Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

ARCHÍV

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

OZNAM

ENGLISHSTAR - Medzinárodná súťaž v ANJ

EXKURZIA 1.A

V stredu 13. 6. sa naši už veľkí prváčikovia vybrali spolu s pani učiteľkou na exkurziu po Piešťanoch. Spolu poznávali krásu nášho mesta. Spoločne prešli parkom až na Kúpeľný ostrov k rybičkám, ale aj k pávom. Vyrozprávali si povesť o piešťanskom pávovi. Spoznávali históriu nášho kúpeľného mesta. Navštívili kúpeľný dom Irma a zakotvili v zmrzlinárni. 

Výlet na Babicu 1.A a 3.A

Dňa 5. 6. sa triedy 1. A a 3.A zúčastnili výletu na Ranč pod Babicou v Bojnej. Navštívili minizoo, kde videli rôzne zvieratká. Od malých vyplašených surikát a opičiek až po divé šelmy, či ťavy a lamy. Najväčším zážitkom bolo sledovanie bitky dvoch tigrov. Deti si výlet užili a pomaškrtili si aj na chutnom obede.

Zahlasujte za našich výtvarníkov

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže a radi by o nejaký hlas od vás.

Tu je link:

Dňa 5.6. si žiaci Sebastián Vrba (4.A), Zorka Krupová (4.A),

Benedikt Šintál (3.A), Peter Mikuš (3.A) a Terezka Grosová (3.A) prebrali ocenenia za svoje práce v súťaži Buzalkova Trnava.

Tento rok tvorili IKT prezentácie a literárno – dramatické práce na tému Vystúp z davu s Titusom.

Srdečne im blahoželáme.

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,
z dôvodu potreby vynulovania stavu potravinového skladu Vás prosím, aby ste mi najneskôr do 17.6.2018 nahlásili z rozličných dôvodov plánovanú neprítomnosť Vášho dieťaťa na strave.
Ďakujem za pochopenie!

Vedúca Školskej jedálne.

Slávik Slovenska

Slovenské ľudové piesne sa ozývali Centrom voľného času Ahoj dňa 15.5.2018, kedy sa konala okresná súťaž Slávik Slovenska.

Našu školu reprezentoval v 1.kategórii Branislav Piovarči a umiestnil sa na 3.mieste.

V druhej kategórii súťažila Chiara Penachiniová, ktorá obsadila 2.miesto.

Srdečne blahoželáme!!

Pedagogický zbor 1. stupňa našej školy ďakuje všetkým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí si prišli pripomenúť Deň rodiny 15.5. spolu s nami.

Mimoriadna vďaka patrí všetkým mamičkám a babičkám, ktoré napiekli výborné koláčiky a samozrejme majstrovi šéfkuchárovi za guláš, na ktorom si všetci pochutili.

Za príspevky do krátkeho programu ďakujeme aj Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda z Vrbového, ktorá má pobočku aj na našej škole a ponúka možnosť navštevovať hudobný, tanečný a multimediálny odbor.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

OZNAM

Vážení rodičia, dňa 5.júna 2018 sa v triede 7.A (vedľa zborovne II. stupňa CSŠ) uskutoční prednáška pre rodičov na tému Nelátkové závislosti , trestnoprávna zodpovednosť a gemblérstvo mladistvých. Prednášku organizuje CSŠ v spolupráci s Mestskou políciou v Piešťanoch.

V prípade Vášho záujmu sa prihláste zaslaním e-mailu na adresu:  casopis.czs@gmail.com, najneskôr do 01.06.2018 v tvare:

Meno rodiča: _______ Meno žiaka: _____  Trieda, ktorú žiak navštevuje: ____

 Účasť prihlásených rodičov je záväzná.

Liga proti rakovine SR ďakuje za vyzbieranú čiastku pri príležitosti Dňa narcisov na našej škole - 120,06 €. Vyzbierané peniaze budú použité pre výskum a vývoj materiálov, prístrojov a liečebných metód pre onkologických pacientov.

Dňa 18.6. 2018 (pondelok) sa žiaci VII. A triedy učia len prvé štyri hodiny z dôvodu odchodu na školský výlet do Košíc.

Prednáška "Závislosti" sa dňa 5.6.2018 NEUSKUTOČNÍ z dôvodu nízkeho záujmu rodičov CSŠ.

Dňa 28. 5. 2018 triedy 6. A a 8. B (2.sk.) ukončia vyučovanie o 12.45 h z prevádzkových dôvodov. 

Oznam

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje riaditeľské voľno žiakom 1. aj 2. stupňa na deň 30. 5. 2018 (streda) z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky el. energie).

 

          

Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy Piešťany

pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka,
ktorý sa bude konať:
6.4.2018 od 14,00 do 18,00 hod. a
7.4.2018 od 8,00 do 12,00 hod.

v budove prvého stupňa Pod Párovcami č. 127.
Prineste si občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa,
v prípade zdravotných problémov dieťaťa aj náležitý doklad.

Riaditeľské voľno

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 5. - 8. ročníka na deň 21.3.2018 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň prebehne testovanie žiakov 9. ročníka - Testovanie 9 a škola nemôže kapacitne zabezpečiť riadne vyučovanie pre všetkých žiakov.

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje riaditeľské voľno žiakom 1. – 9. ročníka na dni 1. a 2. 3. 2018 (štvrtok, piatok) z prevádzkových dôvodov (chorobnosť pedagogických zamestnancov).

Prvopiatková svätá omša bude ako zvyčajne 7:50h v kostole sv.Štefana.

 

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník Školského plesu Cirkevnej spojenej školy, ktorý sa bude konať dňa 19. januára 2018 o 19:00 hod. v reštaurácii Semafor.

Do tanca hrá skupina QUATRO.

Cena lístka je 35€ (prípitok, večera, koláč s kávou, 1fľ. vínka/2 osoby, bufet po polnoci). Výťažok z plesu bude venovaný našej základnej škole.

 

Lístky si môžete zakúpiť do 8. januára 2018 na I. a II. stupni CSŠ resp.

u p. Bujnovej (0904 682878), p. Gono (0908 702797) a p. Krupovej (0904 460659).

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy, zo srdca Vás všetkých pozývame na našu Vianočnú Besiedku, ktorá bude 20.12.2017 o 15.00 v Kine Fontána.

Kolektív Cirkevnej spojenej školy Vám praje krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko len to najlepšie v novom roku 2018.

Vážení rodičia!

V piatok 22. 12. bude z prevádzkových dôvodov pobyt žiakov v ŠKD ukončený o 15.00 h.

Žiaci II.stupňa končia vyučovanie v škole o 11:20 h obedom.

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave organizuje dňa 14. 12.  2017 v čase od 13.30 do 16.00 hod. predvianočný Deň otvorených dverí.

 Srdečne pozývame žiakov, výchovných poradcov i rodičov.

HODINA DEŤOM

Dňa 10.11. 2017 (piatok) prebehne i na našej škole finančná zbierka Hodina deťom na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.

Za finančný príspevok aspoň 1€ Vás Vaši spolužiaci = naši dobrovoľníci = odmenia odznakom s Hugom.

Zber papiera

CZŠ vyhlasuje zber papiera (nie kartóny). Papier možno doniesť od 16.10. do 20.10. na 2.stupeň v čase od 7:00 do 15:30 h. Ďakujeme.

Občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje v dňoch 1.júla 2017 do 31.decembra 2017 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom "Biela pastelka". Biele pastelky sú symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ušľachtilosti a solidarity. V našej škoel bude zbierka prebiehať 19.septembra 2017. Výnos tejto akcie je určený na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim  a slabozrakým občanom pomáhajú priblížiť sa k normálnemu životu, ako sú špeciálne programy, ktorých predmetom je učiť sa samostatne chodiť s bielou palicou, čtať a písať Braillovo slepecké písmo a iné špeciálne zručnosti.

Ponuka krúžkov na školský rok 2017/2018

Krúžky budú otvorené podľa počtu prihlásených žiakov (ak sa na daný krúžok neprihlási dostatočný počet žiakov, krúžok sa neotvorí).

Ponuka krúžkov II.stupňa:

- Poznávací krúžok 5.-6-ročníka - Mgr. Mencl - počas voľných dní

- Poznávací krúžok 7.-9.ročníka - Mgr.Jakubíková - počas voľných dní

- Cvičenia zo SJL pre 9.ročník - Mgr.Vráblová - utorok - 13:40 - 15:40

- Recitačný krúžok 5.-9.roč. - Mgr.Vráblová - pondelok - 13:40 - 15:40

- Šachový krúžok 5.-9.roč. - Ing.Morong - streda - 13:30 - 15:30

- Cvičenia z MAT pre 9.ročník - Mgr.Petrisková - pred 1.vyuč.hodinou - deň podľa dohody

- Stolný tenis 5.-9.ročník - Mgr.Škoricová - streda - 13:40 - 15:40

- Športový krúžok 4.-6.ročník - Mgr.Bindová - utorok, streda - 13:40 - 15:40

- Športové všeličo 5.-9.ročník - Mgr.Bindová - štvrtok - 13:40 - 15:40

- Turistický krúžok 5.-9.ročník - Mgr.Petrisková - počas víkendu

- Kultúra a poznanie 5.-9.ročník - Mgr.Mencl - počas voľných dní

- Spevácky - GOSPEL 5.-9.ročník - Mgr.Horniaková - štvrtok - 13:40 - 15:40

- Liečime bylinami - sr.Goretti - sobota

- Cvičenia zo SJL 5.-8.ročník - Mgr.Jakubíková - štvrtok - 13:40 - 15:40

- Angličtina krok za krokom 7.-9.ročník - Mgr.Držíková - utorok a streda - 13:40-14:40

Ponuka krúžkov I.stupňa:

- Botanický krúžok 1.-4.ročník - Mgr.Žažová - streda - 13:00 - 15:00

- Krúžok šikovných rúk 1.ročník - sr.Marcela

- Športový krúžok 4.-6.ročník - Mgr.Bindová - utorok, streda - 13:40 - 15:40

- Liečime bylinami - sr.Goretti - sobota

- Filmársy krúžok - Mgr.Kiššová - streda - 13:00 - 15:00

 

 

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u zástupkyne RŠ alebo 4.9.2017 na I.stupni CSŠ pri slávnostnom otvorení školského roku 2017/2018.

Začiatok nového školského roka 2017/2018

Dňa 4. septembra 2017 (pondelok) o 8.00 hodine

Program:
- 8:00 h. slávnostná svätá omša Veni Sancte v kostole sv. Štefana,
- 9:00 h. slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 na školskom dvore Pod Párovcami 127 (budova gymnázia, vchod cez bránu od kostola).

V prípade nepriaznivého počasia, sa toto slávnostné otvorenie nového školského roku uskutoční v telocvični ZŠ. Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.
S úctou

Ing. Ján M o r o n g

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu

/Žiaci sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu, kde skončil Benjamín Drahovský na 2.mieste ako jednotlivec, na štafete sa žiaci Samuel Šulgan, Juraj Hlbocký a Benjamín Drahovský umiestnili taktiež na 2.mieste. A ako družstvo Samuel Šulgan, Juraj Hlbocký, Timotej a Benjamín Drahovský obsadili 2.miesto.

Srdečne im blahoželáme.

V tohtoročnej súťaži Buzalkova Trnava, ktorej témou bolo Posolstvo z Fatimy sa úspešne umiestnili naši žiaci:

Laura Ondrovičová – 1. miesto - 4.A, IKT prezentácia

Zora Krupová  - 1. miesto – 3.A, literárna práca

Vincent Valko  - 2. miesto – 3.A, literárna práca

Jakub Hudcovič   - 3. miesto – 3.A, literárna práca

V pondelok 26.6.2017 budú Služby mesta Piešťany vykonávať postrek stromov (gaštanov) na Štefánikovej ulici. Z tohto dôvodu je od 6:00 - 11:00 h zakázané pohybovať sa v blízkosti stromov a otvárať na budove okná do ulice!!! Triedni učitelia oboznámia žiakov a vyučujúcich a dozor konajúci učitelia kontrolujú dodržiavania!

Dňa 15.6.2017 je prikázaný sviatok - "Božieho Tela", začíname svätou omšou.

Fotenie žiakov školy sa uskutoční vo štvrtok 15.6.2017.

OZNAM

V týždni od 12.6.2017 do 16.6.2017 sa na skúšku dočasne mení dĺžka prestávok po 4. vyučovacej hodine, a tým aj zvonenie na 5., 6. a 7. vyučovaciu hodinu :

5. hodina - od 11.30 do 12.15

6. hodina - od 12.30 do 13.15

7. hodina - od 13.45 do 14.30

Cieľom je otestovať, či sa dá organizačne zvládnuť, aby 30-minútová obedňajšia prestávka bola po 6. vyučovacej hodine.  Výdaj obedov začne o 11.35 pre žiakov  1. stupňa. Žiaci  2. stupňa budú obedovať podľa nového dočasného rozpisu  v časoch:

po 5. hodine   od 12.15 do 12.30

po 6. hodine   od 13.15 do 13.45

Výdaj stravy pri okienku končí o 13.35 h. Naobedovaní žiaci, ktorí nemajú ďalšie vyučovanie, pôjdu po skončení 6. hodiny domov.

 ŽIACI, KTORÍ SA NEBUDÚ V POSLEDNÉ DNI ŠKOLSKÉHO ROKU STRAVOVAŤ /26.06.2017 – 30.06.2017/,SA MOŽU ZO STRAVY ODHLÁSIŤ DO 16.06.2017.  

PO TOMTO TERMÍNE SA ZO STRAVY NEBUDE  DAŤ  ODHLÁSIŤ

Vážení rodičia,

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri riešení závažného problému, ktorý sme v posledných dňoch zachytili na našej škole.

V jednej z tried 2. stupňa boli cez prestávky zabavené vražedné zbrane. Ako bolo neskôr zistené, minimálne jedna z nich má priamy súvis s počítačovou hrou Counter strike.  Ide o hru plnú agresie a zabíjania, kde sa za zabitie  vyhrávajú peniaze, za ktoré sa kupujú zbrane, nikto nie je dobrý alebo zlý, po vlastnej smrti je možné znova "ožiť" a pokračovať v akcii, atď.

Žiakom, u ktorých sa zbrane našli, bude udelené výchovné opatrenie (pokarhanie riaditeľom školy, príp. znížená známka zo správania) podľa dohody pedagogickej rady, keďže ide o porušenie školského poriadku - čl. 4.11.

Daná hra je údajne populárna aj v iných triedach, dokonca aj na 1. stupni.

Žiadame Vás preto, aby ste svojim deťom dôsledne prekontrolovali aktivity, ktorým sa na počítači, príp. iných médiách, venujú a danú hru (ani iné podobné) deťom hrať nedovolili.

Používanie mobilu či internetu by malo mať jasné pravidlá a je viac ako potrebné vyžadovať ich striktné dodržiavanie. Odborníci odporúčajú dodržiavať nasledujúce limity pre čas, v ktorom sa deti môžu hrať na počítači:

 • do 7 rokov – 30 minút denne
 • 8 - 9 rokov – 45  minút denne
 • 10 - 11 rokov – 60 minút denne
 • 12 – 13 rokov – 75 minút denne

(Zdroj: Imrich Gazda: Kresťan v /internetovej/ sieti)

Netreba asi zdôrazňovať, že agresivita vo virtuálnom svete môže viesť v horšom prípade k agresivite vo svete reálnom, v lepšom prípade môže mať súvis  so zhoršenými výsledkami v škole, s neschopnosťou sústrediť sa, učiť sa a – v pravom slova zmysle – rozvíjať sa. Rovnako môže nekontrolovaný čas pri počítačových hrách, nielen tých vyslovene agresívnych, prehlbovať odcudzenie medzi rodičmi a deťmi a zároveň zhoršovať sociálne zručnosti a vzťahy s rovesníkmi. (Zdroj: Manfred Spitzer: Digitální demence)  

Na záver pripájame ešte zopár tipov na rozpoznanie  prípadnej závislosti od internetu/mobilu, ako je ich  možné nájsť na internetovej stránke http://rodinaamedia.ku.sk:

 • problémy so spaním alebo nezvládanie povinností v škole ako dôsledok veľkého množstva času stráveného za počítačom/pri mobile
 • nadmerné uprednostňovanie internetu/mobilu pred ostatnými aktivitami (šport, záujmy, rodina)
 • orientácia na virtuálne vzťahy (napr. na sociálnych sieťach) a zanedbávanie vzťahov v bežnom živote
 • prejavy nervozity, úzkosti, hnevu, keď je dieťaťu odopretý prístup do internetu/mobilu

Najlepším spôsobom, ako zistiť, či niekto nie je od internetu závislý, je všímať si dôkladne jeho správanie v bežné dni a tiež v čase, keď konkrétnej osobe bude odopretý prístup k internetu, príp. k mobilu.

Pri podozrení, že v určitom prípade existuje závislosť, je potrebné vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra. Alternatívou môže byť vyhľadanie kňaza, ktorý má skúsenosti s pomocou závislým osobám.

Škola je tou inštitúciou, ktorá má svojím pôsobením potvrdzovať výchovu z rodiny, preto Vám vopred ďakujeme za spoluprácu a veríme, že sa nám spoločne podarí daný problém vyriešiť.

Želáme Vám všetko dobré.

S pozdravom vedenie Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch

Žiaci siedmeho ročníka na predmete chémia v živote overovali skúsenosti starých mám pri čistení rôznych škvŕn na textíliách.

Piataci na predmete prírodoveda pre život sa zase zaoberali stavbou a štruktúrou drahých kameňov. Vytvárali ich modely pomocou chemických stavebníc.

Ako sa našim žiakom darilo v týchto praktických činnostiach si môžete pozrieť vo fotogalérií.

Ako prebieha zložitý proces, v ktorom sa zo semienka vytvára celé telo rastliny  sa praktickou činnosťou učili žiaci  druhého ročníka v rámci hodín Prvouky. O semienka sa poctivo starali, polievali ich, vytvárali potrebné podmienky pre ich vývin. Niektorým z nich sa rastlinky ujali tak dobre, že si ich môžu zasadiť doma do záhrady a o pár mesiacov zbierať prvé plody práce :)  
 
Štvrtáci si pri učení o rastlinných a živočíšnych bunkách pomáhali vlastnými projektami, zhotovenými z rôznych predmetov. Najlepšia však bola rastlinná bunka v ,,5D,, verzii, kedy ju žiaci mohli aj pocítiť, nakoľko jednej zo žiačok bola natoľko kreatívna, že  upiekla chutný koláč.
 

Žiaci šiesteho a ôsmeho ročníka sa 23. mája zúčastnili exkurzie do Brna, kde navštívili vedecko-zábavný park VIDA. V Živej vode Modrá si pozreli botanickú a sladkovodnú expozíciu so skutočnými vodnými živočíchmi v podvodnom tuneli v hĺbke 3,5 metra pod vodnou hladinou. Najviac ich zaujala najväčšia sladkovodná ryba sveta Vyza veľká. Ako žili obyvatelia v období Veľkomoravskej ríše mohli vidieť v Archeoskanzene Modrá.

Exkurzia bola zaujímavá a spojila vedomosti žiakov so zážitkom.

Fotografie z exkurzie si môžete prezrieť v našej galérii.

