Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Sobota 23. 6. 2018
Počet návštev: 2081760

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

OZNAMY

ENGLISHSTAR - Medzinárodná súťaž v ANJ

EXKURZIA 1.A

V stredu 13. 6. sa naši už veľkí prváčikovia vybrali spolu s pani učiteľkou na exkurziu po Piešťanoch. Spolu poznávali krásu nášho mesta. Spoločne prešli parkom až na Kúpeľný ostrov k rybičkám, ale aj k pávom. Vyrozprávali si povesť o piešťanskom pávovi. Spoznávali históriu nášho kúpeľného mesta. Navštívili kúpeľný dom Irma a zakotvili v zmrzlinárni. 

Výlet na Babicu 1.A a 3.A

Dňa 5. 6. sa triedy 1. A a 3.A zúčastnili výletu na Ranč pod Babicou v Bojnej. Navštívili minizoo, kde videli rôzne zvieratká. Od malých vyplašených surikát a opičiek až po divé šelmy, či ťavy a lamy. Najväčším zážitkom bolo sledovanie bitky dvoch tigrov. Deti si výlet užili a pomaškrtili si aj na chutnom obede.

Zahlasujte za našich výtvarníkov

Naši žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže a radi by o nejaký hlas od vás.

Tu je link:

Dňa 5.6. si žiaci Sebastián Vrba (4.A), Zorka Krupová (4.A),

Benedikt Šintál (3.A), Peter Mikuš (3.A) a Terezka Grosová (3.A) prebrali ocenenia za svoje práce v súťaži Buzalkova Trnava.

Tento rok tvorili IKT prezentácie a literárno – dramatické práce na tému Vystúp z davu s Titusom.

Srdečne im blahoželáme.

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Vážení rodičia,
z dôvodu potreby vynulovania stavu potravinového skladu Vás prosím, aby ste mi najneskôr do 17.6.2018 nahlásili z rozličných dôvodov plánovanú neprítomnosť Vášho dieťaťa na strave.
Ďakujem za pochopenie!

Vedúca Školskej jedálne.

Slávik Slovenska

Slovenské ľudové piesne sa ozývali Centrom voľného času Ahoj dňa 15.5.2018, kedy sa konala okresná súťaž Slávik Slovenska.

Našu školu reprezentoval v 1.kategórii Branislav Piovarči a umiestnil sa na 3.mieste.

V druhej kategórii súťažila Chiara Penachiniová, ktorá obsadila 2.miesto.

Srdečne blahoželáme!!

Pedagogický zbor 1. stupňa našej školy ďakuje všetkým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí si prišli pripomenúť Deň rodiny 15.5. spolu s nami.

Mimoriadna vďaka patrí všetkým mamičkám a babičkám, ktoré napiekli výborné koláčiky a samozrejme majstrovi šéfkuchárovi za guláš, na ktorom si všetci pochutili.

Za príspevky do krátkeho programu ďakujeme aj Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Gorazda z Vrbového, ktorá má pobočku aj na našej škole a ponúka možnosť navštevovať hudobný, tanečný a multimediálny odbor.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

OZNAM

Vážení rodičia, dňa 5.júna 2018 sa v triede 7.A (vedľa zborovne II. stupňa CSŠ) uskutoční prednáška pre rodičov na tému Nelátkové závislosti , trestnoprávna zodpovednosť a gemblérstvo mladistvých. Prednášku organizuje CSŠ v spolupráci s Mestskou políciou v Piešťanoch.

V prípade Vášho záujmu sa prihláste zaslaním e-mailu na adresu:  casopis.czs@gmail.com, najneskôr do 01.06.2018 v tvare:

Meno rodiča: _______ Meno žiaka: _____  Trieda, ktorú žiak navštevuje: ____

 Účasť prihlásených rodičov je záväzná.

Liga proti rakovine SR ďakuje za vyzbieranú čiastku pri príležitosti Dňa narcisov na našej škole - 120,06 €. Vyzbierané peniaze budú použité pre výskum a vývoj materiálov, prístrojov a liečebných metód pre onkologických pacientov.

Podľa výsledkov celonárodných testov, na základe mimoriadnych výsledkov žiakov v súťažiach a ďalších kritérií sme inštitútom INEKO (vytvára rebríčky škôl v SR od roku 2008) hodnotení ako škola s výbornými výsledkami a v rámci Trnavského kraja sme postúpili na 9. miesto.

Viď:  http://skoly.ineko.sk