Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Šport Slovenský jazyk Matematika - Pytagoriáda iBobor Hour of code IQ olympiáda Spev Fyzika Buzalkova Trnava
 
 
   

Dňa 8.10.2015 sa uskutočnil v ŠKD stolnotenisový turnaj a víťazi tohto turnaja sú:

1. Matej Danko

2. Filip Šiška

3. Ladislav Halász 

Dňa 13.10 2015 sa konalo krajské kolo v cezpoľnom behu, kde sa Viktoria Hanková umiestnila na 2.mieste v súťaži jednotlivkyň.

Dňa 6.októbra 2015 sa uskutočnilo obvodné kolo Cezpoľného behu, kde žiačky Tapušíková P., Gono E., Hanková V., Petrášová P. a Stískalová L. skončili na 3.mieste ako tím a Viktória Hanková sa umiestnila na 1.mieste v jednotlivcoch, čím postúpila do krajského kola. 

1.októbra 2015 sa uskutočnila súťaž Zavarská - dievčatá behali štafetu 5x800m, kde sa umiestnili na 3.mieste a chlapci behali štafetu 10x1000m a tí sa umiestnili na 3.mieste. 

Dňa 30.9-2015 sme sa už tradične zúčastnili štvrtého ročníka detskej športovej súťaže Kinderiáda. Opäť úspešne! Hoci ako škola sme sa umiestnili celkovo na 4. mieste, priniesli sme si aj niekoľko diplomov.
1. roč. - Šimonko Goda - 2. miesto v trojskoku
2. roč. - Šimon Petríček - 2. miesto v skoku do diaľky z miesta
         Zorka Krupová - 3. miesto v skoku do diaľky z miesta
3. roč. - Matúš Hužovič - 3. miesto za hod ťažkou loptou a 3. miesto v behu na 60 m
          Eliška Drahovská - 3. miesto za hod ťažkou loptou a 3. miesto v behu na 60 m
4. roč. - Dominik Kišš - ľ. miesto za hod kriketkou
5. roč. - Adam Tomaga - 1. miesto v behu na 60 m a 2. miesto v skoku s rozbehom

Dňa 29.5.2015 sa ako každý rok konali Piešťanské hry. Aj naša škola sa ako vždy zúčastnila a obsadila krásne umiestnenia v jednotlivých disciplínach.

Viac o Piešťanských hrách sa dočítate aj na pnkach: http://www.pnky.sk/sport/piestanske-hry-tentoraz-jubilejne/

Suťažiacim ďakujeme za účasť, pani učiteľke Jarmile Rybárovej za pripravenosť a výhercom blahoželáme :)

Naše žiaci sa zúčastnili dňa 25.2.2015 na Krajskej streleckej súťaži. V kategórií starších žiakov sa na krásnom 2.mieste umiestnil Matúš Petroff z 8.A triedy, a v kategórií starších žiačok Jessica Turpe z 8.A triedy na 3.mieste. Strelcom srdečne blahoželáme :)

29.11.2013 sa naši strelci zúčastnili Krajskej súťaže v Holíči, kde Barbora Maronová (9.B) obsadila 1.miesto a postúpila na Majstrovstvá Slovenska v Šali a Terézia Doubravová (9.A) obsadila 2.miesto.

Strelkyniam srdečne blahoželáme :)

Dňa 26.11.2013 sa uskutočnilo Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky Slávia na Gymnáziu sv.Michala Archanjela v Piešťanoch. Z našej školy bolo zastúpenie mladších žiakov: Matúš Petroff (7.A), Jaroslav Vrábel (7.B) a Daniel Valo (5.B), ktorí ako  družstvo obsadili 1.miesto. V kategórií starších žiakov nás zastupovali dievčatá: Barbora Maronová (9.B), Terézia Doubravová a Mária Jančovičová (9.A). Aj tieto obsadili 1.miesto. Ako jednotlivci skončili na 1.mieste Barbora Maronová a Matúš Petroff.

