Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Vedenie školy Kabinety Iné úlohy

Koordinátor drogovej prevencie                  Mgr. Lukáš Mencl

Koordinátor environmentálnej výchovy      Mgr.

Školský časopis                                           Mgr. Klára Gubalová

Žiacky spevácky zbor                                   Mgr. Mariana Horniaková

Kronika školy                                              Mgr. Alžbeta Žažová

Žiacka knižnica                                            Mgr. Alena Vráblová (II. stupeň)

Internetová stránka školy                             Mgr. Veronika Petrášová, Ing. Anna Lovnianska