Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ján Morong Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Šachový krúžok
css.piestany@gmail.com
 
 
Ing. Anna Lovnianska Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: učebňa Informatiky
css.pn.zastupca@gmail.com
 
 
PaedDr. Jarmila Bindová Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: telocvičňa
css.bindova@gmail.com
 
 
Mgr. Jozefa Čišecká Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
Zástupca v triede: 7. A
Kabinet: školská kaplnka
css.cisecka@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Demčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. A
Zástupca v triede: 6. A
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
Kabinet: učebňa VI.A
css.demcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Demková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Monika Držíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina od A po Z
Kabinet: jazyková učebňa
css.drzikova@gmail.com
 
 
Mgr. Róbert Gajdošík Rozvrh
Učiteľ
css.gajdosik@gmail.com
 
 
Jozefína Galandáková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Klára Gubalová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
Zástupca v triede: 2. A
Vedie krúžok: Žurnalistický krúžok
Kabinet: učebňa II.A
css.gubalova@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Horňáčková Rozvrh
Učiteľka
css.hornackova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Hušlová Rozvrh
Učiteľka
css.huslova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Jakubíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu
css.jakubikova@gmail.com
 
 
Mgr. Lýdia Jankovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. A
Zástupca v triede: 4. A
Kabinet: učebňa IV.A
css.jankovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Kiššová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. A
Zástupca v triede: 3. A
Kabinet: učebňa III.A
css.kissova@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Kloknerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. B
Zástupca v triede: 1. B
Kabinet: učebňa I.B
css.kloknerova@gmail.com
 
 
Mgr. Michal Kollár Rozvrh
Učiteľ
 
 
Iveta Kováčová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Anna Melicherová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
Zástupca v triede: 1. A
Kabinet: učebňa Informatickej výchovy
css.melicherova@gmail.com
 
 
Mgr. Lukáš Mencl Rozvrh
Triedny učiteľ: 6. B
Zástupca v triede: 6. B
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu
Kabinet: učebňa VI.B
css.mencl@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Orviská Rozvrh
Učiteľka
css.orviska@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Petrášová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. A
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu
Vedie krúžok: Turistický krúžok
Kabinet: učebňa IX.A
css.petrasova@gmail.com
 
 
Mgr. Branislav Popelka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Miroslava Šintálová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Barbora Škoricová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. A
Zástupca v triede: 8. A
Vedie krúžok: Stolný tenis
Kabinet: učebňa VIII.A
css.skoricova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Vráblová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
Zástupca v triede: 5. A
Kabinet: učebňa V.A
css.vrablova@gmail.com
 
 
Mgr. Darina Zanyková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. B
Zástupca v triede: 9. B
Kabinet: učebňa IX.B
css.zanykova@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Voľné miesta na našej škole