Výhercom srdečné blahoželáme a v piatok 29.11.2013 držíme palce a prajem presnú mušku :)

Dňa 7.novembra sa uskutočnil Memoriál M.Závarskej Celoštátne finále ŠKOLSKÉ DNI ŠPORTU 2013 Trnava, kde sme postúpili v disciplíne vytrvalostnej štafety a obhájili sme si 2.miesto :) Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy: 

Terke Orviskej, Terke Moravanskej, Lydke Drahovskej, Anke Kotulovej a Peťke Tapušíkovej.

               

Dňa 26.9.2013 sme sa zúčastnili súťaže Kinderiáda. Sú to atletické preteky pre žiakov prvého stupňa základných škôl (vrátane 5. roč. ZŠ), ktoré deťom umožnia zoznámiť sa s atletikou a ochutnať atmosféru skutočných pretekov a férového súťaženia.

Preteky prebiehali na futbalovom štadióne v Piešťanoch a zúčastnilo sa ich 7 základných škôl.

Vybojovali sme si 3.miesto a mohli sme sa tak postaviť na tretí stupienok víťazov. Ďakujeme účastníkom súťaže – našim žiakom, ktorí nás reprezentovali obdivuhodne.

  1. ročník - Eliška Drahovská (beh 60 m – 4. miesto, trojskok – 1.miesto)

Sebastián Seidl (beh 60 m – 1. miesto, trojskok – 1. miesto)

  1. ročník – Tamara Krupová (beh 60 m – 4.miesto, skok do diaľky z miesta – 2. miesto)

Andrej Klapica (beh 60 m – 5. miesto, skok do diaľky z miesta – 3.miesto)

  1. ročník – Katarína Hužovičová (beh 60 m – 4. miesto, hod plnou loptou – 6.miesto)

Adam Kišš (beh 60 m – 3. miesto, hod plnou loptou – 5.miesto)

  1. ročník – Stela Držíková (beh 60 m – 4. miesto, hod kriketkou – 7. miesto)

Kristián Švorc (beh 60 m – 1. miesto, hod kriketkou – 7. miesto)

  1. ročník – Anna Kleinová (beh 60 m – 6.miesto, skok do diaľky s rozbehom-2.miesto)

Peter Melicher (beh 60 m – 1.miesto, skok do diaľky s rozbehom-1.miesto)

Druhé miesto v štafete (beh 60 m) nám vybojovali – K. Švorc, A. Kišš, A. Klapica a P. Melicher.

Tešíme sa z výsledku a a prajeme si veľa ďalších vedomostných i športových výkonov J.

24.septembra 2013 sa uskutočnilo Obvodné kolo v Cezpoľnom behu:

- v kategórii dievčatá sme obsadili 1.miesto (Drahovská, Orviská, Tapušíková, Držíková) - postup na Krajské kolo

- v kategórii chlapci sme obsadili 10.miesto (Drahovský, Šulgan S., Chmelo L., Šulgan P.)

 

 

 ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE  2012 / 2013

Názov súťaže

Meno a priezvisko žiaka

Meno a priezvisko učiteľa

Poč.detí

 

Mies-tne

Okresné

Krajské

Celoslov.

Cezpoľný beh

Drahovský Tadeáš, Drahovský Benjamín, Vavrinec Marián

Mgr. Miroslava Poklembová

3

 

2.

 

 

Cezpoľný beh

Drahovská Lýdia, Orviská Terézia, Moravanská Terézia

Mgr. Miroslava Poklembová

3

 

2.

 

 

Cezpoľný beh

Drahovský Tadeáš

Mgr. Miroslava Poklembová

1

 

1.

2.

 

Cezpoľný beh

Drahovská Lýdia

Mgr. Miroslava Poklembová

1

 

2.

 

 

Memoriál Márie Zavarskej

Drahovský Tadeáš, Drahovský Benjamín, Vavrinec Marián, Klampár Roman, MelicherMarek, Urban Marek, Svetlík Lukáš, Šulgan Peter, Tapušík Tomáš, Torák Patrik, Bečarevič Robert

Mgr. Miroslava Poklembová

11

 

2.

