Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

 
 
Ing. Ján Morong Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Ing. Anna Lovnianska Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: učebňa Informatiky
 
 
Mgr. Jarmila Bindová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. A
Zástupca v triede: 6. A
Vedie krúžok: Športové všeličo 5.-9.ročník
Vedie krúžok: Športový krúžok 4.-6.ročník
 
 
Mgr. Jozefa Čišecká Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: učebňa V.A
 
 
Mgr. Michaela Demčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. A
Zástupca v triede: 5. A
 
 
Mgr. Monika Držíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina krok za krokom 7.-9.ročník
Kabinet: jazyková učebňa
 
 
Mgr. Róbert Gajdošík Rozvrh
Učiteľ
 
 
Jozefína Galandáková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Marta Horňáčková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Hoššová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Liečime bylinami 4.-9.ročník
 
 
Mgr. Ľubica Jakubíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka 5.-8.ročník
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu 7.-9.roč.
 
 
Mgr. Lýdia Jankovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. A
Zástupca v triede: 3. A
 
 
Mgr. Gabriela Kiššová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. A
Zástupca v triede: 2. A
Vedie krúžok: Filmársky krúžok 2.ročník
 
 
Mgr. Marcela Kloknerová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk 1.ročník
 
 
Iveta Kováčová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anna Melicherová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. A
Zástupca v triede: 4. A
 
 
Mgr. Lukáš Mencl Rozvrh
Triedny učiteľ: 5. B
Zástupca v triede: 5. B
Vedie krúžok: Kultúra a poznanie 5.-9.ročník
Vedie krúžok: Poznávanie regiónu 5.-6.roč.
 
 
Mgr. Mária Orviská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Petrisková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. A
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky 9.ročník
Vedie krúžok: Turistický krúžok 5.-9.ročník
 
 
Mgr. Branislav Popelka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Miroslava Šintálová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Barbora Škoricová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. A
Zástupca v triede: 7. A
Vedie krúžok: Stolný tenis 5.-9.ročník
 
 
Mgr. Alena Vráblová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. A
Zástupca v triede: 9. A
Vedie krúžok: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9.roč.
 
 
Mgr. Darina Zanyková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. B
Zástupca v triede: 8. B
Foto Mgr. Alžbeta Žažová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. A
Zástupca v triede: 1. A
Vedie krúžok: Botanický krúžok 1.-4.ročník

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Voľné miesta na našej škole