Chlapci sa umiestinil v krajskom kole v orientacnom behu ako prvy a okrem toho sa umiestnili aj na prvych troch miestach v jednotlivcoch: Drahovský Benjamín- 1 m., Šulgan Samuel -2.m., Drahovský Timotej - 3.m.

Jarmila Michálková - v celoročnej a celsolovenskej súťaži PIKOMAT umiestnila na 15.mieste vo svojej kategórií. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa matematického myslenia :)

IQ Olympiada

V pondelok 15. 5. sa Samuel Šulgan z 9. A triedy zúčastnil celoslovenského kola IQ olympiády. 60 finalistov sa stretlo v historickom prostredí Oravského hradu pri riešení logických i matematických úloh a úloh zameraných na pamäť, postreh a praktickú inteligenciu. Samo zaslúžene obhájil krásne 8. miesto! Tešíme sa z jeho úspechu a gratulujeme!!!

(http://www.pnky.sk/koktail/samuel-sulgan-sa-v-celoslovenskom-finale-iq-olympiady-nestratil/)

V PIATOK 12. MÁJA FATIMSKÁ NOC DETÍ - ZAČÍNA O 18:00 V KOSTOLE SV. ŠTEFANA - KONČÍ V SOBOTU O 8:30 hod. SV. OMŠOU.

Foto už nájdete aj vo fotoalbume :)

V stredu 10.5. sa žiaci prvého stupňa zúčastnili speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.
Alžbetka Veselá zo IV.A si vyspievala úspešné 3.miesto vo svojej kategórii a Jakub Hudcovič z III.A získal v I.kategórii 2.miesto.
Srdečne gratulujeme !

"Bol som hladný a dali ste mi jesť."

Počas akcie Pôstna krabička vyzbierali deti našej školy pre deti v Rwande - Afrika 105,24€.

V dňoch 11.4.2017 - 12.4.2017 sa v priestoroch CVČ Ahoj konal ďalší ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Po obidva dni sme mali želiezka v ohni. Naši recitátori sa držali statočne, ale umiestnenie máme iba jediné. Žiačka I. stupňa, Zorka Krupová, v prvej kategórii v oblasti prózy zaznamenala úspech - obsadila 2.miesto. Srdečne jej blahoželáme!!

Výsledky školského kola IQ olympiády:
 
1. miesto Samuel Šulgan 9.
2. miesto lea Horniaková 5.
3. miesto Barbora Bujnová 6.

 

Všetkým riešiteľom ďakujeme za účasť. Blahoželáme najšikovnejším a zvlášť Samovi Šulganovi, ktorý postupuje do krajského kola! Budeme mu držať palce. mihnutia 

Podrobnejšie informácie o školskom kole nájdete v sekcii "Súťaže".

Dňa 21.3.2017sa konalo krajské kolo matematickej olympiády, kde našu školu zastupoval Samuel Šulgan a so skromnosťou vyhral 1.miesto. Srdečne mu blahoželáme :)
https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=Z9

V okresnej súťaži PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU, ktorá sa 

konala dňa 15. marca 2017 v CVČ v Piešťanoch, sme dosiahli pekné umiestnenie:

Zuzana Bujnová  - I. kategória – sólo (1. – 3. ročník ZŠ) obsadila 1. miesto

Alžbeta Veselá  - II. kategória – sólo (4. – 6. ročník ZŠ) obsadila 3. miesto

Juraj Hlbocký - III. kategória – sólo (7. – 9. ročník ZŠ) obsadil 3. miesto

Reprezentantom školy srdečne blahoželáme!

 

 

Milí rodičia!

Dávame vám do pozornosti webovú stránku www.zabavneuceni.cz, z ktorej si v prípade záujmu môžete kúpiť hodnotné darčeky pre vaše deti nielen na domáce upevňovanie učiva, ale aj na rozvíjanie logického a priestorového myslenia.

Z Vašich finančných príspevkov budú zakúpené učebné pomôcky.

Všetkým, čo darovali (darujú) našej škole svoje 2%, veľmi pekne ĎAKUJEME.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožuška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem. Ale mám masku, v nej sa ukážem.

Tak takýto text piesne si mohli pospevovať žiaci prvého stupňa na Školskom karnevale, ktorý sa konal utorok 15.2., v priestoroch telocvične. Masky sa najskôr predstavili v tanečnom kole, neskôr sa spolu zabávali v rôznych súťažiach a pri tancoch, ktoré si so žiakmi zatancovali aj pani učiteľky a vychovávateľky. 

Hrejivý Valentín

Prvé teplé lúče a vôňa jari sprevádzala žiakov štvrtého ročníka 14. februára cestou do mestskej knižnice. Plní energie si žiaci vypočuli nové a zopakovali nadobudnuté vedomosti o známom slovenskom spisovateľovi Tomášovi Janovicovi na workshope, ktorý bol venovaný jeho blížiacim sa narodeninám. Žiaci si najskôr prečítali niekoľko ukážok jeho tvorby a zhovárali sa spoločne s pani knihovníčkami o nich, a neskôr prostredníctvom rôznych výtvarných techník zhotovili práce k dielu Jeleňvízor. Ako sa im darilo a kto vytvoril najkrajšiu prácu môžete nielen posúdiť v našom albume, ale môžete sa prísť na diela pozrieť osobne do Mestskej knižnice Piešťany a zahlasovať za najkrajší výtvor :)

Olympiáda v anglickom jazyku

Mali sme opäť úspešných riešiteľov.

Dňa 17.1.2017 sa v kategórií 1A umiestnila na 3.mieste Petra Horniakková zo 7.B a taktiež na 3.mieste sa umiestnila vo svojej kategórií 1B Terézia Lúčna. Obom srdečne blahoželáme.

Matematická olympiáda

Opäť máme úspechy v matematickej olympiáde. 24.1.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Z5 a Z9.

V kategórií Z5 bola veľmi úspešná naša žiačka 5.ročníka Viktória Drábiková, ktorá sa umiestnila na krásnom 5.mieste.

A v kategórií Z9 bol opäť úspešný žiak 9.ročníka Samuel Šulgan, ktorý sa umiestnil na tiež krásnom 2.mieste.

Srdečne im blahoželáme :)

V stredu 14.6.2017 sa zúčastní 2.stupeň piešťanských hier ako obecenstvo!

Žiaci 6.A, 8.A,B a 9.A triedy sa vrátia o 12:15 h na obed a po obede pôjdu domov.

Žiaci 7.A,B a zvyšok žiakov 9.A prídu na obed o 13:00 h a po obede pôjdu domov.

Jarné čistenie mesta Piešťany - Deň Zeme

Dňa 27.4.2017 sa naša škola zapojí do akcie mesta Piešťany o jarné čistenie.

Zraz je ráno v škole, žiaci prídu športovo oblečení a akcia končí obedom, cca 11:30hod.

Deň Zeme - upratovanie mesta Piešťany preložené na utorok 2.5.2017!

Vo štvrtok 27.4.2017 vyučovanie skrátené na 5.vyučovacích hodín!!!

Na Bielu sobotu 15.4.2017 je možnosť spoločnej poklony pred Božím hrobom žiakov našej školy v čase 10:00 hod. - 10:30 hod.

Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy Piešťany pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

zápis do prvého ročníka,

ktorý sa bude konať:

 7.4.2017 od 14,00 do 18,00 hod. a 

8.4.2017 od 8,00 do 12,00 hod.

v budove prvého stupňa Pod Párovcami č. 127.

Prineste si občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

Dňa 5.4.2017 (streda) riaditeľ školy udeľuje
riaditeľské voľno pre II stupeň.
Deti z týchto ročníkov budú automaticky odhlásené z obeda.
 
V tento deň sa uskutoční TESTOVANIE 9-2017.
 
Vďaka za porozumenie!

Cirkevná spojená škola Piešťany

Deň otvorených dverí
Srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na

Miesto: Pod Párovcami 127 (budova pre 1.stupeň)

Čas: 22.3.2017 od 9.00 – 12.00  a poobede od 14.00 – 16.00

Príďte sa pozrieť do našich priestorov, nazrieť na priebeh vyučovacích hodín, zapojiť sa do tvorivých aktivít spolu s našimi žiakmi.

Rodičom budú poskytnuté informácie o škole a zodpovedané ich otázky.

Tešíme sa na Vašu účasť.

V stredu 1.3.2017 je Popolcová streda a bude svätá omša 7:50h v kostole sv.Štefana.

Dňa 3.3.2017 (piatok) je prvý piatok a takisto je svätá omša 7:50h.

Školský ples

Milí rodičia a priatelia školy, pozývame Vás na jubilejný 10. ročník plesu, ktorý organizuje CSŠ Piešťany a farnosť sv. Štefana v Piešťanoch.
Ples sa bude konať 10. februára 2017 (piatok) v reštaurácii SEMAFOR od 19:00hod. Vstupné na osobu je 30 Eur. V prípade účasti detí bude cena za večeru upresnená včas. Do tanca hrá hudobná skupina QUATRO. 
Lístky sú v predaji na 1.st. CZŠ u p. uč. Kiššovej, na 2.st. CZŠ u p. uč. Mencla a mimo školu u p. Klapicovej na t.č. 0918 831 277. Lístky možno zakúpiť do 1.februára 2017.
Chceli by sme Vás zároveň poprosiť, ak máte možnosť, o malý darček do polnočnej „tomboly“. :) Ďakujeme...

Rovnako ako minulý rok, aj tento rok sa mesto Piešťany uchádza o výhru detského ihriska ŽIHADIELKO.

Chceli by sme Vás požiadať o podporu v tejto iniciatíve, zdieľajte informáciu o tejto súťaži a motivujte aj svoje okolie a známych, aby sa zapojili.

 

Prosím zahlasujte každý deň za naše mesto. Máme možnosť získať každodenným hlasovaním, krásne ihrisko pre naše deti, ktoré by bolo úžasným miestom na trávenie ich voľného času.

 

HLASOVANIE na www.zihadielko.sk :

 

 1. Hlasuj za Piešťany – každý deň získaš 1 hlas
 2. Zahraj sa Majkinu hru – každý deň hrou získaš pre Piešťany 1 hlas

  Denne môžeš získať 2 hlasy (1 hlasovaním + 1 hraním).

 

CEZPOĽNÝ BEH Krajské KOLO

Dňa 5.10.2017 sa uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu na Lodenici v Piešťanoch a naši žiaci v kategórií jednotlivcov sa krásne umiestnili:

Hlbocký Juraj 9.A -  3. miesto

Hanková Viktória 7.A - 2. miesto.

 

 

Žiaci sa dňa 27.9 zúčastnili suťaže v cezpoľnom behu, kde získali krásne umiestnenie: 1. miesto Hlbocký Juraj a 1.miesto Viktória Hanková ako jednotlivci, a ako družstvo sa chlapci umiestnili na 2. mieste a dievčatá na 3. mieste.

 

 

Výnos jarmoku na prvom stupni našej školy bol 1310€. Veľká vďaka

Vám všetkým, ktorí ste prispeli či už finančne, alebo svojou pomocnou rukou...

Zároveň sa celý kolektív prvého stupňa chce poďakovať za prejavenú dôveru a výbornú

spoluprácu v uplynulom roku a do nového roku 2017 prajeme všetko len to najlepšie,

hlavne zdravie, pokoj, lásku a hojnosť božieho požehnania.

 

 

Okresný úrad Piešťany vyhlásil okresné kolo 4. ročníka výtvarnej súťažeOchranárik čísla tieňového volania 112 a civilnej ochranyna tému: Záchranár civilnej ochrany – môj kamarátDo súťaže sa zapojili Karolína Capeková – VI. A získala 2. miesto v okresnom kole a Veronika Halandová – VII. B získala 1. miesto v okresnom kole, postupuje do národného kola. Obom žiačkam blahoželáme.

Prírodné vedy netradične

V stredu 30. 11. 2016 sažiaci 2. stupňa zabavili sledovaním interaktívnej show„Prírodné javy“, ktorú organizácia Škola hrou predviedla v našej telocvični.Pred očami detí vytvorili model tornáda, morské vlny, príliv, odliv, ohňopád, hmlu, dúhu, dážď, sopku, pohyblivý piesok ... Fotografie si môžete prezrieť v našej galérii. V tomto školskom roku to bola už tretia akcia, ktorá žiakom netradičnou formou priblížila učivo prírodovedných predmetov.    V októbri v rámci filmového festivalu ASTROFILMžiaci 6. až 9. ročníka navštívili v kine Fontánaprogram„Zábavné pokusy so svetlom“.14. novembra sa konala Noc výskumníkov v Elektrárni Piešťany, naši ôsmaci sa zúčastnili dvoch vedeckých show: „Tajemství energie“ a „Príbeh žiarovky“.Zážitok z prednášok bol umocnený milým prekvapením – počas prestávky si každýz návštevníkov mohol pochutiť na výborných koláčikoch a osviežiť sa rôznymi nápojmi. Organizátorom srdečne ďakujeme.      

V utorok 6. 12. o 6.30 h bude v kostole rorátna školská svätá omša, po ktorej privítame Mikuláša!

 

Milí rodičia a priatelia školy - malí, mladí i skôr narodení!

Aj v tomto školskom roku žiaci školy pod vedením svojich triednych učiteľov a v spolupráci rodičov i starých rodičov usporiadajú VIANOČNÉ TRHY typické v tomto predvianočnom období.   

1. stupeň štvrtok 8.12.2016 o 14.00 h Pod Párovcami,   

2. stupeň pondelok 12.12.2016 o 15.00 h Štefánikova.   

Všetci ste srdečne pozvaní.

Prídite si vychutnať vianočnú atmosféru a podporiť žiakov školy.   

S úctou CSŠ Piešťany

 

 

TV LUX

Dňa 28.11.2016 o 20:00 hod. si môžete príspevok z imatrikulácie prvákov pozrieť aj v spravodajstve TV LUX. Príspevok si bude možne zhliadnuť aj v archíve na www.tvlux.sk

Dňa 1.12.2016 o 20:00 hod. bude odvysielaný spravodajský príspevok z DETSKÝCH RORÁTOV.

Dňa 12.12.2016 o 20.00 hod. bude odvysielaný spravodajský príspevok z JARMOKU NAŠEJ ŠKOLY.

Všetko je možné si pozrieť aj v archíve na www.tvlux.sk

Imatrikulácie

Jeden z najkrajších dní v škole doposiaľ, prežili deti z prvého ročníka v utorkové popoludnie 15.11.2016, kedy boli oficiálne pasovaní a uvedení do kráľovstva CSŠ, kde vládne radosť z učenia, poznávania nových vecí ale i z vytvárania si nových priateľstiev a dobrých vzťahov. Žiaci si okrem pamätného listu a iných drobností odniesli domov aj nádherný darček v podobe exkurzie do Bratislavy, ktorej sa zúčastnili hneď v piatok 18.11.2016. Počas nej mohli spoznať staré bratislavské uličky formou rozprávok a tiež nahliadli do výroby cukroviniek, kde si  sami vyrobili lízatko, ktoré si odniesli domov. Ďakujeme rodičom za dôveru, ktorú nám prejavili a my sa tak môžeme tešiť z naozaj výborných detí, našich milých prváčikov.

Foto k nahliadnutiu v archíve :)

Planetárium Hlohovec

Poučnú exkurziu do Planetária v Hlohovci zažili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. V jeho priestoroch si pozreli obežnú sústavu, planéty  i  hviezdne súhvezdia, ktoré im pani sprievodkyňa na nočnej oblohe ukázala. V závere si každý žiak mohol prostredníctvom ďalekohľadu pozrieť erupciu na Slnku.

Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume školy

Exkurzia do Bratislavy

Posledné lúče jesenného slnka si tretiaci a štvrtáci vychutnávali počas exkurzie v Bratislave. Navštívili Staré mesto, kde si starší štvrtáci pripravili zaujímavé informácie o Radnici, Maximiliánovej fontáne, Michalskej bráne, Dóme sv. Martina a o Bratislavskom hrade.

Po omši v chráme sv. Martina sa presunuli mostom SNP do Incheby na výstavu Kozmos, kde sa dozvedeli zaujímavosti o vesmíre a kozmonautoch.

Čítame s vami

Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici Piešťany využili žiaci 4.ročníka pre besedu so známou moderátorkou Adelou Banášovou a jej hosťami. Názov akcie bol Čítame s vami. O svoje obľúbené knihy z detstva sa so žiakmi podelili: Zuzana Haasová, Michal Staško, Petra Nagyová Džerengová a Braňo Jobus. Každý hosť prečítal zo svojej knihy časť, ktorú mal najradšej, spevák Braňo Jobus si však pripravil hudobné vystúpenie. Zaspieval niekoľko piesní z jeho tvorby a predstavil novinku z jeho spisovateľskej tvorby – knihu Zvon.

V závere besiedky , po prečítaní ukážok prebehla beseda a atogramiada s fotením. Fotky z besedy si môžete pozrieť v archíve.  

 

 

 

Sviatok patrónky školy sv. Márie Goretti na prvom stupni

 V pondelok 17. 10. sme si pripomenuli narodenie patrónky našej školy sv. Márie Goretti. Ráno sme začali svätou omšou a potom sme na prvom stupni pokračovali divadelným predstavením Polepetko, ktoré nám predviedli herci z divadla Clipperton.

 

Fotodokumentáciu si môžete prezrieť v našej galérii.

 

 

Vo štvrtok 27.10.2016 bude v ZŠ sv.M.Goretti svätá omša pre žiakov a priaznivcov školy o 7:15 h v kaplnke našej školy.

 

 

4.A a ich pracovné vyučovanie

Najviac sa naučíme vlastnou prácou,​ preto žiaci 4.ročníka využili na hodine PVC všetky zmysli pri určovaní druhov dreva, o ktorých sa učili. Viac vo fotoalbume

 

 

Vážení rodičia,

plenárne RS schválilo rodičovský príspevok vo výške 20,- € na žiaka a 10,- € na každého súrodenca. Príspevok sa uhrádza jednorazovo do 20. 11. 2016.

 

 

Deň zdravej výživy

V rámci prvého stupňa sme si so žiakmi pripomenuli význam zdravého stravovania. Spoločne sme si zopakovali aké druhy ovocia dovážame zo zahraničia, ktoré vieme pestovať doma. Viedli sme diskusiu, o tom, prečo je dôležité prijímať zdravý cukor vo forme ovocia a zeleniny a nie cez sladkosti a sladené nápoje. Najlepšou časťou bola ochutnávka prineseného materiálu. Niektorí žiaci po prvý krát okúsili chuť manga, avokáda či granátového jablka. 

 

 

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 6. – 9. ročníka na deň 23. 11. 2016 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň prebehne testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5 a škola nemôže kapacitne zabezpečiť riadne vyučovanie pre všetkých žiakov.

 

ZBER PAPIERA

Zber papiera prebehne od 2. 11. do 10. 11. na 2. stupni v čase od 8.00 – 16.00 h. Ďakujeme.

 

V stredu 2.11.2016 - Pamiatka zosnulých bude svätá omša v kostole sv.Štefana o 7:50h a aj  prvopiatkova svätá omša 4.11.2016 o 7:50 h.

 

 

Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne RS, ktoré sa bude konať dňa 13.10.2016 /štvrtok/ o 17:30 h v budove CZŠ na Štefánikovej ulici v 5.A triede.

Následne prebehnú triedne RS.

 

 

Vážení rodičia!

