Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Testovanie 5 Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

 

Výsledky v školskom roku 2017/2018

 

Základné údaje MAT SJL
počet testovaných žiakov školy 27 27
maximálny počet bodov v teste 30 30
priemerný počet bodov školy 22,7 21,4
priemerný počet bodov v rámci SR 19,4 18,9
priemerná úspešnosť školy 75,7 % 71,5 %
priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 64,7 % 62,8 %
rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru + 11,0 % + 8,7 %

 

Výsledky v školskom roku 2016/2017

 

Základné údaje MAT SJL
počet testovaných žiakov školy 27 27
maximálny počet bodov v teste 30 30
priemerný počet bodov školy 21,6 21,0
priemerný počet bodov v rámci SR 18,7 18,9
priemerná úspešnosť školy 72,0 % 70,1 %
priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 62,3 % 63,1 %
rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru + 9,7 % + 7,0 %

 

Výsledky v školskom roku 2015/2016

 

Základné údaje MAT SJL
priemerný počet bodov v rámci SR 18,6 20,0
priemerná úspešnosť v rámci SR 61,99 %

66,62 %

počet testovaných žiakov školy 21 21
maximálny počet bodov v teste 30 30
priemerný počet bodov školy 19,86 22,76
priemerná úspešnosť školy 66,19 % 75,87 %
rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru + 4,2 % + 9,25 %