Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Rada školy

Delegovaní zriaďovateľom:

 • Mgr. Jozef Gallovič
 • PaedDr. Rastislav Nitran
 • Mgr. Branislav Popelka
 • Ing. Jana Gonová

 

Zástupca pedagógov školy:

 • Mgr. Alena Vráblová
 • Iveta Kováčová

 

Zástupcovia rodičov:

 • Mgr. Jozef Horniak – predseda
 • Ing. Tomáš Hudcovič – podpredseda
 • Róbert Capek
 • Peter Hlbocký

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

 • Eva Tomíková

 

Rada školy je zriadená v súlade s §24 a §25 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Kontakt: predseda - jozef.horniak@onsemi.com

                 podpredseda - foto@hpa.sk