Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  interaktívna učebňa INU
  jazyková učebňa JAU Rozvrh
Mgr. Monika Držíková
  školská kaplnka ŠK Mgr. Jozefa Čišecká
  telocvičňa TEL Rozvrh
PaedDr. Jarmila Bindová
  učebňa I.A I.A 1. A
  učebňa I.B I.B Mgr. Marcela Kloknerová
1. B
  učebňa II.A II.A Mgr. Klára Gubalová
2. A
  učebňa III.A III.A Mgr. Gabriela Kiššová
3. A
  učebňa Informatickej výchovy IN1 Mgr. Anna Melicherová
Foto učebňa Informatiky IN2 Ing. Anna Lovnianska
  učebňa IV.A IV.A Mgr. Lýdia Jankovičová
4. A
  učebňa IX.A IX.A Mgr. Veronika Petrášová
9. A
  učebňa IX.B IX.B Mgr. Darina Zanyková
9. B
  učebňa prírodovedná PRU
  učebňa V.A V.A Mgr. Alena Vráblová
5. A
  učebňa VI.A VI.A Mgr. Michaela Demčáková
6. A
  učebňa VI.B VI.B Mgr. Lukáš Mencl
6. B
  učebňa VII.A VII.A 7. A
  učebňa VIII.A VIII.A Mgr. Barbora Škoricová
8. A

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019