Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  interaktívna učebňa INU
  jazyková učebňa JAU Rozvrh
  telocvičňa TEL Rozvrh
  učebňa I.A I.A 1. A
  učebňa II.A II.A Mgr. Klára Gubalová
2. A
  učebňa III.A III.A 3. A
  učebňa Informatickej výchovy IN1
Foto učebňa Informatiky IN2 Ing. Anna Lovnianska
  učebňa IV.A IV.A 4. A
  učebňa IX.A IX.A 9. A
  učebňa IX.B IX.B
  učebňa prírodovedná PRU
  učebňa V.A V.A Mgr. Jozefa Čišecká
5. A
  učebňa V.B V.B 5. B
  učebňa VI.A VI.A 6. A
  učebňa VII.A VII.A 7. A
  učebňa VII.B VII.B
  učebňa VIII.A VIII.A 8. A
  učebňa VIII.B VIII.B 8. B

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018