Cirkevná spojená škola

Prihlásenie
Utorok 24. 4. 2018
Počet návštev: 2029230

 

Vitajte na stránkach našej školy

 

OZNAMY

Matematická olympiáda

V okresnom kole Matematickej olympiády sa na 1. mieste v kategórii Z6 umiestnila žiačka 6. A Martina Grmanová,a na 2.-5. mieste v kategórii Z8 žiačka 8.B Ema Fabianová. Gratulujeme!

Hollého pamätník

...prinášame množstvo dobrých správ. Dňa 10.4.2018 sa predviedli recitátori v oblasti poézie. Náš žiak z 2.A triedy, Branislav Piovarči, obsadil vo svojej kategórii veľmi pekné 2. miesto. Súťaž pokračovala dňa 11.4. 2018 prednesom prózy. Tu sme zaznamenali až dva úspechy. Zorka Krupová zo 4.A obsadila 3 miesto vo svojej kategórii a jej staršia sestra zo 6.A triedy, Tamara Krupová, vo svojej kategórii dokonca zvíťazila, obsadila 1. miesto. Budeme jej držať palce do krajského kola, kde bude reprezentovať nielen našu školu,ale aj okres Piešťany. Všetkým našim zúčastneným súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Kráska a zviera - Nitra divadlo

10.4.2018 sa naši žiaci 3.a 4.triedy zúčastnili krásneho divadelného predstavenia Kráska a zviera.Po ňom mali   besedu so študentkani UKF hudobno- dramatického odboru.Na obed sme sa zastavili v MC Donaldu v Mlynoch.Popoludni sme pokračovali návštevou Misijneho múzeá po Kalváriou, ktorá bola obohatená prednáškou slovenského misionára ,žijúceho niekoľko rokov na Filipínach.Na záver sme v múzeu videli rôzne druhy zvierat,vtákov ,hmyzu ,ale i oblečenie a rôzne iné veci prinesené priamo z misií z celého sveta.

Liga proti rakovine

13. apríla (piatok) prebehne aj na našej škole verejná finančná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Zbierka je zameraná na podporu zdravia, boj proti rakovine a celý výnos finančnej zbierky bude celoštátne použitý na dobročinné účely.

Detský festival ľudovej hudby

Gratulujeme! Branko Piovarči našu školu reprezentoval na DETSKOM FESTIVALE ĽUDOVEJ HUDBY v Križovanoch nad Dudváhom. Vo veľmi silnej konkurencii získal krásne 2. miesto. Gratulujeme mu, ďakujeme tiež jeho rodičom sa spoluprácu a podporu.

2% - zmena

- v kolónke 15 číslo IČA nemá byť zapísané odpredu a voľné okienka, ale číslice majú byť písané odzadu a voľné predné okienka. Prosíme preto, aby ste si to opravili pri vypĺňaní 2% pre našu školu, lebo to nebude platné. Ďakujeme.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

V okresnom kole sa naši žiaci umiestnili na krásnom 2. mieste.

Srdečne blahoželáme.

 

HOLLÉHO PAMäTNÍK

21.3.2018 sa žiaci 1.stupna 2-4.ročnika zúčastnili literárnej súťaže.

Víťazmi sa stali Branko Piovarči žiak 2.ročníka , poézia a Zorka Krupová , žiačka 4.ročníka,próza.Viťazom gratuľujeme.

 

Vystúpenie našich tanečníkov pre deti v MŠ Valová a v MŠ Detvianska

V rámci spolupráce s MŠ a pri príležitosti blížiaceho zápisu do 1. ročníka, sa naše deti prezentovali v utorok 20.3. a v stredu 21.3. v dvoch materských škôlkach pekným kultúrnym programom. Pod vedením pani vychovávateliek, Galandákovej a KOváčovej, zatancovali deťom a pani učiteľkám 3 ľudové tance, zarecitovali, zahrali na flaute a záver patril našim krásnym mažoretkám. Potom deti medzi sebou nadviazali spoločný kontakt, hlavne predškoláci sa odvažne predstavili básničkami a pesničkami, ktoré ich pani učiteľky v MŠ naučili. Dievčatká si vyskúšali točenie s paličkou a uznali, že nie je také ľahké sa to naučiť.

Za takúto krásnu prezentáciu našej školy, boli šikovné deti odmenené sladkosťami.

Fotky z týchto dvoch vystúpení si môžete prezrieť v našej fotogalérii.

 

PYTAGORIÁDA

Dňa 13. a 14. marca 2018 sa konala okresné kolo matematickej súťaže: Pytagoriáda.