Škola zabezpečuje úrazové poistenie žiakov, na ktoré je potrebné uhradiť do 20.10.2016 jednorázový príspevok vo výške 2,50€ na žiaka.

 

STREDNÁ PRIEMYSLENÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ a TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ                       

Vás pozývajú v rámci Dňa župy 6.10.2016  od 9.00 do 13.00 hod. na Deň otvorených dverí

a bohatý sprievodný program na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave

 

 • Prezentácia študijných odborov a školských vzdelávacích programov

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie

● 3759 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika

● 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave

● 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – multimediálne telekomunikácie a zabezpečovacie systémy

● 3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo

 • Prezentáciu štipendijných programov pre študentov
 • Prezentácia kurzov pre dospelých

Elektrotechnické minimum – na získanie elektrotechnickej kvalifikácie

● Elektrotechnická spôsobilosť

● Dopravca v cestnej doprave

 • Prezentácia Jazykovej školy
 • Prezentácia CISCO akadémie počítačových sietí
 • Prezentácia partnerskej spolupráce - Siemens
 • Modelársky kútik

V spolupráci s Train&Coffee Trnava

Bližšie informácie na : www.spsdtt.sk

 

 

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje riaditeľské voľno žiakom

1. – 9. ročníka na deň 16. 9. 2016 (piatok) nakoľko 14. 9. - 16. 9. prebehne duchovná obnova pedagógov.

V stredu 14. 9. vyučovanie skončí obedom po 5. vyučovacej hodine.

Žiakov 1. stupňa je potrebné vyzdvihnúť do 13.30 h.

 

 

Zápis žiakov

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové v školskom roku 2016/2017 otvára elokované pracovisko v CSŠ Piešťany


Žiaci sa môžu prihlásiť do nasledujúcich odborov:

HUDOBNÝ  ODBOR

V hudobnom odbore otvárame predmety: hra na keyboard, husle, zobcovú flautu.

Školné: individuálne štúdium: 7 € mesačne

TANEČNÝ  ODBOR

V tanečnom odbore sa vyučuje moderný, ľudový a klasický tanec.

Školné: skupinové štúdium: 5 € mesačne

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY (OAMT)

V OAMT sa vyučuje práca s grafickým, animačným, audio a video softwarom (2D, 3D, VFX, … napr.  PhotoFiltre, Pivot, Photoshop,

Premiere, Cinema 4D, Xara 3D, Corel Draw, Sketchup, Sculptris, Caricature Studio a iné.)
praktická práca v teréne s fotoaparátom, kamerou, zvukom, postprodukcia, tvorba scenára a réžia.

Školné: skupinové štúdium: 5 € mesačne

výtvarný ODBOR

Vo výtvarnom odbore sa vyučuje kresba, maľba, práca s rôznorodým materiálom, modelovanie, keramika.

Školné: skupinové štúdium: 5 € mesačne


Záujemcovia sa môžu prihlásiť  do 16.09.2016 do 13.00 h v riaditeľni CSŠ Piešťany. Prihlášku je možné stiahnuť aj z webstránky

http://www.czusvrbove.sk/ - záložka "Dokumenty".

Prihlášku na štúdium treba odovzdať vedeniu školy CSŠ Piešťany.
 
 Podrobnejšie informácie na tel. čísle:     7792215 (CZUŠ Vrbové)
                                                        0907-736582 (OAMT)
  

V stredu 5. 10. o 7.15 h bude v školskej kaplnke v budove 2. stupňa školská svätá omša. usmievavý

 

 

 

Mládežnícke sväté omše 

Presunutie svätej omše pre deti a mládež zo stredy na piatok na 18:30hod. v kostole sv.Štefana.

Pre prvoprijímajúce deti je svätá omša povinná každý druhý týždeň od 30.septembra 2016. Vždy o 18:00 hod. budú mať deti nácvik piesni v priestoroch Cirkevnej školy.

 

 

 

Návšteva primátora u prváčikov 20. 9. – rozdal knižky Poslušné písmenká a Žiacku knižku pre prváka.

 

 

tyč Pastelka

V piatok 23.septembra bude zbierka pod názvom "Biela pastelka" - biela pastelka je ako symbol sveta neviditeľných linií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Výnos tejto akcie je určený na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým občanom pomáhajú priblížiťsa k normálnemu životu. Dobrovoľníci budú pracovať vo dvojiciach a finančné prostriedky za predané pastelky budú zbierané do zapečatených pokladničiek a budú použité na špeciálne programy a vytváranie podmienok na realizáciu aktivít.ä

ĎAKUJEME!

 

 

 

Važení rodičia, v školskom roku 2016/ 2017 bude v triede 4.A prebiehať zbierka :

 • štuplov - z PET fliaš, od krabicového mlieka, z fliaš od tekutého mydla a podobne;
 • poštových známok pre misie;
 • cestovných lístkov z autobusov.

Štuplíky a cestovné lístky budú zaslané rodinám s chorými deťmi, ktoré za ne získajú dôležité financie pre ich liečbu.

Poštové známky zasielame do organizácii, ktoré za ne získavajú prostriedky na stavby kostolov v chudobných krajinách.  

Pán Boh zaplať každému, kto sa rozhodne pomôcť takouto formou !

 

 

 

 

Jazyková škola Zelená planéta už druhý rok organizuje kvalitné kurzy anglického jazyka na našej škole. Vyučovanie prebieha v malých skupinách s veľkým dôrazom na konverzáciu pod vedením kvalifikovaných lektorov.

Do kurzov je možné prihlásiť sa prostredníctvom návratiek, ktoré treba odovzdať triednemu učiteľovi. Bližšie informácie a registrácia je tiež možná na telefónnom čísle 0915 118 765.

Kurzy budú otvorené v priebehu septembra, uzávierka prihlášok je do 16. septembra 2016. Do kurzov je možné prihlásiť sa aj kedykoľvek počas školského roka, pokiaľ je voľné miesto v kurze na úrovni vášho dieťaťa.

Výučba v malých skupinách je veľmi efektívna a prispôsobená potrebám žiakov. Žiaci jazyk pochopia, rýchlo si ho osvoja a naučia sa ho používať. Deviataci idú na strednú školu dobre pripravení.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať riaditeľa jazykovej školy, Gabriela Godu, na čísle  0915 118 765.

 

Ponuka krúžkov na školský rok 2016/2017

Mgr. Vavřincová - Americká a britská kinematografie

                      - Anglické divadlo

                      - Internetový klub

                      - Loptové hry - volejbal

Mgr. Vráblová - Recitačný krúžok

Mgr. Škoricová - Prírodovedný krúžok

Mgr. Držíková - Stolný tenis

                   - Konverzácia anglického jazyka

Mgr. Petrisková - Cvičenia z matematiky 9.r.

                     - Turistický krúžok (víkendy) - II.st.

                     - Cestou - necestou (víkendy - hrady, zámky, zákutia Slovenska) - II.st.

Mgr. Máliková - Vybíjaná

                     - Poznávací krúžok 5. - 6.roč.

Mgr. Mencl - Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9.r.

                 - Bedminton

                 - Poznávací krúžok 7. - 9.roč.

Mgr. Rybárová - Športový krúžok 5., 6.

                    - Športové všeličo 7., 8., 9.

                    - Gymnastika

Mgr. Lacková - Botanický krúžok I.st.

                    - Čitateľský krúžok pre 4.r

Mgr. Melicherová - Čitateľský krúžok pre 3.r.

Sr. Goretti - Biblický krúžok

               - Liečime bylinami

Ing. Morong - Šachový krúžok

Šintálová - Tvorivé zručnosti

Mgr. Horniaková - Spevácky krúžok (Gospel)

Gubalová  - Mažoretky

Mgr. Kiššová - Filmový krúžok I.st.

Mgr. Jakubíková - Cvičenia zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník

                      - Cvičenia zo slovenského jazyka pre 7. a 8. ročník

Začiatok školského roka:

- 5.9.2016 o 8:00hod svätá omša VENI SANCTE,

- po svätej omši na školský dvor I.st.,

- po úvodných slovách každý triedny so svojou triedou do tried - informácie o návšteve do krúžkov a nahlásanie na obedy. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2015/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zbierka školských pomôcok

Zapojte sa do zbierky školských pomôcok. Prineste nové alebo použité no stále funkčné perá, farbičky, pravítka, zošity, školské tašky, prípadne iné veci, ktoré môžu deti v škole využiť. Pomôžete tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských domovov.

Školské pomôcky môžete prinášať od 1. júna do 19. augusta 2016 do:

Centrum pomoci človeku, A. Hlinku 41 (oproti práčovni), Piešťany.

Kontakt: Mgr. Katarína Sarvašová, charita.piestany@charitatt.sk, 0910 788 031

 

 

V pondelok 27.6. sa o školskú zeleň postarali žiaci 3.A. Dievčatá najskôr vytrhali burinu pri vstupe do budovy školy, chlapci zatiaľ vykopali nežiadúcu zeleň pri telocvični. Spoločnými silami potom túto plochu vysadili voňavými bylinkami levandule, šalvie a materinej dúšky. Fotografie si môžete prezrieť vo fotoalbume :) 

 

 

 

I.stupeň so svojou akciu NOC MILOSRDENSTVA sa dostal až do médií. 

https://www.tkkbs.sk/view.php? cisloclanku = 20160615026

 

 

Vyhodnotenie PIKOFYZu a PIKOMATu v šk. roku 2015/2016

Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku úspešne zapojili do celoslovenských súťaží z matematiky a fyziky PIKOFYZ a PIKOMAT. Vynikajúce výsledky vo svojich kategóriách dosiahli :

Terézia Halamová 9. ročník, PIKOFYZ zimná časť 1. miesto

Terézia Halamová 9. ročník, PIKOFYZ letná časť 2. miesto

Samuel Šulgan 8. ročník, PIKOMAT zimná časť 6. miesto

Samuel Šulgan 8. ročník, PIKOMAT letná časť 2. miesto

Mária Halamová 7. ročník, PIKOMAT zima a leto spolu 5. miesto

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za to, že v týchto náročných súťažiach reprezentovali našu školu.

 

 

 

Krásny úspech dosiahli naši žiaci na VI. ročníku plaveckých pretekov ZŠ,3.-5. tried dňa 15.6.2016.

 

3. roč. Adrián Gajdošech - 1. miesto

           Lea Držíková - 1. miesto

4. roč. Dominik Kišš - 1. miesto

5. roč. Adam Kišš - 1. miesto  

Štafeta chlapci: Dominik Kišš, Jonatán Drobný, Adrián Gajdošech, Matúš Hužovič - 2. miesto   

Štafeta dievčatá: Lea Horniaková, Tamarka Krupová, Lea Držíková, Eliška Drahovská - 3. miesto 

Blahoželáme!

 

 

Prírodoveda a vlastiveda u druhákov

Najlepšie sa učí priamym pozorovaním. Preto si žiaci druhého ročníka na hodinách Vlastivedy a Prírodovedy názorne vyskúšali ako sa mení ich tieň podľa polohy slnka počas dňa a odsledovali opeľovanie kvetov včielkami. Pozorne sledovali zbieranie peľu z rastlín na školskom dvore a usilovnú prácu medonosných včiel. 

 

 

Na celoštátnom kole v orientačnom behu jednotlivcov sa umiestnil Benjamin Drahovský na 7. mieste a Samuel Šulgan na 14. mieste. V štafete orientačného behu sa chlapci aj dievčatá umiestnili na 5.miestach. Srdečne im gratulujeme :)

 

 

Milí rodičia a priatelia školy,                                            

naša škola sa zapojila do projektovej súťaže, ktorú finančne podporuje Raiffeisen banka pod názvom „Sme šťastní, keď môžeme pomáhať“. Cieľom projektu CZŠ sv. Márie Goretti je skvalitnenie materialno-technického vybavenia a vyučovania telesnej a športovej výchovy. Cieľom projektu je zlepšenie pohybových schopností a zručností žiakov a to zábavnou formou prostredníctvom loptových a pohybových hier na prvom a druhom stupni základnej školy i v rámci záujmovej činnosti žiakov. Realizáciou daného projektu budú mať žiaci možnosť prehlbovať svoje pohybové schopnosti a zručnosti. Prostredníctvom loptových a pohybových hier chceme u žiakov podporiť ich záujem o športové vzdelanie a aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovacieho procesu.

Ako hlasovať za projekt: Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen banky so sídlom na Teplickej ulici 2 (oproti Auparku) v Piešťanoch. Každá osoba môže hlasovať iba raz, a to počas mesiaca jún 2016.

Svojím hlasom môžete prispieť k tomu, že ZŠ sv. Márie Goretti získa 1000 eur na realizáciu nášho cieľa. Prosíme podporte nás. Ďakujeme Vám.

 

 

Otvorenie letnej kúpelnej sezóny 2016

Dňa 4.6.2016 sa konalo otvorenie letnej kúpelnej sezóny, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy a prezentovali tak našu školu. Fotky z tejto akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

 

Vyhodnotenie súťaže Buzalkova Trnava 2016

Literárne práce - WORD

II. kategória – Základné školy I. stupeň

1. miestoJakub Gros - Cirkevná spojená škola, Piešťany, 3.A

2. miestoMartin Hlbocký - Cirkevná spojená škola, Piešťany, 3.A

3. miestoAlexandra Vietorisová - Cirkevná spojená škola, Piešťany, 3.A

IKT prezentácie

II. kategória – Základné školy I. stupeň

2. miestoAndrej Klapica - Cirkevná spojená škola, Piešťany, 4.A

Srdečne výhercom blahoželáme!

 

 

 

Dňa 13.5. 2016 sa konalo školské kolo biologickej olympiády – 3. časť Zelený les. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka, ktorí pracovali v štyroch družstvách pod vedením svojich predsedov. Všetci boli úspešnými riešiteľmi.

Vyhodnotenie všetkých troch kôl:

Dutohlávky sobie (Katarína Hužovičová) – 2. miesto

Hadi (Pavol Maron) – 3. miesto

Križiaci (Adam Tomaga) - 3. miesto

Huby (Barbora Bujnová) – 4. miesto

Postupové 1. miesto nebolo udelené.

Srdečne blahoželáme !

Fotodokumentáciu si môžete prezrieť v našej galérii.

 

 

DEŇ MATIEK v Kine Fontána

Je už každoročnou tradíciou, že si žiaci prvého stupňa Cirkevnej spojenej školy ku Dňu matiek pripravia pre rodičov kultúrny program. Aj tento rok vystúpili v Kine Fontána 11. mája s programom v ktorom nechýbalo divadlo, tanec, prednes, filmová tvorba a spev.

Touto cestou sa poďakovali svojim rodičom za ich starostlivosť a na záver ich odmenili drobnými výrobkami svojich šikovných rúk.

 

V celoštátnej speváckej súťaži v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2016  v okresnom kole reprezentovali našu školu speváčky:

V 1. kategórii - Alžbeta Veselá, získala 2.miesto.

V 2. kategórii - Magdaléna Veselá, bez umiestnenia.

V 3. kategórii - Magdaléna Maronová, obsadila 3. miesto.

                                                                                             GRATULUJEME!

 

 

Mladší žiaci CSŠ; Gono Max, Tomaga  Matúš, Tomaga Adam, Noskovič Matej, Jendrušak Daniel, Kišš Adam, Masaryk Eliáš a Hanková Viktória sa umiestnili v okresnom kole vo futbale na krásnom 1.mieste a postupujú na krajské kolo na futbalový štadión Kopčany, ktorý sa odohrá 19.5 2016.

Všetci im držíme palce v ich úspechu! 

 

Vážení rodičia!

CSŠ v rámci školského recyklačného programu Recyklohry zahajuje zber laserových tonerov a atramentových cartridgí. Všetky typy tonerov a cartridgí môžete odovzdať na 1. aj 2. stupni našej školy. Podrobnejšie informácie nájdete na:

https://czspiestany.edupage.org/text/?text=text/text10&subpage=2


 

 

LIGA PROTI RAKOVINE ďakuje rodičom našich žiakov za ochotu prispieť finančným príspevkom do zbierky Deň narcisov 2016. Vyzbieralo sa 21 681,41 € - z toho čiastka vyzbieraná v našej škole bola  116, 65 €.

 

 

Výsledky krajského kola IQ olympiády - 28. 4. 2016 v Trnave

Súťaže sa zúčastnilo 90 najlepších detí z 30 základných škôl, ktoré súťažili v rôznych úlohách. Traja reprezentanti našej školy získali úžasné 1. miesto a odniesli si cenu - iPad mini!!! Blahoželáme k úspechu!!! usmievavý

Poradie Škola Súťažiaci Body celkom
1. CZŠ sv. Márie Goretti, Piešťany Terezka Halamová, Viki Zruttová, Samo Šulgan 148,50
2. Športové gymnázium J. Herdu, Trnava Richard Hamerlík, Tomáš Niedl, Adam Chalúpek 133,33
3. Jaslovské Bohunice Richard Bubán, Martina Čapková Branislav Bubán 132,00

 

 

 

Dňa 3.5. sa mladšie žiacky: Hankova Viktoria, Halandova Veronika, Bazalova Johanka, Klapicova Kristína, Fedorkova Dominika, Horniakova Petra, Horniakova Lea, Fabianova Ema zúčastnili futbalovej súťaže, kde sa umiestnili na krásnom 3.mieste zo 16 tímov. Gratulujeme im k takémuto úspechu a foto zo súťaže nájdete vo fotogalérií :)
 

 

 

V piatok 29.4. si žiaci prvého stupňa zlepšovali  praktické zručnosti na cestách ako aj teoretické vedomosti o dopravnej výchove na Detskom dopravnom ihrisku Čerenec/Vrbové. 

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

V rámci dekanátného kola Biblickej olympiády sa naša škola v zastúpení: Eliaš Masaryk (6.B), Ján Horváth (8.A) a Magdaléna Maronová (8.A) umiestnili z 10-tich družstiev na 1.mieste.

Odtiaľ postúpili do diecézneho kola, kde si z 10-tich družstiev umiestnili ako druhí. Blahoželáme k úspechu.

 

Oslava Dňa ZEME v ŠKD

Deti v školskom klube sa v piatok už od rána pripravovali osláviť Deň Zeme. Spolu aj s pani vychovávateľkami prišli oblečení v zelenom, zaspievali si pesničku "HOREHRONIE" a potom sa dali do čistenia areálu školského dvora a záhrady. Štvrtáci si aj preverili znalosti v kvíze zo zvieracej ríše, ostatné deti hádzali šiškami na cieľ.

Fotodokumentáciu z tohto vydareného popoludnia si môžete pozrieť v našej galérii. 

 

 

vlastiveda 4.A

Hovorieva sa, že najlepšie učí život. O pravdivosti tohto výroku presvedčila žiakov 4.A babička jednej zo žiačok. Prišla porozprávať a názorne ukázať ako sa v minulosti obliekali malé deti, dievčatá, chlapci i vydaté ženy. Ako pomôcky jej poslúžili rodinné, zachovalé časti krojov a oblečenia, ktoré si na hodine mohli odvážlivci aj vyskúšať. ​

 

V piatok 15. apríla si žiaci druhého stupňa v našej telocvični vyrobili sloniu pastu, sliz, zapálili oheň na svojej dlani a videli mnoho ďalších zaujímavých experimentov. Oboznámili sa s chémiou hravou a zábavnou formou v rámci programu Chemická show.