 

 

Memoriál Márie Zavarskej

Orviská Terézia, Drahovská Lýdia, Borisová Kristína, Tapušíková Petra, Halandová Katarína

Mgr. Miroslava Poklembová

5

 

2.

 

 

Šach

Jančovičová Mária

Mgr. Miroslava Poklembová

1

 

8.

 

 

Šach

Šulgan Peter

Mgr. Miroslava Poklembová

1

 

8.

 

 

 

Šipka

 

1

 

11.

 

 

 

Melicher

 

1

 

17.

 

 

 

Urban Ondrej

 

1

 

23.

 

 

Basketbal

Horváth Ján, Gágorík Lukáš, Vavrinec Marián, Klampár Roman, Bečarevič Robert, Melicher Marek, Tapušík Tomáš, Drška Marek, Šulgan Peter, Ferkodič Šimon, Borovský Pavol

Mgr. Miroslava Poklembová

11

 

1.

4.

 

Basketbal

Borisová Kristína, Tapušíková Petra, Brenesselová Alžbeta, Kotulová Anna, Moravanská Terézia,  Borovská Veronika ,Jessica Turpe, Machajová Natália, Seidlová Terézia, Bučková Michaela, Nekorancová Ester

Mgr. Miroslava Poklembová

11

2.

3.

 

 

Stolný tenis

Masár Adam, Rábara Ján, Šimo Dávid, Melicher Marek

Mgr. Miroslava Poklembová

4

 

4.

 

 

Stolný tenis

Brenesselová Alžbeta, Kotulová Anna, Borovská Veronika, Moravčíková Anna

Mgr. Miroslava Poklembová

4

 

2.

 

 

Streľba zo vzduchovej pušky

Petroff Matúš

Mgr. Miroslava Poklembová

1

 

1.

4.

 

Vybíjaná

Tešedíková Kristína, Držíková Klára, Machajová Nikola, Tapušíková Petra, Turpe Jessica, Budkeová Terézia, Uhrinová Viktória, Franeková Gabriela, Kopecká Annamária, Gono Elizabeth, Mrňová Alžbeta, Pistová Simona

Mgr. Miroslava Poklembová

12

 

 

 

 

Florbal

Horváth Ján, Gágorík Lukáš, Vavrinec Marián, Bečarevič Robert, , Tapušík Tomáš,Iľaš Juraj, Masár Adam, Šimo Dávid, Mičica Adam, Orviský Jakub

Mgr. Miroslava Poklembová

10

 

 

 

 

Florbal

Pišný Matej, Bartoš Marek, Borovský Pavol, Bečarevič Róbert, Gono Dávid, Svetlík    Lukáš, Šebo Samuel, Žák Patrik,Halanda Jakub, Hlbocký Michal

Mgr. Miroslava Poklembová

10

 

 

 

 

Florbal

Borisová Kristína, Tapušíková Petra, Brenesselová Alžbeta, Kotulová Anna, Moravanská Terézia,  Borovská Veronika, Orviská Terézia,Nekorancová Ester

Mgr. Miroslava Poklembová

8

 

3.

 

 

Florbal

Držíková Klára,  Tapušíková Petra, Turpe Jessica, Budkeová Terézia, Zruttová Viktória, Franeková, Kopecká Annamária, Mrňová Alžbeta, Pistová Simona, Hrdinová Vanesa

Mgr. Miroslava Poklembová

10

 

4.

 

 

Volejbal

Horváth Ján, Gágorík Lukáš, Vavrinec Marián, Klampár Roman, Melicher Marek, Tapušík Tomáš, Drška Marek, Šulgan Peter,Rábara Ján, Šimo Dávid

Mgr. Miroslava Poklembová

10

 

3.

 

 

Volejbal

Tapušíková Petra, Brenesselová Alžbeta, Kotulová Anna, Moravanská Terézia,  Borovská Veronika, Orviská Terézia,Niklaschová Karin, Borisová Kristína, Jurdová Terézia, Petríčková Monika

Mgr. Miroslava Poklembová

10

 

5.-6.

 

 

Bedminton

Tapušík Tomáš, Vavrinec Marián

Mgr. Miroslava Poklembová

2

 

 

7.

