Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ján Morong Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Šachový krúžok
 
 
Ing. Anna Lovnianska Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: učebňa Informatiky
 
 
Mgr. Jarmila Bindová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. B
Zástupca v triede: 8. B
Vedie krúžok: Športové všeličo 7. - 9. ročník
Vedie krúžok: Športový krúžok 5. - 6. ročník
 
 
Mgr. Monika Držíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Stolný tenis
Kabinet: jazyková učebňa
 
 
Jozefína Galandáková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Marta L. Grácová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marta Horňáčková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lýdia Jankovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
Zástupca v triede: 2. A
 
 
Mgr. Gabriela Kiššová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
Zástupca v triede: 1. A
Vedie krúžok: Filmový krúžok
 
 
Iveta Kováčová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Mažoretky
 
 
Mgr. Anna Melicherová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. A
Zástupca v triede: 3. A
 
 
Mgr. Lukáš Mencl Rozvrh
Triedny učiteľ: 9. A
Zástupca v triede: 9. A
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry (9. ročník)
Vedie krúžok: Poznávací krúžok 7. - 9. ročník
 
 
Mgr. Veronika Petrisková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
 
 
Miroslava Šintálová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dagmar Šišková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
Zástupca v triede: 5. A
 
 
Mgr. Barbora Škoricová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. A
Zástupca v triede: 6. A
 
 
Mgr. Alena Vráblová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. A
Zástupca v triede: 8. A
Vedie krúžok: Recitačný krúžok
 
 
Mgr. Darina Zanyková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Bibiana Zaťková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
Vedie krúžok: Poznávací krúžok 5., 6. ročník
Vedie krúžok: Vybíjaná
Foto Mgr. Alžbeta Žažová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. A
Zástupca v triede: 4. A
Vedie krúžok: Botanický krúžok I.st
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok 4. ročník

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017

Voľné miesta na našej škole