Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Pondelok 20. 11. 2017
Počet návštev: 1903722

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

OZNAMY

Zmena ceny obedov od 1.1.2018

Vážení rodičia, zvýšili sa náklady na stravu.

Cena za obed: I.stupeň 1,29€ (25,80€ za mesiac)

                         II.stupeň 1,36€ (27,20€ za mesiac).

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.Z.§ 150 ods.5 poskytuje 6.-9.ročníka na deň 22.11.2017 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň prebehne testovanie žiakov 5.ročníka - TESTOVANIE 5 a škola nemôže kapacitne zabezpečiť riadne vyučovanie pre všetkých. Žiaci týchto ročníkov sú automaticky odhlásení z obedov. 

Beseda so spisovateľom

V pondelok 13. 11. 2017 sme sa v mestskej knižnici mali možnosť stretnúť  naživo s pánom spisovateľom Romanom Bratom. Deti čítali jeho knihy, takže beseda bola naozaj veľmi živá a úspešná. Tešili sme sa, že kniha nieje len predmet, ale má svoju dušu a svojho tvorcu. Trieda 3.A.+p.učiteľka Jankovičová

HODINA DEŤOM

V piatok 10.11. 2017 prebiehala finančná zbierka Hodina deťom na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.

Zapojila sa i naša škola a spolu sme vyzbierali 137 eur a 9 centov.

I. stupeň – 86, 60 €
II. stupeň – 50, 49 €

Všetkým, ktorí sa zapojili veľmi pekne ďakujeme.

Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy si žiaci prvého stupňa užili v piatok 27.10. O úvod sa postarali tretiaci, ktorí si pod vedení triednej pani učiteľky pripravili životopis sv. Jána Pavla II., s ktorým nás oboznámili. Po tomto vystúpení sa žiaci rozdelili po ročníkoch do tried, kde prebiehali rôzne činnosti. Pani učiteľky si pripravili - ochutnávanie  ovocia a zeleniny, spievanie tématických piesní, cvičenie a pohybové hry, lepenie potravinovej pyramídy = utvrdzovanie vedomostí o  prijímaní potravín v správnom pomere, ktorú si môžete pozrieť na nástenke I.stupňa , a človeče ovocie +  zelenina, kde pomocou obrázkov žiaci opakovali, ktoré druhy poznajú. 
Fotky z akcie si môžete prezrieť v našej galérii. 

Milí priatelia, kolegovia, rodičia,

v závere minulého školského roka, okolo 24. júna 2017, som sa mal možnosť zúčastniť farskej púti z miesta môjho bydliska do Medžugoria do Bosny a Hercegoviny. Bolo to práve na 36. výročie zjavenia Panny Márie na vrchu Podbrdo pri dedinke Medžugorie. Bolo mi povedané, že každý pútnik, ktorý sa tam vyberie, tam ide na pozvanie Matky Božej. Preto som prijal toto pozvanie a šiel som aj ja. Bol to pre mňa silný zážitok a podarilo sa mi priniesť niekoľko hodín zvukových záznamov z omší, večerných adorácií, rôznych stretnutí a piesní, ktoré sme tam mali možnosť počuť. Všetky nahrávky boli vysielané cez miestne rozhlasové vysielanie a simultánne tlmočené do slovenského jazyka. Nahral som ich do mobilu a ich kvalita preto nie je vysoká. Chcem vám ich ponúknuť a s nimi aj kúsok z atmosféry, ktorá tam panovala. Verím, že sa tam raz vyberieme spolu.

Nahrávky nájdete na stránke našej školy link: v ľavom paneli

Prajem Vám príjemné počúvanie.                  Riaditeľ: Ing. Ján Morong

"SVETLO V TMÁCH"   

V mesiaci októbri bola v našej škole duchovná obnova pre žiakov 6. A triedy. DO sme začali legendou podľa Ch. Muhlberga O zemi, kde vyšlo slnko. Žiaci sa nechali príbehom vtiahnuť do deja a po skončení v tichu pracovali s vykladacím materiálom. Pochopili, že ide o svetlo v našich srdciach. Na druhý deň sme pokračovali v katechéze „ Ježiš a cudzoložnica.“ Pripomenuli sme si, že aj my sa často stretávame s nespravodlivým posudzovaním, a preto sa máme učiť podľa vzoru Ježiša hlbšiemu pohľadu na ľudí. Predpoludním prišiel medzi nás pán farár B. Popelka a slávil Eucharistiu, ktorá bola vrcholom tejto duchovnej obnovy. Vytvorili sme pekné spoločenstvo, ktorému dodali radosť a veselosť biblické tance, hry a relax  v záhrade. Duchovnú obnovu viedli Školské sestry de Notre Dame.