 

Bedminton

Drška Marek, Šulgan Peter

Mgr. Miroslava Poklembová

2

 

 

8.

 

Bedminton

Dilingerová Nina, Drahovská Lýdia

Mgr. Miroslava Poklembová

2

 

6.

 

 

Bedminton

Kotulová Anna, Moravanská Terézia

Mgr. Miroslava Poklembová

2

 

8.

 

 

Piešťanská basketbalová liga

Gono Dávid, Tapušíková Petra, Turpe Jessica, Halanda Jakub, Schellerová Lenka, Schellerová Lenka, Pistová Simona, Hlbocký Juraj, Svetlík Lukáš, Šiška Krištof

Mgr. Miroslava Poklembová

10

3.

 

 

 

Gymnastický štvorboj

Halanda Jakub, Šiška Krištof, Urban Michal, Charvát Milan, Svetlík Lukáš

Mgr. Miroslava Poklembová

5

 

 

3.

 

Gymnastický štvorboj

Mrňová Alžbreta, Havrilová Martina, Franeková Gabriela, Držíková Klára, Kopecká Annamária

Mgr. Miroslava Poklembová

5

 

 

3.

 

Malý futbal

Pišný Matej, Bartoš Marek, Jendrušák Karol, Gono Dávid, Svetlík    Lukáš, Torák Patrik, Hlbocký Juraj, Charvát Milan, Halanda Jakub, Šiška Krištof

Mgr. Miroslava Poklembová

10

2.

2.

 

 

Malý futbal

Horváth Ján, Bartoš Patrik, Gágorík Lukáš, Svetlík Bernard, Vavrinec Marián, Klampár Roman, Bečarevič Robert, Melicher marek, Tapušík Tomáš

Mgr. Miroslava Poklembová

9

2.

2.

 

 

Malý futbal

Orviská Terézia, Drahovská Lýdia, Borisová Kristína, Tapušíková Petra, Brenesselová Alžbeta, Kotulová Anna, Niklaschová Karin, Borovská Veronika,Jessica Turpe

Mgr. Miroslava Poklembová

9

3.

 

 

 

Veľký futbal

Horváth Ján, Bartoš Patrik, Gágorík Lukáš, Svetlík Bernard, Vavrinec Marián, Klampár Roman, Melicher Marek, Tapušík Tomáš, Drška Marek, Gono Dávid, Šulgan Peter,Svetlík Lukáš, Orviský Jakub,Masár Adam

Mgr. Miroslava Poklembová

14

4.

 

 

 

Veľký futbal

Borisová Kristína, Tapušíková Petra, Brenesselová Alžbeta, Kotulová Anna, Moravanská Terézia,  Borovská Veronika ,Jessica Turpe, Seidlová Terézia, Nekorancová Ester, Halandová Katarína, Drahovská Lýdia, Orviská Terézia, Niklaschová Karin

Mgr. Miroslava Poklembová

13

 

2.

 

 

Veľký futbal- Coca Cola Školský pohár- Čachtice

Borisová Kristína, Tapušíková Petra, Brenesselová Alžbeta, Kotulová Anna, Moravanská Terézia,  Borovská Veronika ,Jessica Turpe, Seidlová Terézia, Nekorancová Ester, Halandová Katarína, Drahovská Lýdia, Orviská Terézia, Niklaschová Karin

Mgr. Miroslava Poklembová

13

 

1.

 

 

Atletika

Halanda Jakub, Šulgan Samuel, Tapušík Tomáš, Šulgan Peter, Svetlík Lukáš, Drahovský Benjamín, Drahovský Tadeáš, Horváth Ján, Drška Marek, Mitošinka Denis, Klampár Roman

Mgr. Miroslava Poklembová

11

 

6.

 

 

Atletika

Moravanská Terézia, Borisová Kristína, Tapušíková Petra, Držíková Klára, Drahovská Lýdia, Orviská Terézia, Kotulová Anna, Niklaschová Karin

Mgr. Miroslava Poklembová

8

 

5.