Fotodokumentáciu si môžete prezrieť v našej galérii.

 

V piatok 15. 4. 2016 usporiadala Základná škola s materskou školou v Drahovciach krajskú súťaž Štúrove a Hollého rétorické Drahovce.

Našu školu na súťaži reprezentovalaSTELA DRŽÍKOVÁ zo 6.A triedy. Obsadila 2. miesto, čím potvrdila, že je nielen skvelou recitátorkou, ale aj rečníčkou. 

Gratulujeme!!!

 

 

Výsledky školského kola súťaže IQ olympiáda Kategória B

(druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií).

Od 4. 4. do 8. 4. prebehlo školské kolo IQ olympiády organizovanej spoločnosťou Mensa. Súťaže sa zúčastnilo 1 873 detí trnavského kraja zo 42 ZŠ zo 7 okresov. Z našej školy sa zapojilo 85 žiakov 2. stupňa. Do krajského kola postupujú najlepší riešitelia z 30 základných škôl. Ostatné informácie o výsledkoch nájdete na: http://iqolympiada.sk/krajske_kolo/ .

Poradie

(škola) 

Poradie

(kraj) 

Celkové poradie Priezvisko, meno Trieda Percentilu (koniec) Kvantil (celkom)  
1. 5. 5. ZruttováViktória 9. 99.71 99.71 krajský finalista
2. 14.-15. 14.-15. HalamováTerézia 9. 99.03 99.03 krajský finalista
3. 39.-42. 39.-42. ŠulganSamuel 8. 97.15 97.15 krajský finalista
4. 43.-48. 43.-48. Bangs, Christopher 9. B 96.79 96.79  
5. 59.-62. 59.-62. Avšak, Jakub 9. 95.71 95.71  
6.-7. 93.-98. 93.-98. Fedorko David 8. 93.19 93.19  
6.-7. 93.-98. 93.-98. Mrňová, Alžbeta 9. 93.19 93.19  
8. 106.-112. 106.-112. Hlbocký, Juraj 8. 92.21 92.21  
9. 113.-119. 113.-119. Držíková, Dokončovacie 9. 91.71 91.71  
10. 151.-157. 151.-157. Gono, David 9. B 88.97 88.97  
11. 158.-167. 158.-167. Miština, Ivan 7. B 88.36 88.36  
12.-13. 168.-176. 168.-176. Horváth, Ján 8. 87.67 87.67  
12.-13. 168.-176. 168.-176. Noskovič, Matej 6. 87.67 87.67  
14. 188.-206. 188.-206. Gono, Samuel 7. 85.87 85.87  
15. 229.-236. 229.-236. Urban, Michal 9. B 83.31 83.31  
16. 237.-245. 237.-245. Drahovský, Benjamín 8. 82.70 82.70  
17. 298.-311. 298.-311. Bránska, Lenka 7. 78.12 78.12  
18.-19. 341.-355. 341.-355. Halamová, Mária 7. 74.98 74.98  
18.-19. 341.-355. 341.-355. Jurči, Erik 8. 74.98 74.98  
20. 356.-374. 356.-374. Križan, Damián 8. 73.76 73.76

 

 

 

V dňoch 7.4. 2016 a  8.4.2016 sa konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy -  súťaž Hollého pamätník.

Vo štvrtok zaznamenali vynikajúci úspech naši recitátori v prednese poézie: Viktória Hanková zo 6.A obsadila 1. miesto v druhej kategórii a Sebastián Urbánek zo 7.B obsadil 1. miesto v tretej kategórii.

V piatok z prednesu prózy sme si odniesli zasa nasledovné umiestnenie: Viktória Moravčíková zo 6.B obsadila 3. miesto v druhej kategórii a Romana Horňáčková zo 7.A 3. miesto v tretej kategórii.

Všetkým našim úspešným recitátorom srdečne blahoželáme !!!!!!

 

   

 

I. stupeň v SND

V posledný marcový deň si žiaci prvého stupňa urobili výlet za kultúrou.
Navštívili historickú budovu Slovenského národného divadla v Bratislave, kde si pozreli muzikál Snehulienka a sedem pretekárov.

Fotky si môžete prezrieť v našej galérii.

               

 

Každoročne sa zúčastňujeme so žiakmi našej školy prehliadky ľudových piesní svojho regiónu, t.j. trnavského. Putujeme za ľudovou piesňou a žneme úspechy. V tomto školskom roku sa súťaž  v CVČ v Piešťanoch uskutočnila 15. marca 2016 s nasledujúcim umiestnením:

Alžbeta Veselá, žiačka 3. A  - 2. m v  1.kategórii sólo /1. – 4. roč./

Magdaléna Veselá, žiačka 6. A  - 2. m v  2. kategórii sólo /5. – 6. roč./

Terézia Lúčna a Magdaléna Maronová, žiačky 8. A -  1. m v  5. kategórii  - duo / 7. – 9. roč./ s postupom do regionálneho kola v Križovanoch

Dievčatám srdečne blahoželáme!

 

 

POHÁR JE "HOME" :)

Dňa 18.3.2016 sa konalo celoštátne kolo v štafetovom behu Márie Zavarskej a naše dievčatá (P.Tapušíková, J.Turpe, P.Petrášová, E.Gono, V.Hanková)  sa umiestnili na krásnom 2.mieste.

Srdečne blahoželáme!

PYTAGORIADA

Dňa 8.a 9.marca sa konalo 37.okresné kolo pytagoriády a tu sú výsledky:

Vo svojej kategórie P4 sa Martina Grmanová umiestnila na 4.mieste.

V kategórií P6 sa Emka Fabianová takisto umiestila na 4.mieste a Samuel Šulgan vo svojej kategórií P8 sa umiestnil na krásnom 1.mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme :)

 

 

Spolupráca s MŠ Zavretý kút

Dňa 9.3. sa už po tretí krát naše deti zo ŠKD prezentovali v ďalšej škôlke, v Zavretom kúte a zahrali deťom divadlo a zatancovali ľudový tanec. Urobili tak radosť nielen deťom a pani učiteľkám, ale aj predškolákom, ktorí sa o nejaký ten čas stanú aj našimi budúcimi spolužiakmi. Po vystúpení sme rozdali deťom ako darček pexeso, ktoré vytvorili naši žiaci a naše deti dostali za pekné vystúpenie sladkú odmenu.

Výsledky školského kola súťaže Hollého pamätník

Dňa 9.3.2016 sa konala školská súťaž v prednese poézie a prózy Hollého pamätník aj na druhom stupni. Recitátori nám pripravili veľa zaujímavých kultúrnych zážitkov, za čo im ďakujeme. 

Tu sú výsledky školského kola:

Poézia - II. kategória

             1. Viktória Hanková, 6.A

             2. Krištof Melicher, 5.A

Poézia - III. kategória

              1. Sebastián Urbánek, 7.B

              2. Terézia Lúčna, 8.A

Próza - II. kategórie

            1. Viktória Moravčíková, 6.B

            2. Stela Držíková, 6.A

            3. Adam Kišš, 5.A

Próza - III. kategórie

            1. Rumunská Horňáčková, 7.A

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!!!!

 

 

 

Deň otvorených dverí

Cirkevná spojená škola v Piešťanoch srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí

Kde: Pod Párovcami 127 (budova pre 1.stupeň)

Kedy: 23.3.2016 od 9.00 – 12.00

Prečo: príďte sa pozrieť do našich nových priestorov, nazrieť na priebeh vyučovacích hodín, zapojiť sa do tvorivých aktivít spolu s našimi žiakmi.

Rodičom budú poskytnuté informácie o škole a zodpovedané ich otázky.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Výchovný koncert s Hlbockými

Kto sú to plačky a aké druhy ľudových piesní máme na Slovensku sa formou výchovného koncertu naučili žiaci prvého stupňa. Spoločne s vystupujúcimi si zopakovali tradičné slovenské ľudové piesne a spoznali hudobné nástroje, na ktorých kedysi hrali muzikanti. Názorne si vyskúšali ako v minulosti mamičky uspávali svoje deti na poliach pri práci i v domácej kolíske.

Touto formou by sme chceli vyjadriť svoju vďaku rodine Hlbockej za ich ochotu, čas, vystúpenie bez nároku na honorár a podporu pre našu školu. 

Ďakujeme !

 

Upršané a pochmúrne počasie sme so žiakmi botanického krúžku chceli v priestoroch našej školy oživiť vysádzaním pestrých jarných kvetov.

Pri práci so zeminou sa žiaci oboznámili s nárokmi na rast primuliek i hyacintov.

O ich prenikavej vôni sa budete môcť presvedčiť sami  v najbližších dňoch pri návšteve nášho prvého stupňa. 

 

 

Hollého pamätník: školské kolo, 1. kategória

18.2. sa na prvom stupni konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri výbere najlepších, pretože všetky súťažiace sa predviedli ako výborné recitátorky. 

Nakoniec sa zhodla na tomto poradí:

Próza: 1. miesto: Tamarka Krupová, 4.A 

    2. miesto: Agátka Zetochová, 3.A 

    3. miesto: Juditka Kováčová, 3.A

Poézia: 1. miesto: Chiara Penacchiniová, 4.A 

      2. miesto: Zorka Krupová, 2.A 

      3. miesto: Gabika Gajdošechová, 2.A

Všetkým srdečne blahoželáme.

Trpezlivosť

Veľa trpezlivosti potrebovali žiaci navštevujúci botanický krúžok. Z krepového papiera vytvárali veľké, krásne farebné papierové ruže. Práca to bola náročná ale kvietky nakoniec potešili nielen samotných tvorcov ale aj ich blízkych!

Rozdávame radosť deťom

Prezentáciou v MŠ na Detvianskej ulici dňa 17.2.2016 sa deťom zo ŠKD Spojenej cirkevnej školy znova podarilo urobiť radosť škôlkarom. Pod vedením pani vychovávateľky Galandákovej najprv zahrali divadielko "Divotvorný hrnček" a potom dievčence zatancovali ľudový tanec. Na záver deti rozdali škôlkarom darčeky - pexeso, ktoré navrhli a vytvorili žiaci našej školy. Fotky z tohto úspešného podujatia si môžete prezrieť v našej fotogalérii.

Vystúpenie pre deti MŠ Valová

Dňa 11.2.2016 urobili deti nášho ŠKD radosť deťom v škôlke pekným vystúpením. Prezentovali sa divadlom "Divotvorný hrnček" a ľudovým tancom, ktoré nacvičili pod vedením pani vychovávateľky Galandákovej. Za pekné vystúpenie ich deti odmenili veľkým potleskom a pani učiteľky sladkosťami. Fotky z tohto predstavenia si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

Darujte 2 % našej škole :)

file:///C:/Users/U%C4%8Dite%C4%BE/Downloads/Vyhlasenie_FO_2015_verzia11.pdf

 

 

Dňa 11.2.2016 nás v Trnave na nemeckej olympiáde reprezentovala žiačka deviateho ročníka Jessica TURPE, ktorá vo svoje kategórií získala 3.miesto. Srdečne blahoželáme.

 

 

 

Úspechy naších žiakov:

Dávid Gono 9.B - v januári získal 2.miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

Stela Držíkova 6.A - získala taktiež 2.miesto  v okresnom kole Šalianskeho Maťka

 

 

Už tradičný karneval na 1. stupni sa konal v pondelok – 2. februára. Predstavili sa skutočne výnimočné masky, ktoré sa zapojili aj do súťaží o rôzne ceny a nechýbala ani tanečná zábava.

Fotodokumentáciu si môžete prezrieť v našej galérii.

 

 

PRÍRODOVEDA vo 4.ročníku

Nočná obloha plná hviezd bola poslednou témou, ktorú preberali žiaci štvrtého ročníka na hodine Prírodovedy. O súhvezdiach, ktoré môžu vidieť v noci, sa žiaci učili skrz projekty- zobrazenie súhvezdí na nočnej oblohe. Spracovali ich umiestnenie na oblohe, susedné súhvezdia i príbehy o ich vzniku. Pri vyhotovovaní sa nebáli pracovať s rôznymi materiálmi, či elektrikou.

 

 

V decembri sa skončila  zimná časť celoslovenského korešpondenčného seminára z fyziky PIKOFYZ.  Žiačka  9.A triedy Terezka Halamová  si v tejto náročnej súťaži aj tento školský rok obhájila 1. miesto v kategórii 9.  Srdečne gratulujeme.

Ani po Vianociach žiaci navštevujúci Botanický krúžok nezaháľali. Spoločnými silami vytvárali ikebany z prírodného materiálu, o ktorom sa na hodine učili a svoju kreativitu si rozvíjali pri ich ozdobovaní. Práca s rastlinami je zaujímavá nie len pre dievčatá, ale i chlapcov, ktorí sa neboja ukázať svoju šikovnosť. Posúďte sami podľa fotografií v našom albume ;) 

 

 

Dňa 15.1.2016 sa na I. stupni ZŠ konalo školské kolo v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko. V I. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Eliška Drahovská - 3. ročník a v II. kategórii 1. miesto obsadila Tamarka Krupová - 4. ročník. Výherkyne budú reprezentovať našu školu v Okresnom kole. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme.

Pripájame i fotodokumentáciu, ktorú si môžete prezrieť v našej galérii.

Výsledky školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 nájdete v sekcii Testovanie.

 

Dňa 19.1.2016 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády, kde sa Michal Urban (9.B) umiestnil na 3.mieste. Srdečne blahoželáme.

 Súťaž v stolnom tenise sa žiacky Tapušíková, Turpe, Držiková, Kopecká umiestnili na treťom mieste. Súťaž sa konala dňa 14.1 2016. Foto vo fotoalbume :)

Dňa 21.12.2015 v Piešťanskom informačnom centre sa uskutočnilo ukončenie projektu „Otvor srdce - daruj knihu“ spojené s odovzdaním kníh deťom zapojených do projektu . Z našej školy urobil organizátor - Medzinárodný klub žien v Piešťanoch - radosť šiestim žiakom, ktorí si prevzali nielen hodnotné knihy, ale aj ďalšie malé darčeky. Pre spríjemnenie stretnutia vystúpili žiaci zúčastnených škôl na tému Vianoce. Na záver ich čakalo milé občerstvenie.

     

Na vianočnom jarmoku na I.stupni našej školy sa vyzbieralo spolu 1096 eur.
Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a realizácii, alebo finančne prispeli na rozvoj našej školy.
Prajeme všetkým krásne sviatky plné pokoja, oddychu a lásky.

                                          Kolektív I.stupňa CSŠ

Vyhodnotenie zberu papiera nájdete v sekcii: Akcie/Zber papiera.

Dňa 1.6.2016 (streda) sa 2.stupeň zúčastní Piešťanských hier. Žiaci prídu primerane oblečení, prinesú si pitie a desiatu.

Dňa 30.5.2016 (pondelok) žiaci 9.A pôjdu počas 2. - 4. vyučovacej hodiny čistiť areál futbalového štadióna na žiadosť riadeteľa CVČ Piešťany. Treba prísť primerane oblečení a priniesť si pitie prípadne desiatu. Ostatné hodiny sa vyučujú podľa rozvrhu.

Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka na štvorročné štúdium pre školský rok 2016/2017

        Škola: Cirkevná spojená škola Piešťany

        Org. zložka: Gymnázium sv. Michala Archanjela,  Piešťany, 

        Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

        Kód a názov odboru: 7902J gymnázium

        Názov ŠkVP:  Cirkevné gymnázium

        Kód a názov ŠVP:   vyššie sekundárne vzdelávanie ISCED 3

        Stupeň vzdelania: stredné všeobecné vzdelanie s maturitou – ISCED 3A

        Kontakt: e-mail: gymsmapn@centrum.sk, tel / fax: 033/77 215 65, tel: 033/77 18361

1.Prijímacie konanie

V šk. roku 2016/2017 otvárame jednu triedu gymnázia so všeobecným zameraním  s počtom žiakov 30. Prijímacie skúšky budú  v termínoch 9. a 12. mája 2016. Do 1. ročníka budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky na základe výsledkov Testovania 9 /2016 pri dosiahnutí minimálne 90% zo slovenského jazyka a literatúry a 90% z matematiky  ( v každom predmete samostatne) a úspešného ukončenia ZŠ, čo je uchádzač povinný dokladovať bez vyzvania pri 

2.   Bodovanie pri prijímacom konaní 

 Maximálne 100 bodov za študijné výsledky zo ZŠ.  Do úvahy sa berú výsledky podľa výročných vysvedčení zo 7., 8. a polroku 9. ročníka nasledovne: za priemerný prospech zo všetkých ročníkov 1,00 získa 100 bodov a za každú 0,01 prospechu navyše stráca 1 bod, takže pri priemere 2,01 nezíska žiaden  Maximálne 100 bodov za Testovanie 9 ( 50 bodov za slovenský jazyk a literatúru , 50 bodov za matematiku), pričom za každé dve percentá úspešnosti získa uchádzač 1 bod. 

- Maximálne 200 bodov za prijímacie skúšky z profilových predmetov (z toho SJL maximálne 100 bodov, MAT maximálne 100 bodov). Ak uchádzač získa v prijímacej skúške z jednotlivých predmetov menej ako 50% možných bodov skúšku neurobil.

- Za absolvovanie základnej cirkevnej školy 10 bodov.

- Za absolvovanie predmetu náboženská výchova 10 bodov.

 Za predmetové súťaže a olympiády: 

Okresná súťaž - umiestnenie  na 1.,2.,3. mieste 5 bodov

Krajská súťaž -  umiestnenie na 1.,2.,3. mieste 10 bodov

Celoslovenská súťaž - umiestnenie na 1.,2.,3. mieste 15 bodov

Maximálny možný počet dosiahnutých  bodov je 450.

Na základe uvedených kritérií bude vytvorený poradovník a prví tridsiati uchádzači budú prijatí na základe zápisu. Ak vzniknú po zápise voľné miesta, bude riaditeľstvo školy prijímať uchádzačov podľa nasledovných miest  v poradovníku.

- Každému uchádzačovi bude na PS pridelený číselný kód ( uvedený na pozvánke), pod ktorým budú uvádzané jeho výsledky v celkovom hodnotení.

- Neprijatí uchádzači sa môžu uchádzať o prijatie v druhom kole PS, ktoré vyhlási riaditeľ školy v prípade, že nebude naplnený počet zapísaných uchádzačov po prvom kole PS.

- Zápis uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok bude od 25. apríla 2016 v čase od 8,00 – 15,00 

- Zápis uchádzačov prijatých na základe prijímacích skúšok bude od 17. mája 2016 v čase od 8,00 – 

UPOZORNENIE: Poradie prijatých uchádzačov po prvom kole PS sa bude meniť v závislosti od počtu zapísaných uchádzačov, preto sa treba bezprostredne po zápise informovať o počte voľných miest. Informácie sa budú nachádzať aj na web – stránke školy: http://gymsmapn.edupage.org/ resp. https://czspiestany.edupage.org/ 

Ing. Ján Morong v. r., riaditeľ školy

Ing. Mgr. Ján Hallon v. r., riaditeľ školského diecézneho úradu

 

 

Milí rodičia a priatelia školy, 
I. stupeň CSŠ Vás srdečne pozýva na slávenie sv. omše pri príležitosti Milosrdnej noci, ktorá bude dňa 6.5.2016 o 18.00 hod. v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch.

