Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Štvrtok 17. 1. 2019
Počet návštev: 2227378

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

OZNAMY

Žiaci nám pred Vianocami krásne zaspievali :)

https://youtu.be/SozllrvKAko

V piatok 21.12.2018 bude vyučovanie z organizačných dôvodov skrátené na štyri vyučovacie hodiny. ŠKD bude v prevádzke do 15:00 h.

Požehnané sviatky narodenia Ježiša Krista želá kolektív CSŠ.

Ide sa na krajskéééééé.....

Dňa 19.12.2018 chlapci deviatého ročníka sa zúčastnili okresného kola v basketbale, kde jasne vyhrali 1. miesto a postupujú na krajské kolo. Srdečne blahoželáme :)

Úspešní riešitelia Pytagoriády školského kola 2018/2019

Trieda:

Umiestnenie

Meno

Body príklady

Body čas

Spolu

5.A

1.

Elčík Samuel

11

5

16

 

2.

Krupová Zora

11

4

15

 

3.

Bujnová Zuzana

10

0

10

 

 

Gajdošechová Gabriela

10

0

10

6.A,B

1.

Drábik Jakub

12

9

21

 

2.

Oravec Pavol

11

3

14

 

3.

Drahovská Eliška

10

0

10

 

 

Gros Jakub

10

0

10

7.A

1.

Fabian Matúš

14

4

18

 

2.

Drábiková Viktória

14

3

17

 

3.

Skačanová Hana

11

3

14

 

4.

Kišš Dominik

11

2

13

 

 

Drobný Jonatán

11

2

13

 

5.

Klapica Andrej

11

1

12

 

6.

Krupová Tamara

10

0

10

 

 

Šiška Filip

10

0

10

8.A

1.

Bujnová Barbora

14

6

20

 

2.

Valach Ondrej

10

0

10

 

3.

Melicher Krištof

10

0

10

Srdečne blahoželáme a zároveň postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať v marci 2019.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V B. kategórií : 8. - 9. ročník

1.m - Viktória Moravčíková

2. m. - Adam Tomaga

3. m. - Martin Šebo

A. kategória: 5. - 7. ročník

1. m. - Viktória Drábiková

2. m. - Hana Skačanová

3. m. - Dominik Kišš

Srdečne blahoželáme :)

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

Na sviatok sv. Mikuláša sa žiaci deviateho ročníka vybrali na návštevu Múzea holokaustu v Seredi. Na pietnom mieste položili kyticu kvetov ako symbolickú spomienku na obete holokaustu, zapálili kahanec a priestorom zneli modlitby ....Otče náš, Zdravas, Mária.....Sláva Otcu.....Odpočinutie......Expozície boli veľmi pútavé a obohacujúce. Určite si mnoho deviatakov pri tejto príležitosti pomyslelo  - už sa to nesmie stať nikdy viac!

Hour of Code - Hodina kódu

Hodina kódu je projekt, ktorého cieľom je priblížiť programovanie a ukázať, že každý se môže naučit jeho základy. Podporujeme tým zručnosť, logiku a tvorivosť pri riešení problémov. Hodinu kódu organizuje Code.org, verejná nezisková organizácia, ktorá se venuje zvyšovaniu záujmu o informatiku v spoločnosti. Informatika je zábavná, kreatívna a je prístupná všetkým vekovým kategóriam.  

651 947 428 ľudí zo 180 krajín už vyskúšalo aktivity tohto projektu a naši žiaci medzi nimi! smiley

image

ŠACH

Ema Fabianová sa umiestnila na 3. mieste v okresnom kole. Postúpila na krajské kolo ;)

HODINA DEŤOM

V piatok 9.11. 2018 prebiehala finančná zbierka Hodina deťom na podporu projektu pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Zapojila sa i naša škola a spolu sme vyzbierali 103 eur a 89 centov.

Všetkým, ktorí sa zapojili veľmi pekne ďakujeme.

 

Testovanie 5

Riaditeľ CSŠ oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.paragraf 150 ods.5 poskytuje žiakom 6. - 9.ročníka na deň 21. 11. 2018 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň prebehne testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 a škola nemôže kapacitne zabezpečiť riadne vyučovanie pre všetkých žiakov.

Som odvážny.

Siedmaci z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch sa učili byť odvážnymi. Svoju odvahu si mohli vyskúšať lezením v noci na strom po lane, ísť cez les, alebo padnúť z výšky do náručia niekoho, čo už je dôvera. Cez tieto odvahy dôvery sa potom učili ako byť odvážny aj v morálnych hodnotách napr. povedať pravdu, niekoho sa zastať, byť spravodlivý a pod. Na biblických príbehoch sme hľadali v ľuďoch, ktorí urobili niečo veľké odvahu a uvedomili si, že odvaha to nie je ani sebaistota, ani naivita, ale viera. Viera, ktorá vedie človeka k tomu, aby niečo dôležité urobil. Duchovná obnova sa konala 29. – 30. 10. 2018 pod vedením sr. Dolores a animátorov Petra a Matúša.

Vidieť očami srdca

V dňoch 12. – 13. 10 2018 sa dievčatá 7. A z Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti stretli na prespavačke v Nodame. Večer sme začali rozprávkou o chlebe. Na druhý deň sme sa venovali téme „Uzdravenie slepca pri Jerichu. Prerozprávaný príbeh o slepom Bartimejovi sme spojili so situáciami všednej a každodennej „ slepoty s otvorenými očami.“ Dievčatá vykladacím materiálom stvárňovali svoju vnútornú slepotu mrzutosti, závisti, videnie len seba a uvedomovali si, že vidieť srdcom je to najkrajšie. Slepotu ktorej sa chceme zbaviť sme odovzdali pri svätej omši, ktorú nám prišiel slúžiť pán farár Branislav Popelka. Dobrú atmosféru dotvárali hry, tance a rozprávanie zážitkov. Stretnutie pripravila sr. Dolores.

Podľa výsledkov celonárodných testov, na základe mimoriadnych výsledkov žiakov v súťažiach a ďalších kritérií sme inštitútom INEKO (vytvára rebríčky škôl v SR od roku 2008) hodnotení ako škola s výbornými výsledkami a v rámci Trnavského kraja sme postúpili na 9. miesto.

Viď:  http://skoly.ineko.sk