Vo štvrtok 26.10.2017 deti 3.A.triedy navštívili blízky penzión pre seniorov Juliana,kde navštívili našich starčekov a starenky z príležitosti mesiaca oktobra - úcty k starším. Deti  sa prezentovali akadémiou o sv.Janovi Pavlovi II., ktorý je patrónom 3.A. Po nich zaspieval Simonko Goda pieseň "Keby som bol vtáčkom". Nakoniec deti darovali starkým jesenný pozdrav a ružu z listov a medajlónky P.Márie.

Tr.uč.Jankovičová a p.vych.I.Kováčová
 

Zábavnou formou sa vzdelávali žiaci prvého a tretieho ročníka. Najskôr prváci delili slová na slabiky v hre Bingo a čítali slabiky hrou na živé pexeso v triede. Neskôr tretiaci, prostredníctvom projektovej úlohy v skupinách  s encyklopédiami, zisťovali informácie o živote živočíchov v zime. Získané informácie potom prezentovali svojim spolužiakom. 

Školský klub detí pre 5. a 6.ročník

Na podnet rodičov ohľadne správania sa žiakov 2. stupňa pred školou po vyučovaní sa vedenie školy rozhodlo ponúknuť žiakom 2. stupňa 5. a 6. ročníka možnosť navštevovať školský klub detí v čase po vyučovaní do 16,30 hod.
Mnohí žiaci sa po skončení vyučovania zdržujú pred školou, kde sú bez dozoru. Vedenie školy ponúka rodičom týchto detí školský klub, kde je zabezpečený dozor, popoludňajšia záujmová činnosť a žiaci si môžu napísať úlohy.
Mesačný poplatok za školský klub je 7,- Eur. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť u vedúcej školského klubu
p. Ivety Kováčovej.

Vírusové hnačkové infekcie a metodické usmernenie v súvislosti s chrípkovou sezónou.

Príloha č. 2 - informácie pre rodičov od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Metodicke_usmernenie.pdf

Milión detí sa modlí ruženec

V stredu 18. októbra 2017 sa Cirkevná spojená škola, ZŠ sv. Márie Goretti zapojila do modlitby „Milión detí sa modlí ruženec.“ Na celom svete o 9. hodine deti všetkých vekových kategórií prerušili vyučovanie, aby sa spojili v modlitbe za jednotu, pokoj a mier na celom svete a v každom ľudskom srdci. Akcia „Detský ruženec“ vznikla v r. 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciatíva dostala svoj názov a cieľ od sv. pátra Pia, pretože organizátori dôverujú jeho výroku, ktorý znie: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“ Organizátorom je nemecká katolícka nadácia „Kirche in Not.“

16.10. sme si pripomenuli 127. výročie narodenia patrónky našej školy – sv. Márie Goretti.
Deti na prvom stupni oslavovali od rána:
najprv sme sa zúčastnili spoločnej sv. omše, po nej prišli na rad oslavy v triedach a na záver sme sa pobavili na predstavení Divadla Clipperton Rumcajs.

Fotky sú dostupné vo fotoalbume.

Tematín

Dňa 15.10.2017 zahájili žiaci turistického krúžku turistikou na hrad Tematín. Počasie bolo ukážkové a krásy jesene sa nám ukázali vo všetkých jej farbách. Presvedčte sa vo fotoalbume.

"Když čítanie je čtení"

  V stredu 11. októbra o 9.00 h sa naše deti 3.a 4.ročnika zúčastnili v Dome umenia pod záštitou Mestkej knižnice kultúrneho podujatia "Když čitanie je čtení. Išlo o scénické čítanie z knihy švédskej autorky Fridy Nilsson. Kniha ma názov Gorila a já. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a odniesli si krásny umelecký zážitok.

Tr. p. učiteľky Mgr. Jankovičová a Mgr.Melicherová

Ako naši tretiaci a štvrtáci navštívili pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Dnes sa nad našou školou vznášal ohnivý drak. Ale naši prváci sa ho nebáli, priam by sme mohli povedať, že on mal strach vzlietnuť🤓.