Dňa 5.5.2016 na sviatok Nanebovstúpenia Pána začína vyučovanie sv.omšou v kostole sv.Štefana o 8:00hod a 9.30hod bude pre II.st.v telocvični kapela S.I.L.A projekt "SEN O RODINE"  v spolupráci s oranizáciou Fórum života.

S.I.L.A - žiaci Spojenej školy sv.Františka z Assisi v Bratislave + dospelí hudobníci.

"Sen o rodine" - s cieľom šíriť posolstvo života, vydávať svedectvo o rodine a o ochrane ľudského života.

Vyučovanie sa končí piatou vyučovacou hodinou, kedy žiaci pôjdu ešte na obed.

Pozývame Vás : prežite s nami slávnostné chvíle!

Vedenie CSŠ v Piešťanoch pozýva pri príležitosti osláv Dňa matiek všetkých priaznivcov našej školy – rodičov, pedagógov i ostatných veriacich – na krásny sláčikový koncert. Predstavia sa Vám žiaci zo sláčikového hudobného telesa ZUŠ z Hlohovca pobočka Ružindol. Predstavenie sa koná v stredu, 4.5. 201617. hodine v kostole sv. Štefana v Piešťanoch.

Dňa 21.4.2016 sa pri príležitosti Dňa Zeme uskutoční jarné upratovanie mesta a školy počas 1.- 4. vyučovacej hodiny. Počas 5. vyučovacej hodiny sa žiaci odstravujú.

 

Je žiadúce, aby žiaci mali so sebou hygienické rukavice a boli športovo oblečení s dostatočnými zásobami stravy a pitia.

 

 

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje riaditeľské voľno nasledovne:

--        žiakom 5. – 8. ročníka na deň 6. 4. 2016 (streda) z organizačných dôvodov. V tento deň prebehne testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 a škola nemôže kapacitne zabezpečiť riadne vyučovanie pre všetkých žiakov.

 

--      žiakom 1. – 9. ročníka na deň 8. 4. 2016 (piatok) z prevádzkových dôvodov. V tento deň sa na podnet ABÚ uskutoční púť zamestnancov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy pri príležitosti Svätého roku milosrdenstva.

         

 

Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119, Piešťany

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2016/2017

Zápis detí do 1. ročníka prebehne v dňoch:

piatok 1. 4. 2016 od 14.00 h do 18.00 h,

nedeľa 2. 4. 2016 od 9,00 h robiť 12.00 h

v budove 1. stupňa CZŠ sv. Márie Goretti, ulica Pod Párovcami 127.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa.

Naša škola okrem základného vzdelania ponúka:

http://czspiestany.edupage.org css.piestany@gmail.com 033/7621092
Jškolu rodinného typu, školskú kaplnku, školskú stravovňu, 

Jčinnosť školského klubu detí pred vyučovaním aj po vyučovaní, 

Jvyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva, 

Jvyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, 

Jvyučovanie nemeckého jazyka od 6. ročníka, 

Jvyučovanie metódou Sfumato – splývavé čítanie, 

Jzáujmové krúžky v školskom CVČ – počítačový krúžok, multimediálny krúžok, anglický jazyk, taliansky jazyk, spevácky krúžok, filmový fanúšik, mažoretky, cvičenia zo slovenského jazyka, cvičenia z matematiky, liečime bylinami, botanický krúžok, astronomický krúžok, šachový krúžok, športový krúžok... 

Jpravidelne organizujeme – školu v prírode (1. stupeň), lyžiarsky kurz (2. stupeň), zaujímavé exkurzie po Slovensku ale aj do zahraničia, školský jarmok, vianočnú besiedku, jasličkovú pobožnosť, školský ples, karneval, Deň matiek, Deň detí, Deň Zeme...  

Jvybavenosť IKT – samostatná počítačová učebňa pre 1. stupeň, interaktívna tabuľa v každej triede na 1. stupni, 

Jškola je zapojená v projektoch – Digiškola, Školské ovocie, Recyklohry, Baterky na správnom mieste, Zelená škola, Modernizácia vzdelávania.       

 

 

 

Milí rodičia a priatelia školy,                                            

naša škola sa zapojila do projektovej súťaže, ktorú finančne podporuje Raiffeisen banka pod názvom „Sme šťastní, keď môžeme pomáhať“. Cieľom projektu CZŠ sv. Márie Goretti je vybudovanie ovocného sadu a okrasného parku s oddychovou zónou v areáli našej školy, ako formu prírodnej učebne na vyučovanie prírodovedných a technických predmetov, ako aj v rámci záujmových činností žiakov v čase mimo vyučovania. Základom prírodnej učebne budú ovocné stromy, okrasné dreviny a byliny, zberné nádoby na zrážkovú vodu, ovocinárske nožnice na strihanie drevín, lavičky a meteorologická stanica. Realizáciou daného projektu budú mať žiaci možnosť prehlbovať schopnosti pozorovania a skúmania prírody, najmä vzťahov a zákonitostí prírody a aktívne sa podieľať na starostlivosti o zeleň. Prostredníctvom zberných nádob na zrážkovú vodu chceme u žiakov prehlbovať potrebu šetrenia a hospodárneho zaobchádzania s vodou. U žiakov budeme prehlbovať environmentálne cítenie a prirodzenú potrebu žiakov aktívne sa zapájať do aktivít súvisiacich s ochranou a tvorbou životného prostredia v našom meste.

Ako hlasovať za projekt: Hlasovať môže každá osoba vo veku od 18 rokov, ktorá vypíše hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen banky so sídlom na Teplickej ulici 2 (oproti Auparku) v Piešťanoch. Každá osoba môže hlasovať iba raz, a to počas mesiaca marec 2016.

Svojím hlasom môžete prispieť k tomu, že ZŠ sv. Márie Goretti získa 1000 eur na realizáciu nášho cieľa. Prosíme podporte nás. Ďakujeme Vám.

Viac informácii o projekte môžete získať na web stránke našej školy (https://czspiestany.edupage.org/text19/?)

 

 

Dňa 23.3.2016 sa vyučovanie končí 5.vyučovacou hodinou!

   

Veľkonočná spoveď

- v utorok 22. marca od 7.50 hod. budú spovedať traja alebo štyria kňazi.

 

Mesto Piešťany sa zapojilo do projektu „Lidl detské ihriská“. Občania si sami môžu vybrať lokalitu, ktorá je pre výstavbu nového detského ihriska najvhodnejšia. O detské ihrisko v hodnote 87 tisíc eur však budú musieť zabojovať aj svojimi hlasmi na webovej stránke www.zihadielko.sk. Súťaž bola spustená 21. januára.

O desať ihrísk súperia mestá a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa na súťaži 96 miest. Podľa počtu obyvateľov sú rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To prebieha v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú prvé dve mestá z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk rozhodnú ľudia v hlasovaní na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie prebieha od 21.1. do 29.2.2016.

Milí rodiča a priatelia našej školy!
Srdečne Vás pozývame na 9. ročník plesu CSŠ, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. februára 2016 o 19:00 h. v reštaurácii SEMAFOR.
Cena vstupenky je 25 eur na osobu.  Do tanca bude hrať skupina RADIUS.
Lístky je možné si zakúpiť od pondelka 11. januára 2016. Na 1.stupni u p. uč. Kiššovej, na 2. stupni v zborovni a u p.Klapicovej na tel. č. 0918 831 277. Vopred sa tešíme na vašu účasť.

Dňa 29.1.2016 sa vyučujú 4 vyučovacie hodiny. Na piatej vyučovacej hodine sa bude rozdávať výpis známok za I.polrok, žiaci sa naobedujú a pôjdu domov. Dňa 1.2.2016 sú polročné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy 2.2.2016.

  Dňa 11.1.2016 sa vyučovanie začína svätou omšou o 8.00 v kostole sv. Štefana.

 

Kolektív CSŠ :)

Dňa 22.12.2015 bude skrátené vyučovanie. Vyučovanie končí 4.vyučovacou hodinou.

A hurá na vianočné prázdniny :

)

Predvianočná svätá spoveď pre všetkých žiakov je 21.12.2015 (pondelok) od 8:00.

Riaditeľ CSŠ na základe odporúčania MŠVVaŠ a v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 1. aj 2. stupňa na deň 8. 1. 2016 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Žiaci Botanického krúžku si vyrobili na najkrajšie sviatky roku menšie ikebany. 

Ich šikovnosť a kreativitu si môžeme pozrieť vo fotoalbume :)

Ústrednou témou posledných týždňov na hodinách Prírodovedy u tretiakov bol vesmír. Žiaci samostatne alebo za pomoci rodičov vytvorili kresby a modely planét vo vesmíre. Hravou formou tak spoznali planéty okolo našej Zeme a naučili sa v akom poradí za sebou nasledujú. Fantázia pri tvorení žiakom skutočne nechýbala, uznajte sami :)

V rámci hudobnej výchovy navštívili 19. novembra žiaci siedmych ročníkov SND v Bratislave. V historickej budove sa zúčastnili novodobého baletu Labutie jazero Petra Iľjiča Čajkovského, pod názvom BLACK and WHITE, predvedené členmi Národného divadla v Brne, v réžii Mária Radačovského, kde je v súčasnosti tento úspešný slovenský tanečník a režisér svetového mena umeleckým šéfom.

V pondelok 16. novembra 2015 prežili naši tretiaci a štvrtáci peknú exkurziu v Bánovciach, kde sme navštívili mliekareň Milsy. Veľmi milo nás privítala pani vedúca marketingového oddelenia, ktorá nás spolu s ďaľšími zamestnancami sprevádzala po výrobe. Samozrejme nechýbala popritom odborná prednáška prispôsobená veku našich detí. Videli sme ako sa vyrába a balí maslo, tvaroh, syrové nite či oštiepky. Zážitkom bolo vidieť aj napĺňanie mlieka do kartónov a jeho uzatvorenie. Našim veľkým potešením po prezretí výroby, bolo aj uhostenie, ktoré pre nás pripravili. A to nebolo všetko! Domov, okrem výborného pocitu zo stretnutia s ústretovými ľudmi, sme si priniesli jogurtík a magnetku. Čistota, prísna hygiena a spracovávanie surovín nás len utvrdilo nepochybovať o kvalite výrobkov Milsy.

Prípravy na vianočný jarmok - botanický krúžok

Na vianočný jarmok sa prichystali aj žiaci Botanického krúžku.

Pre hostí si na zakúpenie pripravili vianočné stromčeky. (fotoalbum)

Hádaj, kto som????

V novembrovom kole súťaže Hádaj, kto som? boli vyžrebovaní títo úspešní riešitelia: Eliáš Masaryk zo 6.B, Jaroslav Vrábel z 9.B a Samuel Gono zo 7.A.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Opäť sa koná vianočný jarmok :) PRÍĎTE!

Dňa 11.12.2015 sa koná VIANOČNÝ JARMOK od 14.00 do 16.30 hod.  I.stupeň organizuje svoj vianočný jarmok v telocvični ZŠ Pod Párovcami. 

A dňa 17.12.2015 má vianočný jarmok II.stupeň v budove základnej školy na Štefánikovej ulici na 1. poschodí. od 14:30hod.

Srdečne pozývame všetkých rodičov i ostatných priateľov školy. Budete určite milo prekvapení nielen z prác detí, ale navyše aj z dobrôt, ktoré si môžete vychutnať pri kávičke. Tešíme sa na stretnutie!

Dňa 15.12.2015 trieda 7.A sa zúčasní na rorátnej svätej omši o 6:30hod. s raňajkami a tým posledná hodina THD nie je.

Stretnutie s p.učiteľkou Petriskovou je 6:25hod.pred kostolom.

8.december - NEPOŠVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE - svätá omša o 8:00 hod. v kostole sv.Štefana.

Dňa 4.12.2015 sa vyučovanie končí 5.vyučovacou hodinou vďaka sviatku Sv.Mikuláša :)

3.12.2015 prebehne akcia Projekt diagnostiky detskej plochej nohy.

Žiaci, ktorých rodičia súhlasili s touto akciou, budú bezplatne diagnostikovaní ortopédom. Garantom projektu je primár ortopédického oddelenia Nemocnice A.Wintera MUDr. Štefan Kóňa.

ZBER PAPIERA

Vyhlasujeme zber papiera (nie kartóny). Papier možno doniesť od 23.11. do 30.11. na 2. stupeň v čase 7:00 - 15:00. ĎAKUJEME

Riaditeľ CZŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 6. – 9. ročníka na deň 25. 11. 2015 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň prebehne testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie 5 a škola nemôže kapacitne zabezpečiť riadne vyučovanie pre všetkých žiakov.

TVORIVÉ DIELNE - príprava na jarmok!

V ŠKD sa štvrtáci tento týždeň pustili aj so svojou pani vychovávateľkou Galandákovou do práce a vyrobili krásne svietniky a pavúčikov pre šťastie. Tieto výrobky by chceli ponúknuť na predaj na blížiacom sa jarmoku školy. A to nie je všetko! V ponuke budú ešte iné zaujímavé veci! Aké? Príďte, uvidíte a možno i nakúpite! /Pozri fotogalériu/.

ŠTVRTÁCI v RTVS 

V októbri sa naši štvrtáci zúčastnili zaujímavej exkurzie do Slovenskej televízie. Mohli si pozrieť štúdiá (Milujem Slovensko, Piati proti piatim, Domov sladký domov a iné), prehovoriť niekoľko slov s moderátormi ako napr. s p. Malachovskou, Müllerovou, s p. Bajaníkom a ďalšími.  Kedže takmer všetci štvrtáci navštevujú filmový krúžok na našej škole a chcú sa podieľať na výrobe školských televíznych novín, veľmi ich táto problematika zaujala. Nakoniec, nie každý si môže skúsiť postaviť sa za moderátorsky stôl, byť "zakľúčovaný" vo virtuálnom štúdiu a mať za sebou na obrazovke rôzne pozadia či zažiť atmosféru priameho prenosu vysielania televíznych novín priamo v réžii.

NÁVŠTEVA  PAPIERNIČKY  PETRUS

V pondelok 9.11. sa naši prváci a druháci vybrali na Myjavu do Papierničky Petrus. Je to jediná manufaktúra na Slovensku, ktorá sa venuje ručnej výrobe papiera.

Naši žiaci sa o tejto výrobe veľa dozvedeli a každý z nich si aj vyrobil svoj vlastný a jedinečný kúsok papiera.

....takmer sme nedýchali.

Žiaci 6.  -  9. ročníka sa dňa 5.11.2015 zúčastnili premietania dokumentárneho filmu Suri. Film pochádza z dielne známeho slovenského cestovateľa Pavla Barabáša . Ponúkol nám pohľad na život prírodného afrického kmeňa, na africkú prírodu a zvieratá.

HRA VČELA

Na včely sme sa so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka hrali 28.10.2015. Do školy pricestovala putovná hra s názvom ,,Včela".

Hravou formou si v nej žiaci overovali svoje vedomosti o živote tohoto hmyzu a nadobúdali nové poznatky. Žiaci sa rozdelili v každej triede na 4 skupiny. Každá mala svoju farebnú korunu, ktorú mal na hlave žiak odpovedajúci na otázky z kartičky, ktorú si vybral na hracej ploche.

žiakom sa hra veľmi páčila nakoľko obsahovala predmety zo života včiel a ľudí pracujúcich s nimi- včelármi. Mohli si vyskúšať oblek včelára a prezrieť si ako funguje prístroj na  dymenie včiel.  

Od nás putovala hra na ďalšiu školu ...

V utorok 27.10  vyrábali žiaci prvého stupňa na Botanickom krúžku ikebany k spomienke na všetkých zosnulých. 

Práce žiakov boli vystavené na chodbách školy, kde ich mohli obdivovať ich spolužiaci, rodičia i návštevníci školy. 

Deň zdravej výživy 

V pondelok  26.októbra sa v rámci prvého stupňa našej školy konal Deň zdravej výživy.  Žiaci si priniesli namiesto učebníc a zošitov, tašky plné ovocia a zeleniny, z ktorých tvorili rôzne figúrky a zvieratá. V triede 1.A prebiehala výstava rôznorodých druhov jabĺk pestovaných na našom území a žiaci mali možnosť oboznámiť sa s vystavenými liečivými bylinkami, o ktorých účinkoch sa dozvedeli prostredníctvom informačných letákov alebo svojich triednych vyučujúcich. Z vytvorených diel  sa v rámci prvého stupňa usporiadala výstava prác. Prebiehala aj ochutnávka odšťaveného ovocia, ktorá chutila každému. Nechýbala ani dupla :)

Hádaj, kto som?

V októbrovej časti súťaže boli úspešnými riešiteľmi títo žiaci : Samko Gono zo 7.A, Paťko Cvik z 9.A a Betka Mrňová z 9.A. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme !!!

Ľudovít Štúr - Ľudevít Štúr

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa  26.10.2015  zúčastnili dramatického pásma o živote a diele Ľudovíta Štúra, o jeho poslaní a význame pre náš národ. Týmto spôsobom si pripomenuli dvestoročnicu narodenia tohto nášho národného velikána.

Burza informácií

Naši žiaci deviateho ročníka navštívili vo štvrtok 22.10.2015 veľmi zaujímavú aktivitu, ktorá sa konala pod názvom Burza informácií. Žiaci sa zoznámili so zástupcami z radov pedagógov aj študentov z jednotlivých stredných škôl z Piešťan, ale aj z iných okresov : Trnava, Bratislava, Myjava, Trenčín, Nitra. Deviataci nadobudli prehľad o novinkách i stálych študijných programoch týchto škôl. Akcia bola prínosom pre všetkých zúčastnených.

Sviatok svätej Márie Goretti

V piatok 16.10. sme si pripomenuli sviatok patrónky našej školy – svätej Márie Goretti.

Ráno sme spoločne začali svätou omšou a deti na prvom stupni, po chvíľke vyčlenenej na posilnenie, pokračovali divadelným predstavením.

Divadielko Clipperton sa nám predstavilo s rozprávkou Čert a Káča, Slávnostné dopoludnie azda nemohlo dopadnúť lepšie.

Aj prváci oslávili sviatok našej patrónky sv. Márie Goretti posedením pri torte, ktorú pre deti upiekla jedna z mamičiek.

14. októbra 2015 boli prváci slávnostnou imatrikuláciou prijatí do veľkej rodiny Spojenej cirkevnej školy v Piešťanoch.

Z rúk triednej učiteľky M. Daniškovej a vychovávateľky I. Kováčovej si prevzali imatrikulačný list. Slávnostné podujatie obohatil veselý kultúrny program, ktorý pre prvákov pripravili starší spolužiaci. Prváci predviedli tanček, ktorý sa naučili v škole.

Svoju imatrikuláciu zvládli najmladší žiaci na jednotku. Ich usmiate tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.

Veľa šťastia a úspechov v škole Vám želáme, milí naši prváci!

Dňa 14.10.2015 "Popoludnie s Popoluškou a jej holúbkami." Rozbíjanie a preberanie orechov deti v ŠKD tak zaujalo a zabávalo, že sa všetci aktívne zapojili do práce. Odmenou za túto mravenčiu prácu im bol sladký orechový koláč, ktorý im napiekla ich pani vychovávateľka Galandáková.

