Cirkevná spojená škola

Prihlásenie

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Botanický krúžok I.st Prírodovedné
Cvičenia z matematiky Prírodovedné
Cvičenia zo slovenského jazyka 5. - 8. ročník Spoločenskovedné
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry (9. ročník) Spoločenskovedné
Čitateľský krúžok 4. ročník Spoločenskovedné
Filmový krúžok Kultúra a umenie
Liečime bylinami Prírodovedné
Loptové hry - volejbal Telovýchova a šport
Mažoretky Kultúra a umenie
Poznávací krúžok 5., 6. ročník Turistické a branné športy
Poznávací krúžok 7. - 9. ročník Turistické a branné športy
Recitačný krúžok Kultúra a umenie
Spevácky krúžok (Gospel) Kultúra a umenie
Stolný tenis Telovýchova a šport
Šachový krúžok Telovýchova a šport
Športové všeličo 7. - 9. ročník Telovýchova a šport
Športový krúžok 5. - 6. ročník Telovýchova a šport
Vybíjaná Telovýchova a šport

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017