Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ján Morong Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Šachový krúžok
 
 
Ing. Anna Lovnianska Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: učebňa Informatiky
 
 
PaedDr. Jarmila Bindová Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: telocvičňa
 
 
Mgr. Jozefa Čišecká Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
Zástupca v triede: 7. A
Kabinet: školská kaplnka
 
 
Mgr. Michaela Demčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. A
Zástupca v triede: 6. A
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
Kabinet: učebňa VI.A
 
 
Mgr. Eva Demková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Monika Držíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina od A po Z
Kabinet: jazyková učebňa
 
 
Mgr. Róbert Gajdošík Rozvrh
Učiteľ
 
 
Jozefína Galandáková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Klára Gubalová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
Zástupca v triede: 2. A
Vedie krúžok: Žurnalistický krúžok
Kabinet: učebňa II.A
 
 
Mgr. Marta Horňáčková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Hušlová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Jakubíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu
 
 
Mgr. Lýdia Jankovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. A
Zástupca v triede: 4. A
Kabinet: učebňa IV.A
 
 
Mgr. Gabriela Kiššová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. A
Zástupca v triede: 3. A
Kabinet: učebňa III.A
 
 
Mgr. Marcela Kloknerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. B
Zástupca v triede: 1. B
Kabinet: učebňa I.B
 
 
Mgr. Michal Kollár Rozvrh
Učiteľ
 
 
Iveta Kováčová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Anna Melicherová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
Zástupca v triede: 1. A
Kabinet: učebňa Informatickej výchovy
 
 
Mgr. Lukáš Mencl Rozvrh
Triedny učiteľ: 6. B
Zástupca v triede: 6. B
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu
Kabinet: učebňa VI.B
 
 
Mgr. Mária Orviská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Petrášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. A
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu
Vedie krúžok: Turistický krúžok
Kabinet: učebňa IX.A
 
 
Mgr. Branislav Popelka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Miroslava Šintálová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Barbora Škoricová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. A
Zástupca v triede: 8. A
Vedie krúžok: Stolný tenis
Kabinet: učebňa VIII.A
 
 
Mgr. Alena Vráblová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
Zástupca v triede: 5. A
Kabinet: učebňa V.A
 
 
Mgr. Darina Zanyková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. B
Zástupca v triede: 9. B
Kabinet: učebňa IX.B

© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2018

Voľné miesta na našej škole