12.10.2015  žiaci prvej a druhej triedy navštívili miestnu hasičskú stanicu. Mali možnosť si vyskúšať prilby, posedenie v hasičskom aute. Hasiči naučili žiakov, na aké číslo treba zavolať v prípade požiaru alebo havárie. Nakoniec žiakom predviedli aj úplné nové modely záchranných štvorkoliek. Po tejto exkurzii sa veľa našich žiačikov rozhodlo, že z nich budú „POŽIARNICI.“

Konanie II. kola volieb zástupcov rodičov do RŠ

Voľba sa uskutoční v utorok 10.11.2015 o 17:00 hod, v budove školy na Štefánikovej ulici. Prosíme rodičov, ktorí chcú kandidovať, aby sa prihlásili najneskôr  do 9.11.2015 do 12:00 hod. u vedenia školy

KANDIDÁTI:

1. Peter HLBOCKÝ

2. Róbert Čapek

3. Oliver GRMAN

V pondelok 2. 11. o 8.00 h máme celoškolskú svätú omšu. V piatok prvopiatková svätá omša už nebude.

V piatok 16. 10. o 8.00 h bude svätá omša pri príležitosti narodenia sv. Márie Goretti – patrónky školy. (1890)

Prosíme rodičov žiakov školy, ktorí chcú kandidovať v doplňujúcich voľbách na člena Rady školy, aby sa prihlásili do 13.10.2015 u vedenia školy. Budú zapísaní na kandidátku pre voľby do RŠ.

Ing. ján Morong

riaditeľ

PLENÁRNE ZASADNUTIE RR Cirkevnej spojenej školy bude vo štvrtok - 15.10.2015 o 17:00 hod. Uskutočnia sa na ňom aj doplňujúce voľby do Rady školy (volíme 2 rodičov).

Týždeň zdravej výživy v ŠKD.

Žiaci štvrtého ročníka si s pani vychovávateľkou Galandákovou vlastnoručne vyrábali ovocné šaláty. Potom si ich s chuťou spoločne skonzumovali.

Ponuku krúžkov na našej škole si nájdete na tomto linku:

http://czspiestany.edupage.org/kruzky/?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014/2015

REKONŠTRUKCIA TENISOVÉHO KURTU!

ZS sv.M.Goretti

Podporme naše deti aj rodičov v športovom zdravom vývoji.

Možnosť používania kurtu aj súkromne pre deti a rodičov navštevujúcich Cirkevnú spojenú školu sv.M.Goretti.

účasť na rekonštrukcii je dobrovoľná (každý rodič aj farík je vítaný)

- možnosť pomôcť aj sponzorským darom

- organizovanie za podpory Farského úradu sv. Štefana

TERMÍN 27.6.2015 o 9:00 hod. (termín je informatívny, ešte potvrdíme)

- nahlásanie účasti a podrobné INFORMÁCIE poskytneme na tel.č. 0918 939930 a mail.: rcapek@centrum.sk

Piaty ročník súťaže V krajine remesiel 2015

Vincent Petruška z triedy 6.A v kategórii Pletky s pletivami sa umiestnil na 2.mieste.

Zbierka školských pomôcok 2015

Už 6. ročník zbierky školských pomôcok!

Pomôžte znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok a získať šancu na lepšiu budúcnosť. Zapojte sa do zbierky školských pomôcok. Prineste nové, ale i použité, no stále funkčné, perá, farbičky, pravítka, zošity, školské tašky, prípadne iné veci, ktoré môžu deti v škole využiť. Pomôžete tak študovať deťom zo sociálne slabších rodín a charitných detských domov.

Školské pomôcky môžete prinášať od 1. júna do 31. augusta 2015.

Viac informácií a kompletný zoznam zberných miest nájdete na stránke www.charitatt.sk Školské pomôcky vo vašom okolí zbierame tu: Centrum pomoci človeku, A.Hlinku 41 (oproti práčovni), Piešťany Kontakt: Mgr. Katarína Sarvašová, charita.piestany@charitatt.sk Tel.: 0910 788 031

Dňa 4.5.2015 o 17:30 sa v budove na Štefánikovej ulici 119 uskutoční plenárne RS rodičov ZŠ sv.Márie Goretti. Po plenárnom stretnutí sa uskutočnia triedne RS. Všetci rodičia sú srdečne vítaní.

 Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

 

 

   

V yhla sú IS

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa

Cirkevnej spojenej školy, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany

s organizačnými zložkami: 1. Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti v Piešťanoch       

                                             2. Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

 • občianska a morálna bezúhonnosť,

 • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,

 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,

 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

 • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,

 • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,

 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,

 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,

 • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,

 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

 • profesijný životopis,

 • doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,

 • krstný list – originál,

 • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,

 • koncepcia rozvoja  cirkevnej školy a duchovno-výchovný program školy (písomnou formou,  rozsah max. 10 strán vo formáte A4),

 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 4. mája 2015  na adresu:

 

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Arcibiskupský školský úrad

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

Obálku je potrebné označiť heslom:

„Výberové konanie Cirkevná spojená škola Piešťany – neotvárať“

 

Mgr. Ing. Ján Hallon

riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

V Trnave, 10. apríla 2015

 

Dňa 28.4. a 29.4. od 7:30 hod. sa na našej škole uskutoční prvopiatková svätá spoveď. Ste vítaní :)

Dňa 21.5.2015 žiaci našej školy v spolupráci s p.Bayer, významnou piešťanskou keramikárkou,vyrábali krásne ozdoby na reprezentáciu školy, ktoré budú visieť na Winterovej ulici počas otvorenia kúpeľnej sezóny.   Ďakujeme touto cestou p.Bayer za plodnú spoluprácu s našou školou.

Foto nájdete vo fotoalbume :) 

Dňa 15.5.2015 naši žiaci odcestovali na cestu spoznávania Anglicka. Ako sa mali a čo všetko videli sa dozviete z fotiek, ktoré prinesú. Vrátia sa 20.5.2015 a my sa na nich veľmi tešíme.

Dňa 17.5.2015 sa zúčastnili žiaci 6.A triedy na turistickom krúžku a vyšli si na Hrad Tematín. Počasie nám veľmi prialo a prežili sme krásny deň v prírode. Foto nájdete vo fotoalbume :)

Dňa 2.2.2015 - 7.2.2015 naša škola organizovala lyžiarsky výcvikový kurz, korý sa konal v Jasenskej doline. Zúčastnili sa ho žiaci 6.A, 7.A a 8.A,B. Počasie bolo krásne, snehu kopec a zážitkov si každý doniesol dostatok domov. Ďakujem vedeniu školy za umožnenie zorganizovania tejto skvelej akcie a vďaka patrí hlavne Bohu, že sa nikomu nič nestalo.

Kliknite na video a presvedčte sa sami ako bolo skvelo :)

https://www.youtube.com/watch?v=gDx7YQtjgck&feature=em-upload_owner

Žiačka 8. A triedy, Jessica Türpe, sa dňa 11. 2. 2015 za sprievodu p. učiteľky Mgr. Dariny Zanykovej zúčastnila olympiády nemeckého jazyka v krajskom kole v kategórii 1 C na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave. Účastných bolo spolu 6 žiakov v jej kategórii, naša žiačka Jessica sa umiestnila na krásnom 2. mieste, za čo jej blahoželáme.

Dňa 23.4.2015 sa II.stupeň našej školy zúčastní akcie pri príležítosti Dňa Zeme - čistenie mesta. Akcia končí obedom 11:30 hod.

Riaditeľ CZŠ sv. Márie Goretti podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje riaditeľské voľnopre piaty až ôsmy ročník na deň15. 4. 2015 (streda) z dôvodu uskutočnenia testovania deviatakov - Testovanie 9.  

V stredu 1.4. bude na II.stupni skrátené vyučovanie na 5 vyučovacích hodín z dôvodu trištvrteročnej pedagodicko-pracovnej porady.

Zápido 5.ročníka bude v priebehu mesiaca februára a marca  na Štefánikovej ulici. Bližšie informácie aj telefonicky (033/7621092) podá zástupkyňa riaditeľa.

Dňa 31.3.2015 o 8:00 hod sa na našej škole uskutoční predveľkonočná spoveď. 

Liga proti rakovine, pobočka Piešťany, sa tento rok už po 19-ty raz zúčastňuje v rámci celoslovenskej akcie na organizovaní zbierky DŇA NARCISOV dňa 27. marca 2015 (piatok), ktorá sa uskutoční aj na našej Cirkevnej spojenej škole v Piešťanoch.

K dispozícii bude celoštátne jednotne označená uzatvorená pokladnička označená logom LPR a symbolom Dňa narcisov 2015. Darcom sa budú rozdávať  umelé kvety narcisu. Zbierka je zameraná na podporu zdravia, boja proti rakovine a celý výnos finančnej zbierky bude celoštátne použitý na dobročinné účely.

Za Vašu ochotu prispieť Vám vopred ďakujeme.

Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy ďakuje všetkým

rodičom za prejavenú dôveru pri zápise svojich detí

do 1.ročníka ZŠ.

Osobnosťou februárového kola súťaže bol mnohými generáciami mladých ľudí milovaný spisovateľ Jules Verne. V losovacom zariadení sa stretlo 46 správnych odpovedí. Šťastie pri losovaní sa usmialo na piatakov : Natáliu Prišticovú a Timoteja Drahovského z 5.A triedy a na Veroniku Halandovú z 5.B triedy. Vylosovaným úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

V yhla sú IS

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa

Cirkevnej spojenej školy, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany

s organizačnými zložkami: 1. Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti v Piešťanoch      

                                              2. Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
 • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
 • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
 • krstný list – originál,
 • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
 • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,
 • koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 20. marca 2015  na adresu:

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

Arcibiskupský školský úrad

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

Obálku je potrebné označiť heslom:

„Výberové konanie Cirkevná spojená škola Piešťany – neotvárať“

Mgr. Ing. Ján Hallon

riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

V Trnave, 19. februára 2015

Biblická olympiáda

Po školskom kole  Biblickej olympiády    žiakov našej školy,  na ktorej si mohli precvičiť a porovnať svoje vedomosti zo Svätého písma, postúpili na dekanátne kolo títo žiaci:

Masarykova Eliáš - 5. B

Horváth Ján - 7

Kováčová Sára – 6.A

Halamová Terézia – 8. A

Sme s vami. Dobre reprezentujte našu školu.

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že vo štvrtok 19.2. bude skrátené vyučovanie (4 vyučovacie hodiny) z dôvodu konania pracovnej porady CSŠ.

Vážení rodičia!

V štvrtok 5. 2. bude na 2. stupni skrátené vyučovanie z dôvodu návštevy arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Vyučovanie končí po 4. vyučovacej hodine. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ po 5. vyučovacej hodine, pôjdu na obed od 11.35 h. Ďakujeme za pochopenie.

Žiaci 7. ročníka, ktorí sa nezúčastnia LVVK, absolvujú vyučovanie od 4. 2. do 6. 2. v 8. ročníku -  dievčatá (3) v 8. B a chlapci (6) v 8. A triede.

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.Z. § 150 ods. 5 poskytuje žiakom 1. aj 2. stupňa na deň 3.2.2015 (utorok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov - rekonštrukcia žiackych sociálnych zariadení.

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že dňa 30.1.2015 (piatok) bude skrátené vyučovanie z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení.

Program dňa pre 1.-8.roč.: - 1.-2.hod. sa vyučuje,

                                               - od 10:30h. návšteva vystúpenia žiakov ZUŠ v Dome umenia,

                                               - po vystúpení obed a ukončenie vyučovania.

ŠKD bude tento deň prevádzkované v priestoroch Cirkevného gymnázia sv.Michala Archanjela. Stravníci 1.stupňa majú zabezpečenú stravu v jedálni na Štefánikovej ulici. Žiaci 9.ročníka majú 4 vyučovacie hodiny do 11:20h.

Cirkevná spojená škola

Zápis do prvého ročníka

6.február 2015 od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Vodárenská ulica, I.stupeň ZŠ

Vážení rodičia, oznamujeme vám, že od pondelka 19. 1. 2015 sa budú žiaci 9. A a 9. B triedy vyučovať v budove Cirkevného gymnázia sv. Michala Archanjela.

Zmena času zvonenia na škole:

1.hod. : 7:50 - 8:35

2.hod. : 8:40 - 9:25

3.hod. : 9:40 - 10:25

4.hod. : 10:35 - 11:20

5.hod.: 11:35 - 12:20

6.hod. : 12:50 - 13:35

7.hod. : 13:40 - 14:25

8.hod. : 14:30 - 15:15

Farské spoločenstvo a základná škola sv. Márie Goretti 

poriada 8. ročník plesu 

v piatok 30. januára 2015 o 19:00 hod. v reštaurácii Semafor.

Vstupné 25,- Eur

Do tanca hrá hudobná skupina QUATRO.

Lístky sú v predaji na ZŠ sv. M.

1. stupeň – Vodárenská ul. u p. uč. Kiššovej, tel. č. 0915 704 123, 

2. stupeň – Štefánikova ul. v zborovni, tel. č. 033-76 210 92, 

3. Farské spoločenstvo – u pani Klapicovej, tel. č. 0918 831 277

 „Buďte veselí, ale nehrešte. ...zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha."   Don Bosco

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že Základná škola  sv. Márie Goretti sa na podnet zriaďovateľa, Arcibiskupského úradu v Trnave, s účinnosťou od 1.1.2015 stala organizačnou zložkou Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch. Poverený riadením školy od 1.1.2015 je dôstojný pán Mgr.Marián Ondrejka.

Vianoce... Krásne sviatky... Všetci sme sa na ne tešili... Prečo? Lebo posolstvo, ktoré prinášajú túžime, aby v nás zotrvávalo po celý rok. Pokoj, radosť, láska... Ale, môže to byť naozaj skutočnosť? Môžeme prežívať Vianoce každý deň? Ak prijmeme Božiu lásku, ktorá prišla v tieto dni k nám, určite áno.

Ako to skutočne bolo kedysi... Ako na svet prišla Božia láska medzi nás v podobe Ježiša Krista nám aj naživo stvárnili umelci NAŠEJ ŠKOLY. V deň Narodenia Pána po deviatej sv. omši vo farskom kostole sv. Štefana žiaci našej školy moderným spôsobom stvárnili úsek života Panny Márie a sv. Jozefa počas chvíľ očakávania a narodenia malého Ježiška.

Týmto Vám milí žiaci chceme aj poďakovať za veľkolepé dielo, ktorým ste nám sprítomnili príchod Ježiša na svet a zároveň naplnili naše srdcia radosťou. Nech Vám Pán Boh odmení vašu námahu vynaloženú pre toto divadlo. Vďaka patrí aj pedagógom, ktorí sa spolupodieľali ale najmä s. Goretti, ktorá zosúladila, nacvičila, obliekla a zrežírovala niekoľko desiatok divadelníkov.

Korčuľovanie...

Od októbra sa deti z prvého stupňa tešia obzvlášť hodine telocviku, nakoľko náročným podmienkam v škole je oživená, takpovediac, výletikmi na zimný štadión. Nechodíme  však  pozerať štadión ani hokejistov, ale sami sme dejateľmi  akcie. Naši žiaci majú celý štadión pre seba a môžu predvádzať svoje korčuliarske schopnosti. Ako pedagógovia ich musíme pochváliť za vzorné správanie, vzájomnú obetavosť a výborné korčuľovanie. Nejeden z nich tu našiel odvahu sa postaviť na korčule a niektorý dokonca, po prvýkrát vstúpiť na ľad. Vážime si ich snahu a tiež obetavosť spolužiakov, ktorí im pomáhajú vo vylepšovaní sa tohto druhu športu.

Veríme, že budeme môcť pokračovať v tejto milej a telu prospešnej aktivite a s Božím požehnaním sa vždy vrátime zdraví domov. Vďaka patrí aj našim pani učiteľkám (E. Chmelovej a I. Kováčovej), ktoré sú hlavné organizátorky tejto akcie.

Nad Betlehemom jasná hviezda, 


to prekrásne znamenie, 


príchod Svetla, lásky, šťastia, nositeľa nádeje. 


Krásne Vianoce a šťastný nový rok prajú pedagogickí

 

i nepedagogickí zamestnanci ZŠ sv.M.Goretti.

       

Vianočná besiedka 1. stupňa v kine Fontána

16.12.o 15.00 sa v kine Fontána stretli deti z prvého stupňa aby predviedli rodičom, starým rodičom a príbuzným čo všetko si pod taktovkou pani vychovávateliek a učiteliek pripravili na počesť blížiacich sa sviatkov vianočných.

Všetkých prítomných privítal p. farár Ondrejka krátkym príhovorom a potom sa spievalo, tancovalo, vyhrávalo, recitovalo, hrali sa divadielka...            

Pedagogický kolektív 1. stupňa ďakuje všetkým za pomoc a účasť na vystúpení.

Poďakovanie

Vedenie Základnej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch s duchovný správca školy ďakujú všetkým rodičom a starým rodičom našich žiakov, ktorí nás prišli podporiť na Vianočnú besiedku, na ktorej žiaci pod vedením svojich učiteľov a sestričky Goretti,  v duchu kresťanských tradícii, priblížili význam Vianoc a príchodu nášho Spasiteľa na tento svet.

Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí svojou mierou a hlavne trpezlivosťou obohatili prebiehajúci  Vianočný čas a pomohli tak zasiať semienko lásky v srdciach mnohých z nás.

Jarmok na 1. Stupni

11.decembra sa na prvom stupni našej školy konal školský jarmok.

Tak ako každý rok si naši najmladší žiaci pripravili na predaj všelijaké výrobky, mamky a babky napiekli kopec dobrôt, pozadu neostali ani obetaví oteckovia a dedkovia a aj oni prispeli svojou pomocou.

Na jedno popoludnie sa tak naša škola premenila na trhovisko a zo žiakov sa stali nákupcovia, ale aj obchodníci ponúkajúci svoj tovar.

Počas tohto popoludnia sa stretli a porozprávali priaznivci  školy, vychutnali si spoločné posedenie a ochutnali množstvo kulinárskych dobrôt.

Spoločne zarobené peniaze poputujú na účely potrieb školy.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a prispeli či už finančne, alebo tým, že pripravili výrobky na predaj.

Zmena organizácie vyučovania

Štvrtok, 18.12.2014 – školské vyučovanie podľa rozvrhu,

od 14. hod. do 16,30 bude prebiehať vianočný jarmok žiakov 2. stupňa v priestoroch  ZŠ sv. Márie Goretti, Štefániková 119, spojený s prezentáciou  výrobkov žiakov aj rodičov a školského kalendára na rok 2015 s fotografiami našich žiakov a ich školského života.

Piatok, 19.12.2014 – podľa rozvrhu sa vyučujú 4 vyučovacie hodiny, 5. hodina bude triednická hodina, venovaná Vianočným tradíciám a želaniam. Školské vyučovanie končí o12,35 hod. (okrem školského klubu).

Milí rodičia, pozývame Vás:

- v utorok 16.12.od 15:00 h. do kina Fontána na Vianočnú besiedku 1.stupňa,

- v stredu 17.12.od 9:00 h. do kina Fontána na spoločnú Vianočnú besiedku 1.stupňa, 2.stupňa a GMA,

- vo štvrtok 18.12. od 14:00 h. do 16:30 h. na Štefánikovu 119 na Vianočný jarmok 2.stupňa.

