Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
1. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Kiššová
Učebňa učebňa I.A
2. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Jankovičová
Učebňa učebňa II.A
3. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Melicherová
Učebňa učebňa III.A
4. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Žažová
Učebňa učebňa IV.A
5. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Šišková
Učebňa učebňa V.A
6. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Škoricová
Učebňa učebňa VI.A
7. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bibiana Zaťková
Učebňa učebňa VII.A
7. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Vavrincová
Učebňa učebňa VII.B
8. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Vráblová
Učebňa učebňa VIII.A
8. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Bindová
Učebňa učebňa VIII.B
9. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lukáš Mencl
Učebňa učebňa IX.A
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017