Milí rodičia, iste máte veľa práce, možno ste ani nezbadali, že prišla jeseň. Preto sme pre Vás spravili ozdobu do kvetináča. Bude Vám pripomínať nie len zmenu ročného obdobie, ale aj to, že vás máme moc radi😍. Vaši prváci.

Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata a žiaci Botanického krúžku odievali v tomto duchu slamené venčeky rôznymi prvkami , typickými pre toto ročné obdobie. Ich diela si môžete pozrieť vo fotoalbume :)

Cezpoľný beh

Dievčatá: Hanková Viktória 8.A, Petrášová Alexandra 7.A a Drahovská Eliška 5.A skončili na 1.mieste v Okresnom kole v Cezpoľnom behu.

Svätý Vincent de Paul oroduj za nás !
Naši  prváci sa v stredu 27. 9. v deň sviatku ich triedneho patróna, naučili niečo nové z jeho života v priestoroch kláštore ŠsdND v parku.
Riešili rôzne zaujímavé úlohy, ktorými boli prijatí medzi žiakov našej školy a prežili tak slávnostnú udalosť – imatrikulácie.  Ďakujeme tiež pani Hlavinkovej za výborné koláče, ktoré nám pripomenuli aké krásne je vedieť sa podeliť 😀.Fotky si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Poďakovanie žiakom z Cirkevnej školy od Leušky :)

PODAKOVANIE_ZIAKOM_Z_cirkevnej_skoly.pdf

EXKURZIA 1.A

Naši prváci v škole vôbec nezaháľajú. Už stihli aj exkurziu do PVOD -Kočín. Boli sa pozrieť na teliatka a kravičky. Dobre vedia, že miečko nám nedáva Tesco ale kravička🤓.

Sme hrdí na minulosť nášho národa

Dňa 20.9.2017 sa žiaci 9.A triedy vybrali na exkurziu po stopách minulosti nášho národa. Osobne sa boli presvedčiť, že my, Slováci, máme byť na čo hrdí, na našu históriu, osobnosti. Múzeum v Myjave ich očarilo históriou našej prvej Slovenskej národnej rady. Žiaci sa mohli dotknúť autentického stola, za ktorým v roku 1848 sedeli naše národné osobnosti : Štúr, Hurban a Hodža. Múzeum v Košariskách, rodisku Milana Rastislava Štefánika, má nádherne upravený interiér i exteriér. Roduverný Slovák z Ameriky investoval do tejto pamiatky nemalé finančné prostriedky, čím stúpla kultúrna úroveň múzea. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavostí zo života generála Štefánika. Obdivovali jeho lovecké trofeje z exotických krajín, praktické pomôcky i oblečenie, uniformy, zbrane.Dozvedeli sa veľa informácií aj o jeho politickom živote. Na záver exkurzie žiaci navštívili mohylu na Bradle. Táto jedinečná architektonická pamiatka postavená podľa projektu Dušana Jurkoviča priam vyrážala dych. V osemmetrovej hĺbke vo zvláštnej pohrebnej komore tam odpočíva srdce jedného z najväčších Slovákov, človeka, ktorý sa zaslúžil o vznik ČSR v roku 1918, človeka, ktorý vášnivo pozoroval hviezdy a nadovšetko miloval život, Milana Rastislava Štefánika. Žiaci opúšťali túto významnú lokalitu plní nádherných dojmov a hrdosti na to, že patria k národu, čo dal svetu takého velikána, akým bol práve generál Štefánik.

Po stopách histórie našich deviatakov sprevádzali p. zástupkyňa, Ing. Anna Lovnianska a učiteľka dejepisu Mgr. Alena Vráblová.

  Prváci mali v škole vzácnu návštevu. Prišiel ich pozrieť pán primátor mesta Piešťan. Bola to milá návšteva naši prváci sa prezentovali piesňami a básňou ,ktoré sa  v škole naučili. Pán primátor ich snahu odmenil krásnou knihou. Prváci sa s ozajstnou vervou pustili do čítania😀. Veríme že o pár mesiacov knihu naozaj krásne zvládnu prečítať sami.

Naši prváci sa budú starať o meteorologickú stanicu na školskom dvore. Budú ako malé rosničky. Nech im slnko stále svieti. Pozrite si foto🤗

Prváci sa už učia a majú nové fotky. Pozrite si viac vo fotoalbume.