Svätá spoveď v škole pred Vianočnými
sviatkami - v utorok 16. 12. od 8.00 h.

NATIVE - dvojdňový kurz ANJ pre žiakov I. stupňa našej školy. 

Kurzu sa zúčastnili žiaci tretieho a štvrtého ročníka. 
V skupine ich bolo 17. Lektorka Kate - rodená Angličanka, bez znalosti slovenského 
jazyka sa profesionálne zhostila svojej práce napriek tomu, že prevažne vyučuje 
vyššie ročníky a dospelých. Dokázala deti motivovať a nadchnúť. Deti boli perfeknté,
otvorené a veľmi milé - tak ich vyhodnotila Kate.
Svoj veľký obdiv vyslovila aj k práci učiteliek a vychovávateliek I.stupňa. 
Ďakujeme a dovidenia Kate!

Sviatok svätého Mikuláša

Po prvopiatkovej svätej omši 5. decembra zavítal medzi deti našej školy sv. Mikuláš.

Keďže si ho toho roku vybrali naši prváci za patróna svojej triedy, pripravili si preňho a pre všetkých prítomných krátke vystúpenie, ktoré si pripravili pod vedením pani učiteľky Šintálovej, Melicherovej a sestričky Goretti.

Prítomní si vypočuli báseň, pieseň a stručný životopis tohto svätca.

Sv. Mikuláš  videl čistú snahu detí a napokon sa stalo čo nik nečakal...

...odmenil našich najmenších sladkosťou...

...a nie len ich, samozrejme...

PROPOZÍCIE 14.ročníka Biblickej olympiády pre šk.rok 2014/2015

Príprava na biblickú olympiádu z kníh:
STARÝ ZÁKON:  Kniha Jozue (1,1-11,15; 24,1-23)
(http://www.mojabiblia.sk/svatepismo/6/kniha-jozue-1/)
Kniha Tobiáš
(http://www.mojabiblia.sk/svatepismo/67/kniha-tobias-kapitola-1/katolicky-preklad/)
NOVÝ ZÁKON: Skutky apoštolov
 (http://www.mojabiblia.sk/svatepismo/44/skutky-apostolov-kapitola-1/)
 
 
Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom
Predbežný harmonogram postupových kôl:
1.st.: - triedne kolá: do 30.novembra 2014 /odporúčaný termín/
2.st. - školské kolá: do 30.januára 2015 /odporúčaný termín/
3.st. - dekanátne (okresné) kolá: 12.-13.marec 2015 /záväzný termín/
4.st. - diecézne (krajské) kolo: 14.4.(ZŠ), 15.4.(SŠ) 2015 /záväzný termín/
5.st. - celoslovenské kolo: 5. - 7.mája 2015 /záväzný termín/  

Zmeny v organizácii vyučovania:

Piatok, 5.12. 2014  o 8,00 hod.  prvopiatková svätá omša, obidva stupne spolu, po rozdelení Mikulášskych balíčkov v škole, pokračuje školské vyučovanie podľa rozvrhu.

Pondelok, 8.12.2014 o 8,00 hod. svätá omša (prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie), obidva stupne spolu, následné v škole vianočné predstavenie, najprv pre 2.st. (trieda 7.A) , po predstavení nácvik vianočného programu so žiakmi školy. Nevyučuje sa podľa rozvrhu, žiaci 1. stupňa končia vyučovanie v čase ako podľa rozvrhu, na 2. stupni končí vyučovanie pre  všetky ročníky najskôr o 13,35 h.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Základnej školy svätej Márie Goretti spojený s prezentáciou výrobkov detí našej školy.

Dátum: 11.12. 2014

Miesto: Zš. Sv. M. Goretti, Vodárenská 78

Čas: 8.00 – 12.00 – ukážka vyučovacích hodín

                14.00 – 16.00 – vianočné posedenie spojené s prezentáciou výrobkov

Zvlášť pozývame budúcich prváčikov s rodičmi.

Otvorená hodina pre rodičov prváčikov

7.11. prišli ráno zasadli do prváckych lavíc nielen žiaci, ale aj ich rodičia a starí rodičia.

Čakala ich spoločná dvojhodinovka slovenského jazyka. Deti pod vedení pani učiteľky Melicherovej predviedli svojim rodičom, čo všetko sa už naučili.

Keďže sa naši najmenší učia spoznávať tajomstvá čítania a písania metódou Sfumato – splývavé čítanie, bola táto otvorená dvojhodina zároveň ukážkou tejto metodiky.

Prajeme naším prváčikom, aby sa im darilo v ďalšom nadobúdaní vedomostí tak, ako doteraz = NA JEDNOTKU.

Foto nájdete vo fotoalbume :)

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza Jána Hollého 10, 917 66 Trnava  v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa

Základnej školy sv. Márie Goretti, Štefánikova 119, 921 01 Piešťany

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
 • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
 • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
 • krstný list – originál,
 • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
 • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,
 • koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 28. novembra 2014  na adresu:

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza

Arcibiskupský školský úrad

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

Obálku je potrebné označiť heslom:

„Výberové konanie Základná škola sv. Márie Goretti Piešťany – neotvárať“

Upozornenie:

V prípade predpokladaného spojenia Základnej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch a Gymnázia sv. Michala Archanjela v Piešťanoch do Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch, k termínu 1. január 2015, zriaďovateľ poverí vedením spojenej školy riaditeľa na obdobie do najbližšieho výberového konania (najdlhšie do 30.6.2015). 

Mgr. Ing. Ján Hallon

riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

V Trnave, 10. novembra 2014

Dňa 19. 11. 2014 odpadne 7. vyučovacia hodina z dôvodu porady.

ZBER PAPIERA sa predlžuje do 20.11.2014 (štvrtok).

A pokračuje zber ŠÍPOK do 20.11.2014 (štvrtok).

Organizačné pokyny na stredu, 12.11.2014

1. stupeň – vyučovanie, príp. aktivity podľa plánu

2. stupeň – 1. vyuč. hodina – vyučuje sa podľa rozvrhu

8,35 h. – odchod žiakov 7., 8. a 9. ročníka s triednymi učiteľmi do kina Fontána

žiaci 5. a 6. ročníka ostávajú v škole s triednymi, majú čitateľské aktivity

po príchode, cca 11 hod, pokračujú triedni učitelia triednickou hodinou

5. vyučovacia hodina – vyučuje sa

6. vyučovacia hodina – vyučuje sa

13,50 h. – klasifikačná porada – zborovňa 2. st. , Štefánikova 119

ZBER PAPIERA
Vyhlasujeme súťaž v zbere papiera (nie kartóny). Ocenená bude najlepšia trieda tromi bodmi do súťaže o pútovný pohár RŠ a najlepší traja jednotlivci. Papier možno doniesť od 10.11. do 14.11. na 2.stupeň v čase 7:00 - 15:00hod. Ďakujeme :)

V tomto školskom roku súťažíme o putovný pohár riaditeľa školy

Naša škola organizuje súťaž o putovný pohár riaditeľa školy pre najlepšiu triedu školského roka 2014/2015. Súťaž vyhráva trieda, ktorá nazbiera najviac bodov za celý školský rok. Body sa prideľujú za úspešné splnenie súťažných úloh. 

Prvá súťažná úloha bola vyhotoviť originálny objekt z gaštanov. 

Triedy sa úlohy zmocnili bravúrne. Prvú súťažnú úlohu vyhrala trieda V. A a ich Eiffelova veža, na druhom mieste sa umiestnila V. B s pavúkom, na treťom mieste skončil ježko z VI. A, VII. A so zvieratkami všetkého druhu obsadila štvrté miesto a VIII. A piate. Pevne veríme, že sa do súťaže zapoja aj tie triedy, ktoré neoslovilo naše prvé súťažné kolo.

Foto umeleckých diel z gaštanov nájdete vo fotoalbume :)

Dňa 28.10.2014 o 17:30 hod. sa koná plenárne zhromaždenie Rodičovského spoločenstva v ZŠ sv.Márie Goretti, Štefánikova 119 Piešťany.

Vyhodnotili sme septembrové kolo súťaže Hádaj, kto som....

   Dňa 13.10.2014 sme po prvýkrát vylosovali  úspešných riešiteľov súťaže. Sú to : Martina Chromá z 5.B , Viktória Moravčíková z 5.B a Jaroslav Vrábel z 8.B. Výhercom srdečne blahoželáme!!

Dňa 11.10.2014 žiaci cyklokrúžku využili posledné lúče slnka a vyšlapali na bicykloch na Skalku nad Hubinou. A dňa 12.10.2014 žiaci turistického krúžku mali prechádzku smer červená veža, tam si našli ohnisko, poopekali si dobroty a s plnými bruškami nasávali slnečné lúče.

Ďakujeme za krásne babie leto :)

Spolupráca  CPPPaP a ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch

     V mesiaci októbri sme podľa plánu spolupráce s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Scherrerovej ulici v Piešťanoch pod vedením p. PaedDr. Viery Sakmárovej zorganizovali dve pútavé akcie na našej škole.

     Na začiatku októbra sa pani psychologičky venovali našim ôsmakom. Rodičia, viete, ako pripraviť svoje deti na vstup do dospelosti, ako im pomôcť prekonať úskalia pubertálneho veku a ako im pomôcť prekonať naivnú dôverčivosť voči dospelým? Rodičia, poznáte princípy voľby brigády vášho dieťaťa, aby sa vyhlo problémom a neskončilo ako artikel na trhu s bielym mäsom? Rodičia ôsmakov ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch už môžu v tomto smere lepšie spávať, lebo pani psychologičky poskytli deťom množstvo cenných a hodnotných rád v rámci projektu  obchodu s bielym mäsom a prevencie proti negatívnym javom v spoločnosti.

     Koncom októbra prišli pani psychologičky na pôdu našej školy druhýkrát. Tento raz boli cieľovou skupinou deviataci. neviete sa stále rozhodnúť, kam poslať prihlášku na strednú školu svojmu deviatakovi? máte informácie o viacerých odboroch, ale neviete sa rozhodnúť, ktorý odbor je pre vaše dieťa tým najvhodnejším? naši deviataci spolu s pani psychologičkami vyplnili testy profesijnej orientácie a ich rodičia si už v týchto dňoch objednávajú termíny konzultácií výsledkov testov v poradni. Kto  môže vášmu dieťaťu poradiť lepšie ako naslovovzatí odborníci?

     Októbrovými aktivitami naše vzťahy s CPPPaP nekončia. V blízkej budúcnosti nás čakajú ďalšie aktivity na poli drogovej prevencie a prevencie ďalších asociálnych javov.

     Srdečná v´daka žiakov, pedagógov i rodičov patrí Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch a zvláštna vďaka jeho pani riaditeľke PaedDr. Viere Sakmárovej, ktorá našej škole vždy vychádzala v ústrety.

V mene ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch ďakuje výchovná poradkyňa Mgr. Alena Vráblová

LOSOVALI SME ŠŤASTLIVCOV
...v októbrovom kole súťaže Hádaj, kto som...

Vďaka správnej odpovedi sa do losovania dostalo takmer päťdesiat správnych odpovedí. Tento raz sa šťastie usmialo na  deti : Emku Fabiánovú z 5.B, Gabiku Oravcovú zo 7.A a na Simonku Pistovú z 9.B.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa zábavy s našou súťažou!

Deň jablka na 1. stupni

29.10. si žiaci 1. stupňa našej školy pripomenuli Deň jablka.

Už od rána nosili deti rôzne dobroty od svojich mamičiek a babičiek ukuchtené z tohto ovocia. Následne si v každej triede pani učiteľky so žiakmi priblížili tento druh ovocia primerane a rôznorodo.

Okrem iného sa v triedach aj kreslilo, strihalo, nacvičovalo, dramatizovalo, lepilo.

Záver patril krátkemu programu s danou tematikou na ktorom sa predviedli žiaci 2. a 3. triedy pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek.

Naši prváci spracovali vo svojich výtvarných dielach tému: Jablko zo zakázaného stromu a štvrtáci si kreslili vitamíny - bacily a jablkovú zostavu 4.A.

Všetci sa dobre zabavili, naučili sa niečo nové a zamaškrtili si na JABLKOVÝCH  DOBROTÁCH.

Dajte si čas

V popoludňajších hodinách dňa 20.10.2014 sa viac ako tridsať žiakov našej školy vybralo na výlet do Bratislavy. Cieľom bola televízia, kde sme sa zúčastnili natáčania ďalšej časti programu pre deti Daj si čas. Naši žiaci súperili so ZŠ zo Serede, žiaľ, protivníkovi bola Šťastena viac naklonená a v súťaži zvíťazil.

Všetci sme boli hrdí na výkony našich statočných reprezentantov zo 6.A triedy. V súťaži nás zastupovali : Marienka Halamová, Romanka Horňáčková, Samko Gono a "generálom" bol Peťko Melicher..

Ustatí, hladní ale nadšení z príjemne prežitého dňa sme sa večer o dvadsiatej hodine vrátili pred budovu školy, kde si deti vyzdvihli ich rodičia.

Dňa 2.10.2014 (štvrtok) sa uskutočnilo športové podujatie na zimnom štadióne v sprievode pedagógov, na ktorom žiaci našej školy neskutočne fandili. A ako najlepšie fandiaca škola sme od hokejového klubu ŠHK 37 dostali 30 voľných vstupeniek na zápas Piešťany : Trenčín, ktorý sa uskutoční 3.10.2014 (piatok). Na toto podujatie pôjdu fandiť najlepší fanúšikovia, ktorých bolo najviac počuť :)

 
Príhovor Riaditeľa školy
 

Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci.

            Nadišiel deň, kedy sa opäť spolu stretávame na našom školskom dvore, na nám známych miestach, kde sme sa pred dvomi mesiacmi tešili z prichádzajúceho konca školského roka a plní očakávaní, aké nové zážitky nám tieto letné prázdniny prinesú. A ani sme sa nenazdali, veď prázdniny bývajú vždy krátke, je tu začiatok septembra a s ním už tradične aj začiatok nových školských povinností. Je čas naplniť školskú tašku, odložiť mobil a vykročiť za novými objavmi, ktoré vás v škole, na vyučovaní, čakajú. Výhovorky, že všetko je na dnes už webe, nie sú celkom pravdivé, pretože v škole získavate nielen vedomosti, ale učíte sa pracovať v kolektíve, budujete svoj charakter, svoju osobnosť a ďalšie cnosti, potrebné pre váš ďalší každodenný život. Škola, to nie sú len povinnosti, je to aj miesto, kde stretávate ozajstných priateľov, nie však tých virtuálnych z počítača. Ale takých, ktorí dokážu v pravej chvíli vycítiť vaše potreby,   sú vám vždy nablízku a ktorí vám budú ochotní pomáhať, keď to budete najviac potrebovať.

            Začiatok nového školského roka je aj pre mnohých z vás, žiakov, novou výzvou, aby ste prehodnotili svoje doterajšie postoje k štúdiu, ale aj k správaniu,  a začali vnímať svoje školské povinnosti ako novú cestu, ktorá vás vždy privedie k nejakému cieľu.  Ale záleží len na vás, aké náročné ciele  si na tejto ceste zvolíte. Málo cieľov a nemej náročných prináša menej zážitkov,  menej životných skúsenosti  a teda aj menej radosti pri ich dosahovaní.  

Zvlášť pre našich deviatakov bude tento školský rok previerkou ich doteraz nadobudnutých vedomosti a šikovností, bránou, ktorou musia prejsť bližšie k svetu dospelých, keď sa rozídu študovať odbory, ktoré raz budú naplnením ich životných cieľov a snov. Až teraz  sami zistia, aké ovocie prinesie  ich 9- ročná práca a úsilie v tejto škole, ich dlhoročná snaha alebo - u niektorých možno len prechodené a v lavici presedené roky. 

Ale nielen pre nich bude tento školský rok navždy zapísaný v ich spomienkach.

            Dovoľte mi, aby som medzi nami privítal našich najmenších školákov,16 žiakov 1. ročníka, ktorí tu teraz nesmelo stoja medzi nami, plní očakávania, kedy sa už budú môcť pochváliť svojim rodičom či starým rodičom, že už vedia sami napísať vetu  „Ema má mamu“ a že „5 a 5 hrušiek je spolu 10“.

Milí naši prváčikovia, Vaša nová triedna učiteľka,pani Mgr. Melicherová  sa dnešným dňom stáva vašou druhou mamou. Láskavou, usmievavou, ochotnou naučiť vás nielen čítať a počítať, ale bude vás s láskou viesť na vašej školskej ceste  za poznávania  tajomstiev života. Som presvedčený, že sa Vám bude na našej škole nielen dariť, ale aj páčiť a že sa budete tešiť na každý nový deň, prežitý s novou pani učiteľkou, ale že si tu nájdete aj veľa nových kamarátov a budete spolu prežívať len samé veselé chvíle.

            Svätý Don Bosco povedal, že pravým šťastím dieťaťa je vedomie, že je milované. Touto myšlienkou sa obraciam teraz predovšetkým k Vám, milí rodičia. Odovzdávate nám, našej škole a našim pedagógom, to najcennejšie, čo máte. Vaše deti. Zverujete ich do našich rúk, a pevne dúfate, že práve tu, v našej škole dostanú tie najlepšie základy pre ich život. A možno ste niektorí váhali,      či v dnešnej dobe má škola, ktorá sa snaží vychovávať deti v kresťanskom duchu ešte nejaké opodstatnenie....

Chcem Vás však  uistiť, že ste sa rozhodli správne. Aj  v našej škole vyučujeme cudzie jazyky, máme počítače a interaktívne tabule, rozvíjame športové a iné talenty, máme záujmové krúžky a chodíme na výlety, venujeme sa žiakom so špeciálnymi potrebami...

V čom sme teda lepší, ako ostatní?  V tom, že  to všetko robíme s láskou. S tou láskou, ktorá je typická pre nás kresťanov, usilujúcich o život podľa Božích prikázaní. A v tom je sila našej školy. Vychovať mladého človeka, nie v strachu a obavách zo života, ale naopak, ukázať mu jeho miesto v spoločnosti, v rodine a pritom  vyzdvihnúť  jeho jedinečnosť.

Sv. otec František, na margo rodiny poznamenáva, že budúcnosť ľudskej rodiny závisí od toho, ako dokážeme múdro, láskavo a správne chrániť dar stvorenstva, ktorý nám zveril Boh. A o to nám na našej ZŠ sv. Márie Goretii predsa ide.

            Poďakovanie za túto snahu a každodennú obetavú prácu, ktorá nie vždy prináša želané ovocie, ale je pritom vďačná, patrí všetkým pedagógom ZŠ sv. Márie Goretti, bývalým, aj tým súčasným. Vy ste vzorom, ktorý priťahuje  vašich žiakov k novým myšlienkam a nápadom. Ste majákom v búrke ich nevedomosti. Nekompromisní, ale zároveň pobádajúci k zodpovednosti, prísni ale zároveň priateľskí a láskaví. Učitelia, pri  ktorých sa žiaci môžu vyžalovať aj vyblázniť zároveň. Tento školský rok pribudli do nášho pedagogického zboru dve nové učiteľky, p. Mgr. Demčáková, učiteľka matematiky a Mgr. Rybárová, učiteľka telesnej výchovy. Z materskej dovolenky sa vrátila p. uč. Zanyková.