Žiaci boli rozdelení do kategórií po ročníkoch:

P3 - Filip Halász - 7. miesto - úspešný riešiteľ

P4 - Zuzana Bujnová - 13. miesto - úspešná riešiteľka

P5 - Adrián Gajdošech - 18. miesto - úspešný riešiteľ

P6 - Viktória Drábiková - 10. miesto - úspešná riešiteľka

P8 - Ema Fabianová - 1. miesto

https://matematika879.webnode.sk/pytagoriada/a39-rocnik/

ŽALI SME JEDEN ÚPSECH ZA DRUHÝM

Dňa 13. marca 2018 sa konala v CVČ Ahoj súťaž v prednese ľudových piesní z trnavského regiónu pod názvom  Putujeme za ľudovou piesňou.

Pani učiteľky HUV - sr. Marcela na 1. stupni a p. učiteľka Jakubíková na 2. stupni - pripravili deti našej školy do všetkých kategórií a tu sú výsledky:

1. kategória (1. - 3. ročník): Branislav Piovarči - I. miesto

2. kategória ( 4. - 6. ročník): Tamara Krupová - II. miesto

3. kategória (7. - 9. ročník): Barbora Bujnová - III.miesto

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!!!

Veľká vďaka aj p. Bujnovi za hudobný sprievod.

Brankovi prajeme ešte veľa trpezlivosti pri príprave do postupového regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 5. apríla v Križovanoch na Dudváhom.

Knižnica 1.A

V pondelok 12.marca 2018 boli naši prváci v knižnici. Okúzlila ich atmosféra tohoto miesta, sveta príbehov a rozprávok. Ďakujeme slečna knihovníčke , ktorá nás spravádzala a povedala deťom veľa zaujímavých vecí a knihách aj priestoroch knižnice. Veríme, že toto miesto budú deti často navštevovať.

 

 

Stanovisko zástupcov rodičov CSŠ k článku uverejnenému v Piešťanskom týždni

Dňa 20.2.2018 boli v Piešťanskom týždni  uverejnené  informácie týkajúce sa Cirkevnej spojenej školy, pričom redakcia uviedla ako svoj zdroj rodičov tejto školy.

Rada rodičov zložená zo zástupcov rodičov podľa jednotlivých tried sa dištancuje od tejto informácie aj uvedeného zdroja informácií. Nik zo zástupcov rodičov nedostal podnet od iných rodičov, žiakov školy, ani svojich detí, ktorý by zodpovedal  skutočnostiam opisovaným v spomínanom článku.

Sme prekvapení témou i formou riešenia údajného problému. Rodičia majú právo obrátiť sa so svojimi otázkami na konkrétneho pedagóga, vedenie školy  alebo zástupcu v Rade rodičov, pokiaľ majú pochybnosti o konaní niektorého z pedagógov, pričom v tomto prípade ani k jednému nedošlo.

Odmietame preto túto formu zavádzania, osočovania a schovávanie sa autora za "rodičov" školy.

Milí rodičia, chceme sa Vám poďakovať za  finančný príspevok , ktorý ste venovali škole pri kúpe predmetov počas školského jarmoku. Za získané peniaze boli zakúpili nové tabule do tried. Veľká vďaka 💐.

 

 

Láska a priateľstvo

Žiaci 5. ročníka Cirkevnej spojenej školy sv. Márie Goretti v Piešťanoch sa 23. – 24. 2. 2018 zúčastnili duchovnej obnovy, ktorá sa niesla v duchu „Lásky a priateľstva“. Začali modlitbou krížovej cesty v kostole a boli na sv. omši. Večerný program začal legendou o „Troch stromoch“ V tejto legende v strede záujmu nie je dej príbehu, ale jeho posolstvo. Sny troch stromoch sa stavajú modelovými príbehmi pri hľadaní zmyslu života. Na druhý deň sme pokračovali príbehom z Biblie "Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás". Jedno z tajomstiev udalosti pri poslednej večeri - umývanie nôh - služba druhému. Uvažovali sme nad touto skutočnosťou služby a vyslovovali každý sám za seba ako žiť tuto službu lásky vo všednosti každého dňa. Duchovnú obnovu viedli Školské sestry de Notre Dame.

Matematická olympiáda

24.1.2018 sa konalo okresné kolo v matematickej olympiáde v kategórií Z5 a Z9.

Tu sú výsledky:  (link si treba prekopírovať)

https://matematika879.webnode.sk/_files/200000033-cdbcbceb6e/vyhodnotenie_67__OK_MO_Z5_Z9.pdf

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

Základné údaje MAT SJL
priemerná úspešnosť školy 75,7 % 71,5 %
národný priemer 64,7 % 62,8 %
rozdiel oproti národnému priemeru + 11,0 %

+ 8,7 %

 

Podrobnejšie informácie nájdete na: https://czspiestany.edupage.org/text/?text=text/text12&subpage=0

Vyplácanie cestovného je opäť u pani Tomíkovej.