 

 

Orientačný beh

 Drahovský Tadeáš, Drahovský Benjamín, Šulgan Samuel

Mgr. Miroslava Poklembová

3

 

 

1.

        4.

Orientačný beh

Drahovská Lýdia, Orviská Terézia, Dillingerová Nina

Mgr. Miroslava Poklembová

3

 

 

1.

3.

Orientačný beh

Drahovský Tadeáš

Mgr. Miroslava Poklembová

 

 

 

1.

 

Orientačný beh

Drahovská Lýdia

Mgr. Miroslava Poklembová

 

 

 

1.

 

Piešťanské hry

 

 

 

Mgr. Miroslava Poklembová

 

 

 

 

 

Školský rok 2011/2012

FUTBAL

MALÝ FUTBAL STARŠÍCH ŽIAKOV v PFK 25.4.2012

Okresné kolo - 1.miesto - postup na Krajské kolo

M.Kuník, L.Mihálik, I.Horváth, J.Horváth, I.Didi, R.Didi, T.Mihálik

GYMNASTIKA

Mladší žiaci - 2.miesto

M.Urban, K.Šiška, J.Halanda, L.Svetlík, M.Charvát

BASKETBAL

Mestská liga - mladšie žiačky, mladší žiaci - FINÁLE - 2.miesto

A.KOTULOVÁ, A.BRENESSELOVÁ, P.TAPUŠÍKOVÁ,

T.MIHÁLIK, D.GONO, R.BEČAREVIČ, J.HALANDA

TANEC

Moderné tance 2012 - 1. miesto

Tomáš FODRÁN

BASKETBAL

ŽIACI - KRAJSKÉ KOLO - 2.miesto

R.Didi, M.Kuník, I.Drška, D.Bisaha, T.Tapušík, L.Mihálik, I.Didi, I.Horváth.

FLORBAL ORION CUP

Staršie žiačky - OBVODNÉ KOLO - 2.miesto

A.Rumanová, A.Borovská, P.Hlbocká, B.Hrdinová, E.Nekorancová, P.Tapušíková, A.Kotulová, P.Šišková, K.Borisová, K.Niklaschová.

FLORBAL ORION CUP

Maldšie žiačky - Obvodné kolo - 2.miesto

Lenka a Laura SCHELLEROVÁ, Lucia TOMANOVÁ, Petra TAPUŠÍKOVÁ, Alžbeta BRENESSELOVÁ, Anna KOTULOVÁ, Karin NIKLASCHOVÁ, Terézia ORVISKÁ, Terézia MORAVANSKÁ.

BASKETBAL:

ŽIACI - REGIONÁLNE KOLO - 1.miesto a postup na Krajské kolo

- Rudolf DIDI, Igor DIDI, Matúš KUNÍK, Ivam DRŠKA, Dominik BISAHA, Tomáš TAPUŠÍK, Lukáš MIHÁLIK, Ivan HORVÁTH, Ján HORVÁTH.

STREĽBA ZO VZDUCHOVKY:

Mladší žiaci: 3.miesto: Matúš PETROFF

Starší žiaci: 4.miesto: Tomáš FODRÁN

3.miesto: družstvo: Lukáš MIHÁLIK a Tomáš FODRÁN.

 

STOLNÝ TENIS

Dievčatá - obvodné kolo - 3.miesto

Anna KOTULOVÁ, Veronika BOROVSKÁ, Alžbeta BRENESSELOVÁ, Anna MORAVČÍKOVÁ.

 

STOLNÝ TENIS

Dievčatá - obvodné kolo -2.miesto v skupine - postup do semifinále

 

Terézia MORAVANSKÁ, Alžbeta BRENESSELOVÁ, Veronika BOROVSKÁ

 

Basketbal

Chlapci - Obvodné kolo - získali 1.miesto.

Zostava: DIDI Rudolf, Kuník Matúš, DRŠKA Ivan, BISAHA Dominik, TAPUŠÍK Tomáš, MIHÁLIK Lukáš, DIDI Igor, HORVÁTH Ivan, HORVÁTH Ján.