Verím, že sa noví pedagógovia sa budú cítiť v našom kolektíve čo najlepšie a že svoje čerstvo získané odborné vedomosti premenia na zlatú baňu informácií, ktoré budú prínosom pre našich žiakov.

Za Vás žiakov chcem z tohto miesta poďakovať aj učiteľkám v školskom klube, našim usmiatym paniam upratovačkám a šikovným kuchárkam za ich doterajšiu prácu, ktorou nám uľahčujú  každodenný pobyt v škole. Poďakovanie  isto  patrí aj pánovi školníkovi, ktorý sa celé toto leto staral o to, aby ste dnes nastúpili do novo vymaľovaných  a útulných školských priestorov.

Vážení rodičia, žiaci, pedagógovia,

Prestaňme vnímať vzdelávanie iba ako prípravu pre budúci život a urobme z neho plnohodnotný zmysel života súčasného.

            Týmito slovami filozofa Johna Deweya, považujem školský rok 2014/2015 za otvorený a prajem vám, žiaci, len tie najlepšie známky, vám  učitelia len tých najlepších žiakov a Vám, milí rodičia, len tie najlepšie deti.

Tak nám Pán Boh pomáhaj

PaedDr. Ing. Miroslav Mičko,

riaditeľ ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch

OBEDY
Žiaci nahlásia 2.9.2014 triednym učiteľom, či sa budú stravovať v školskej jedálni.
Prosíme rodičov, ktorí si neuhradili poplatok za stravu, aby tak čo najskôr urobili. presne info na: http://czspiestany.edupage.org/text16/?
Dňa 2.10.2014 (štvrtok) končí školské vyučovanie 4.vyučovacou hodinou, od 13:00 h. sa uskutoční športové podujatie na zimnom štadióne v sprievode pedagógov. Rozchod žiakov bude pred štadiónom o 15:00 h.
PONUKA KRÚŽKOV:
1. Cvičenia z matematiky pre 9.roč. (Petrisková)
2. Cvičenia zo slovenskeho jazyka pre 9.roč. (Jakubíková)
3. Stolný tenis (Petrisková) - utorok 13:45
4. Športové všeličo(Rybárová) - štvrtok 13:45
5. Basketbalový krúžok(Rybárová) - pondelok 13:45
6. Bystré hlavy(Demčáková) - pondelok 13:45
7. Liečime bylinami(Sr.Goretti) - piatok 13:45
8. Tvorivé dielne(Mencl) - štvrtok13:45
9. Publicistický krúžok(Mencl) - pondelok 13:45
10. Turistický krúžok(Petrisková) - víkendy
11. Cykloturistický krúžok(Petrusšková) - víkendy
12. Čitateľský krúžok I.st.(Škoricová)
 13. Športový krúžok I.st. (Chmelová)
14. Spevácky - Gospel (Horniaková) - štvrtok 13:45
15. Spevácky krúžok I.st. (Kiššová)
5.9.2011 je prvopiatková svätá omša.
I.st.má svätú omšu o 8:00 hod.
II.st.má svätú omšu 9:45 hod.
Rozvrh
Streda (3.9.2014)I.st. 4.vyučovacie hodiny
II.st.4.vyučovacie hodiny
Štvrtok a piatok (4.-5.9.2014)I.stupeň podľa rozvrhu
II.stupeň podľa rozvrhu po 5.vyuč.hod.
Dňa 2.9.2014 začíname sv.omšou v kostole sv.Štefana o 8:00 hod.
Po sv.omši budeme pokračovať slávnostným otvorením šk.roku 2014/2015 na nádvorí ZŠ sv.M.Goretti (II.st. Štefánikova 119).
Požehnané leto a voľné chvíle v kruhu rodiny a priateľov prajú zamestnanci ZŠ sv.M.Goretti :)
9.B sa vo štvrtok 26.6.2014 rozlúčila v 6.A prezentáciou. Tu je link a pozrite si aj vy ako si vážia učiteľov.
Aj my im prajem všetko najlešpie na ďalšej etape života.
Pedagogický zbor 
Link na prezentáciu: http://goo.gl/1ZLJSS

Pozor zmena v sekcii kontakty: zmena e-mailových adries.

Dňa 25.6.2014 si 7.A pod vedením svojej triednej užili krásny deň pri Váhu. Žiaci si zahrali futbal, ragby, doubble, poopekali si a nakoniec si šli hádzať žabky do Váhu, kde sa skupinka rozhodla postaviť mostík. Pán Boh im doprial krásne počasie a za to Mu ďakujeme. S pozdravom 7.A :)
Dňa 19.6.2014 sa naši žiaci 8. a 9.ročníka zúčastnili výletu do Šaštína a Ledníc. V Šaštíne im náš pán Kaplán odslúžil omšu aj vďaka tomu, že bol sviatok Božieho tela. Po svätej omši sa presunuli do Českej republiky na zámok Lednice.
Tohto výletu sa podujali: p.uč.Jakubíková, p.uč.Mencl, p.uč.Máliková a pán Kaplán.
Foto nájdete vo fotoalbume.
Milí rodičia,
 
touto cestou by som sa Vám chcela poďakovať, v mene svojom , tiež  p. Kováčovej a najmä  v mene všetkých Vašich detí- našich  tretiakov, za pomoc pri vydarenej akcii. Záver školského roka je čas nielen na záverečné hodnotenie  detí známkami, ale aj na zážitky, ktoré nás môžu zblížiť,  poznať sa navzájom a deťom urobiť radosť. Spomeniem cyklotúru,  na ktorej sa zúčastnili skoro všetci tretiaci a po ktorej sme už spolu, celá trieda prespali v Nodame.   Sestričky, vďaka Vám za strechu nad hlavou !
Keď sme sa hladní a smädní  vrátili z dvojhodinovej cyklotúry, čakalo nás  prekvapenie, veľká hostina a pri nej rodičia. Pizza, špekáčky, koláče, čajík a  sladkostí , čo hrdlo ráčilo. Aby radosť nemala  konca deti hrali futbal, spievali s gitarou, husľami, dobrá nálada bola všade . Zahnať takýto rozradostený mančaft do postele bol priam zázrak. A ráno ? Nachovať 22 hladných krkov, všetko spratať - zase  rodičia. Bez Vašej pomoci by to nebolo také - citujem deti " suprové".
Ďakujeme Vám rodičia!
Elena Chmelová a Iveta Kováčová
                         

Vo výtvarných súťažiach nás reprezentoval Martin Bánik zo 6. A:
-Európa v škole - okresné kolo 1. miesto vo vekovej kategórii 10 až 12 rokov, 
-Vesmír očami detí - regionálne kolo - 2. miesto v kategórii ZŠ 5. - 9. ročník. 
Srdečne blahoželáme :)

Dňa 6.5.2014 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny odstavená školská jedáleň. II.stupeň preto ukončí  vyučovanie štvrtou vyučovacou hodinou.

Jarné čistenie mesta Piešťany

Dňa 25.4.2014 v piatok sa naši žiaci II.stupňa zúčastnia enviromentálnej akcie "Jarné čistenie mesta Piešťany". 

Po skončení akcie vyučivanie nepokračuje.

 

           Riaditeľské voľno pre všetkých žiakov ZŠ sv. Márie Goretti na deň 4.4.2014                                                               

            Z príležitosti  Roku Sedembolestnej Panny Márie sa dňa 4. apríla 2014 uskutoční Púť pedagógov a zamestnancov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy do Šaštína.  Z tohto dôvodu budú mať  žiaci ZŠ sv. Márie Goretii  RIADITEĽSKÉ VOĽNO  v súlade so zákonom 245/2008 § 150 ods. 5.

     Púť pedagógov sa organizuje na podnet Arcibiskupského úradu v Trnave.

Úspechy I.stupňa:

- v pytagoriáde na VII. ZŠ nás na 4. mieste reprezentovala aj tretiačka Barborka Bujnová.

- v súťaži Putujeme za ľudovou piesňou sa dňa 11.3.2014 na 2. mieste v okresnom kole umiestnila druháčka Chiara Penacchiniová.

- v recitačnej súťaži Hollého pamätník dňa 27.3.2014 v okresnom kole sa umiestnil na 3. mieste tretiak Adam Kišš.

Všetkým úspešným žiakom blahoželáme. 

Dňa 15.januára sa naša škola zúčastnila v obvodnom kole anglického jazyka v zastúpení Patrika Grmana(9.A) a Dávida Gona(7.B). Patrik Grman sa umiestnil na krásnom 3.mieste a Dávid Gono na 5.mieste. Srdečne blahoželáme!

Zápido 5.ročníka bude v priebehu mesiaca februára a marca  na Štefánikovej ulici. Bližšie informácie aj telefonicky (033/7621092) podá riaditeľ školy a zástupkyňa riaditeľa.

Dňa 12.3.2014 (streda) riaditeľ školy udeľuje
riaditeľské voľno pre V., VI., VII. a VIII. ročník.
Deti z týchto ročníkov budú automaticky odhlásené z obeda.
 
V tento deň sa uskutoční TESTOVANIE 9-2014.
 
Vďaka za porozumenie!

V dňoch od 16. - 21.2.2014 sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz v Jasenskej doline. Všetci sme sa v zdraví vrátili domov, plní zážitkov, nejakých pádov a nových priateľstiev, a už teraz sa tešíme na ďaľší skvelý lyžiarsky kurz. 

Srdečná vďaka celej partii, ktorá sa zúčastnila na LVK, boli ste super. Vaše inštruktorky: Mirka a Veronika :)

Fotky nájdete vo fotoalbume :)

Základná škola sv.M.Goretti organizuje v tomto školskom roku Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II.stupňa v stredisku Jasenská dolina. Bližšie informácie u pani učiteľky Petriskovej.

ZŠ sv. M. Goretti v Piešťanoch poriada

7. ročník plesu ZŠ sv. Márie Goretti

v piatok 14. februára 2014 o 19:00 h v reštaurácii Semafor. Vstupné 25 Eur

Do tanca hrá hudobná skupina QUATRO.

Lístky sú v predaji na ZŠ sv. M. Goretti na Vodárenskej ul. na 1. stupni u p. uč. Jankovičovej, tel. č. 0911 105 199, p. uč. Kiššovej, tel. č. 0915 704 123 alebo na II. stupni v zborovni.

Vstupenka je zlosovateľná. Výťažok je určený pre ZŠ.

"Buďte veselí, ale nehrešte. ...zábavy nech sú užitočné, nech sú na osvieženie telesných síl i ducha." Don Bosco

Oznamujeme, že z organizačných dôvodov nebudú odučené tieto hodiny:

13.2.2014 Štvrtok  - 6.h. OF 8.B

6.h.ANJ ​​8.A

6.h. PFP 9.B

7.h. TSV 7.A, 7.B

7. 7. AB KNB h d

14.2.2014 piatok - 6.h. NEJ 9.B

6.h. ENI 8.B

6.h. OF 9.A

6.h. TSV 5.A, 5.B

Žiaci budú pustení domov.

ZÁPIS žiakov do 1. ročníka ZŠ

 pre školský rok 2014/2015

Miesto zápisu:na I. stupni ZŠ na Vodárenskej ulici   

Dátum a čas zápisu:7. február 2014 (piatok) od 1300 h do 1800 h  

 Škola zabezpečuje kvalitný vzdelávací program s povinnou výukou dvoch jazykov a informatiky, deti vychováva

v kresťanskom duchu. Súčasťou školy je centrum voľného času, školský klub detí a školská stravovňa.

 Snahou školy je vychovať z detí dobrých ľudí.

Prosíme rodičov, aby priniesli rodný list žiaka.

Dňa 31.1.2014 (piatok) končí výučba 5.vyučovacou hodinou!

Dňa 3.2.2014 sú polročné prázdniny. Nástup do školy je 4.2.2014 (utorok) :)

                

 Zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme, aby sviatky Narodenia Pána boli pre Vás Božím darom - darom Ježiša, ktorý sa svojím pokojom, láskou a milosťou v našich srdciach znovu rodí a prebýva.

Nech jeho blízkosť a moc Svätého Ducha Vás i v Novom roku posilňuje a sprevádza!

Milí rodičia, starí rodičia, všetci priaznivci a podporovatelia našej školy sv. Márii Goretti !

Opäť ste boli tí, ktorí dali nášmu predvianočnému a tradičnému jarmoku lesk a iskru, ktorá s určitosťou rozžiarila šťastný úsmev našich malých žiakov, Vašich detí, Vašich vnúčat. Tento jarmok, netrpezlivo očakávaný, Vašou zásluhou pripravil bohaté stoly plné dobrôt a všakovakých vecí, premenil deti na predávajúcich a kupujúcich, na maškrtníkov, ktorí si pochutili na Vami vyrobených zákuskoch a koláčoch, či gulášu, chlebíčkoch, ale aj mastného chlebíka s cibuľou! Náš jarmok má a bude mať za cieľ stretnutie žiakov, ich rodičov, starých rodičov a priateľov a tiež zabezpečenie finančných prostriedkov použiteľných na vylepšenie, lepšie povedané na prilepšenie materiálnych podmienok našej školy. Keby nebolo Vás, ani skromný darček pre školu by nevznikol, ale ste tu a pomohli ste.

                        Srdečne ďakujeme!

                                                     Pedagogický zbor I. a II. stupňa ZŠ sv. Márie Goretti

 

Vianočné (zimné) prázdniny:

23.12.2013 - 7.1.2014

Nástup do školy 8.1.2014 (streda)

Dňa 20.decembra 2013 končí vyučovanie po 4.vyuč.hodine. 

Školský jarmok na 2. st. ZŠ sa koná 12. decembra 2012 v čase od 14.30

do 17.00 hod. v budove školy na 1. poschodí. Srdečne pozývame všetkých

rodičov i ostatných priateľov školy. Budete určite milo prekvapení nielen

z prác detí, ale navyše, v cukrárni pri dobrotách a kávičke. Tešíme sa na stretnutie!

 

Dňa 9. 12. 2013 (pondelok) triedy 6. A, 8. A, 8. B končia vyučovanie po 4. vyučovacej

hodine o 11.20 h z dôvodu poruchy vykurovacieho zariadenia.

Na ZŠ sv.M.Goretti od 25.11.2013 sa uskutočňuje ZBER PAPIERA!

Najlepšia trieda bude opäť odmenená :)

Dňa 21.11.2013 bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie.

II.stupeň končí 4.hodinou, t.j. 11:20 hod., resp. obedom po 4.vyučovacej hodine.

 

Riaditeľ ZŠ sv. Márie Goretii poskytne dňa 22.11.2013 voľno žiakom školy. 

Z organizačných dôvodov vyučovanie na II.stupni nebude. Žiaci I.stupňa môžu celodenne využiť ŠKD.   

Školská jedáleň bude v prevádzke len pre I.stupeň.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia "Lávky ponad Dubovú", ktoré sa bude konať 18.10. - 19.10. 2013,

sa uskutoční 18.10.2013 o 17.00 h súťaž na bicykli so žiakmi ZŠ partnerského mesta Luhačovice  a so

žiakmi ZŠ z Piešťan. Bude to súťaž medzi slovenským a českým tímom. 19.10.2013 o 10.00 h sa uskutoční

súťaž na korčuliach medzi žiakmi ZŠ a študentmi SŠ.

Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci. Najúspešnejší bol Vincent Petruška z 5.A,

ktorý získal 2.miesto v in-line korčuľovaní. Srdečne blahoželáme :)

Deti budú mať v školskom klube väčšie pohodlie
K deťom na prvom stupni  základnej školy sv. Márie Goretti prišiel Mikuláš už v stredu 4. decembra  a priniesol
veľké vaky, avšak neboli plné sladkostí ani hračiek. Predstavte si, že deťom to nevadilo a ich oči žiarili radosťou.
Vďaka Tuli vakom, ktoré im zakúpila a venovala piešťanská firmaRespect Slovakia, totiž budú môcť tráviť
pohodlnejšie čas v školskom klube.
Foto vo fotoalbum :)

                     

motyli2KRÚŽKY

Centrum voľného času pri Základnej škole sv.M.Goretti a Základná škola sv.M.Goretti na školský rok 2013/2014

pripravila ponuku krúžkov pre všetkých žiakov našej školy, ale aj žiakov iných škôl.

I.stupeň:

1. Aj- hrou 3. 4. roč. - Jankovičová - streda 13,15hod.,
2. Počítačový krúžok 1.2. roč. - Kiššová - pondelok13,15
3. Počítačový krúžok 3.4. roč. - Grácová - štvrtok 13,30
4. Čitateľský krúžok - Škoricová - utorok 13,00
5. Dramatický krúžok - Galandáková - 13,30
6.Športové hry 3.4. roč. - Chmelová - streda 13,15 a štvrtok 13,15
7. Športové hry 1.2. roč. - Šintálová - streda 13,30
8. Mažoretky
1.roč. - Gubalová - streda 13,00
9. Mažoretky
2.roč.+ 3. roč. - Kováčová - streda 14.00
10 Mažoretky 4. roč. - Kováčová - piatok 14,00
11. Tvorivé dielne - Šintálová - štvrtok13,30
12. Spevokol - Galandáková - piatok 13,15

II.stupeň:

13. Internetový klub - A.Lovnianska - pondelok 13:45 - učebňa IKT

14. Cvičenia zo SJL - Ľ.Jakubíková - štvrtok 12:50 - 9.A,B

15. Cvičenia z MAT - V.Petrisková - utorok a štvrtok 06:45 - 7.B

16. Stolný tenis - V.Petrisková - utorok 13:45 - 1.poschodie

17. Tvorivé dielne - L.Mencl - streda 13:45 - 7.B

18. Publicistický krúžok - L.Mencl - utorok 13:45 - učebňa IKT

19. Bystré hlavy - J.Sersenová - streda 13:45 - učebňa biológie

20. Recitačný krúžok - A.Vráblová - pondelok a štvrtok 13:45 - 5.A

21. Športové všeličo - M.Poklembová - streda 13:45 - telocvičňa GYM

22. Spevácky - Gospel - M.Horniaková - štvrtok 13:45 - 6.A

23. Tenisová prípravka - M.Poklembová - pondelok13:45, štvrtok 14:30 - tenisové ihrisko I.st.

24. Futbalový a športový krúžok - M.Keller - streda 13:45 - telocvičňa GYM

25. Ruský jazyk - Ž.Petrušková - streda 13:45 - 5.A

26. Dramatický krúžok - G.Kiššová

27. Biblický krúžok - s.Goretti - pondelok 13:45 - 6.A

28. Liečime bylinami - s.Goretti - utorok 13:45 - 6.A

29. Strelecký krúžok - p.Petroff - utorok 13:45 - telocvičňa GYM

V stredu 11.9. odpadne chlapcom VI. A 7. hodina - rímskokatolícke náboženstvo. Ďakujeme za pochopenie.

Dňa 6.9.2013 (piatok) je prvý piatok v mesiaci, začíname svätou omšou o 8:00hod.

Vyučovanie pokračuje prvou až štvrtou hodinou podľa rozvrhu a končí 12:35hod.

motyli2Hurááááá do školy :)

Dňa 2.9.2013 sa opäť vraciame do školských lavíc. Školský rok začneme svätou omšou o 8:00 hod. v kostole sv.Štefana.

Po svätej omši bude slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 na dvore II.stupňa ZŠ sv.M.Goretti.993 287

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------